Maria Curley

Furman University

Chapman 9.522-542

Maria Curley /
 • Created on 2024-06-07 16:25:48
 • Modified on 2024-06-07 18:47:29
 • Aligned by Maria Curley
Ἑλληνική Transliterate
English
ὣς ἔφατʼ , αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον ·
αἲ γὰρ δὴ ψυχῆς τε καὶ αἰῶνός σε δυναίμην
εὖνιν ποιήσας πέμψαι δόμον Ἄϊδος εἴσω ,
ὡς οὐκ ὀφθαλμόν γʼ ἰήσεται οὐδʼ ἐνοσίχθων .
ὣς ἐφάμην , δʼ ἔπειτα Ποσειδάωνι ἄνακτι
εὔχετο χεῖρʼ ὀρέγων εἰς οὐρανὸν ἀστερόεντα ·
κλῦθι , Ποσείδαον γαιήοχε κυανοχαῖτα ,
εἰ ἐτεόν γε σός εἰμι , πατὴρ δʼ ἐμὸς εὔχεαι εἶναι ,
δὸς μὴ Ὀδυσσῆα πτολιπόρθιον οἴκαδʼ ἱκέσθαι
υἱὸν Λαέρτεω , Ἰθάκῃ ἔνι οἰκίʼ ἔχοντα .
ἀλλʼ εἴ οἱ μοῖρʼ ἐστὶ φίλους τʼ ἰδέειν καὶ ἱκέσθαι
οἶκον ἐυκτίμενον καὶ ἑὴν ἐς πατρίδα γαῖαν ,
ὀψὲ κακῶς ἔλθοι , ὀλέσας ἄπο πάντας ἑταίρους ,
νηὸς ἐπʼ ἀλλοτρίης , εὕροι δʼ ἐν πήματα οἴκῳ .
ὣς ἔφατʼ εὐχόμενος , τοῦ δʼ ἔκλυε κυανοχαίτης .
αὐτὰρ γʼ ἐξαῦτις πολὺ μείζονα λᾶαν ἀείρας
ἧκʼ ἐπιδινήσας , ἐπέρεισε δὲ ἶνʼ ἀπέλεθρον ,
κὰδʼ δʼ ἔβαλεν μετόπισθε νεὸς κυανοπρῴροιο
τυτθόν , ἐδεύησεν δʼ οἰήιον ἄκρον ἱκέσθαι .
ἐκλύσθη δὲ θάλασσα κατερχομένης ὑπὸ πέτρης ·
τὴν δὲ πρόσω φέρε κῦμα , θέμωσε δὲ χέρσον ἱκέσθαι .
I answer’d : ‘Would to God ! I could compell
Both life and soul from thee , and send to hell
Those spoils of nature ! Hardly Neptune then
Could cure thy hurt , and give thee all again .
Then flew fierce vows to Neptune , both his hands
To star-born heav’n cast : ‘O thou that all lands
Gird’st in thy ambient circle , and in air
Shak’st the curl’d tresses of thy sapphire hair ,
If I be thine , or thou mayst justly vaunt
Thou art my father , hear me now , and grant
That this Ulysses , old Laertes’ son ,
That dwells in Ithaca , and name hath won
Of City-ruiner , may never reach
His natural region . Or if to fetch
That , and the sight of his fair roofs and friends ,
Be fatal to him , let him that amends
For all his miseries , long time and ill ,
Smart for , and fail of ; nor that fate fulfill ,
Till all his soldiers quite are cast away
In others’ ships . And when , at last , the day
Of his sole-landing shall his dwelling show ,
Let Detriment prepare him wrongs enow .
Thus pray’d he Neptune ; who , his sire , appear’d ,
And all his pray’r to ev’ry syllable heard .
But then a rock , in size more amplified
Than first , he ravish’d to him , and implied
A dismal strength in it , when , wheel’d about ,
He sent it after us ; nor flew it out
From any blind aim , for a little pass
Beyond our fore-deck from the fall there was ,
With which the sea our ship gave back upon ,
And shrunk up into billows from the stone ,
Our ship again repelling near as near
The shore as first .

( 43 ) 25% GRC
( 131 ) 75% GRC - ENG

( 140 ) 44% GRC - ENG
( 180 ) 56% ENG

Chapman 9.543-566

Maria Curley /
 • Created on 2024-06-07 20:46:08
 • Modified on 2024-06-08 03:46:01
 • Aligned by Maria Curley
Ἑλληνική Transliterate
Ἑλληνική Transliterate
ἀλλʼ ὅτε δὴ τὴν νῆσον ἀφικόμεθʼ , ἔνθα περ ἄλλαι
νῆες ἐύσσελμοι μένον ἁθρόαι , ἀμφὶ δʼ ἑταῖροι
ἥατʼ ὀδυρόμενοι , ἡμέας ποτιδέγμενοι αἰεί ,
νῆα μὲν ἔνθʼ ἐλθόντες ἐκέλσαμεν ἐν ψαμάθοισιν ,
ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βῆμεν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης .
μῆλα δὲ Κύκλωπος γλαφυρῆς ἐκ νηὸς ἑλόντες
δασσάμεθʼ , ὡς μή τίς μοι ἀτεμβόμενος κίοι ἴσης .
ἀρνειὸν δʼ ἐμοὶ οἴῳ ἐυκνήμιδες ἑταῖροι
μήλων δαιομένων δόσαν ἔξοχα · τὸν δʼ ἐπὶ θινὶ
Ζηνὶ κελαινεφέι Κρονίδῃ , ὃς πᾶσιν ἀνάσσει ,
ῥέξας μηρίʼ ἔκαιον · δʼ οὐκ ἐμπάζετο ἱρῶν ,
ἀλλʼ γε μερμήριξεν ὅπως ἀπολοίατο πᾶσαι
νῆες ἐύσσελμοι καὶ ἐμοὶ ἐρίηρες ἑταῖροι .
ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
ἥμεθα δαινύμενοι κρέα τʼ ἄσπετα καὶ μέθυ ἡδύ ·
ἦμος δʼ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθε ,
δὴ τότε κοιμήθημεν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης .
ἦμος δʼ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς ,
δὴ τότʼ ἐγὼν ἑτάροισιν ἐποτρύνας ἐκέλευσα
αὐτούς τʼ ἀμβαίνειν ἀνά τε πρυμνήσια λῦσαι ·
οἱ δʼ αἶψʼ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον ,
ἑξῆς δʼ ἑζόμενοι πολιὴν ἅλα τύπτον ἐρετμοῖς .
ἔνθεν δὲ προτέρω πλέομεν ἀκαχήμενοι ἦτορ ,
ἄσμενοι ἐκ θανάτοιο , φίλους ὀλέσαντες ἑταίρους .

( 63 ) 33% GRC
( 129 ) 67% GRC - GRC

( 126 ) 51% GRC - GRC
( 121 ) 49% GRC

Chapman 9.378-397

Maria Curley /
 • Created on 2024-06-08 03:31:52
 • Modified on 2024-06-13 18:26:09
 • Aligned by Maria Curley
Ἑλληνική Transliterate
English
Chapman 9.378-397
ἀλλʼ ὅτε δὴ τάχʼ μοχλὸς ἐλάινος ἐν πυρὶ μέλλεν
ἅψεσθαι , χλωρός περ ἐών , διεφαίνετο δʼ αἰνῶς ,
καὶ τότʼ ἐγὼν ἆσσον φέρον ἐκ πυρός , ἀμφὶ δʼ ἑταῖροι
ἵσταντʼ · αὐτὰρ θάρσος ἐνέπνευσεν μέγα δαίμων .
οἱ μὲν μοχλὸν ἑλόντες ἐλάινον , ὀξὺν ἐπʼ ἄκρῳ ,
ὀφθαλμῷ ἐνέρεισαν · ἐγὼ δʼ ἐφύπερθεν ἐρεισθεὶς
δίνεον , ὡς ὅτε τις τρυπῷ δόρυ νήιον ἀνὴρ
τρυπάνῳ , οἱ δέ τʼ ἔνερθεν ὑποσσείουσιν ἱμάντι
ἁψάμενοι ἑκάτερθε , τὸ δὲ τρέχει ἐμμενὲς αἰεί .
ὣς τοῦ ἐν ὀφθαλμῷ πυριήκεα μοχλὸν ἑλόντες
δινέομεν , τὸν δʼ αἷμα περίρρεε θερμὸν ἐόντα .
πάντα δέ οἱ βλέφαρʼ ἀμφὶ καὶ ὀφρύας εὗσεν ἀυτμὴ
γλήνης καιομένης , σφαραγεῦντο δέ οἱ πυρὶ ῥίζαι .
ὡς δʼ ὅτʼ ἀνὴρ χαλκεὺς πέλεκυν μέγαν ἠὲ σκέπαρνον
εἰν ὕδατι ψυχρῷ βάπτῃ μεγάλα ἰάχοντα
φαρμάσσων · τὸ γὰρ αὖτε σιδήρου γε κράτος ἐστίν
ὣς τοῦ σίζʼ ὀφθαλμὸς ἐλαϊνέῳ περὶ μοχλῷ .
σμερδαλέον δὲ μέγʼ ᾤμωξεν , περὶ δʼ ἴαχε πέτρη ,
ἡμεῖς δὲ δείσαντες ἀπεσσύμεθʼ · αὐτὰρ μοχλὸν
ἐξέρυσʼ ὀφθαλμοῖο πεφυρμένον αἵματι πολλῷ .

( 51 ) 30% GRC
( 121 ) 70% GRC - ENG

( 148 ) 50% GRC - ENG
( 148 ) 50% ENG

Pope 9.366-9.377

Maria Curley /
 • Created on 2024-06-10 18:05:03
 • Modified on 2024-06-10 20:29:56
 • Aligned by Maria Curley
Ἑλληνική Transliterate
English

( 28 ) 27% GRC
( 77 ) 73% GRC - ENG

( 86 ) 56% GRC - ENG
( 68 ) 44% ENG

Pope 9.378-397

Maria Curley /
 • Created on 2024-06-10 22:43:09
 • Modified on 2024-06-11 03:43:27
 • Aligned by Maria Curley
Ἑλληνική Transliterate
English
ἀλλʼ ὅτε δὴ τάχʼ μοχλὸς ἐλάινος ἐν πυρὶ μέλλεν
ἅψεσθαι , χλωρός περ ἐών , διεφαίνετο δʼ αἰνῶς ,
καὶ τότʼ ἐγὼν ἆσσον φέρον ἐκ πυρός , ἀμφὶ δʼ ἑταῖροι
ἵσταντʼ · αὐτὰρ θάρσος ἐνέπνευσεν μέγα δαίμων .
οἱ μὲν μοχλὸν ἑλόντες ἐλάινον , ὀξὺν ἐπʼ ἄκρῳ ,
ὀφθαλμῷ ἐνέρεισαν · ἐγὼ δʼ ἐφύπερθεν ἐρεισθεὶς
δίνεον , ὡς ὅτε τις τρυπῷ δόρυ νήιον ἀνὴρ
τρυπάνῳ , οἱ δέ τʼ ἔνερθεν ὑποσσείουσιν ἱμάντι
ἁψάμενοι ἑκάτερθε , τὸ δὲ τρέχει ἐμμενὲς αἰεί .
ὣς τοῦ ἐν ὀφθαλμῷ πυριήκεα μοχλὸν ἑλόντες
δινέομεν , τὸν δʼ αἷμα περίρρεε θερμὸν ἐόντα .
πάντα δέ οἱ βλέφαρʼ ἀμφὶ καὶ ὀφρύας εὗσεν ἀυτμὴ
γλήνης καιομένης , σφαραγεῦντο δέ οἱ πυρὶ ῥίζαι .
ὡς δʼ ὅτʼ ἀνὴρ χαλκεὺς πέλεκυν μέγαν ἠὲ σκέπαρνον
εἰν ὕδατι ψυχρῷ βάπτῃ μεγάλα ἰάχοντα
φαρμάσσων · τὸ γὰρ αὖτε σιδήρου γε κράτος ἐστίν
ὣς τοῦ σίζʼ ὀφθαλμὸς ἐλαϊνέῳ περὶ μοχλῷ .
σμερδαλέον δὲ μέγʼ ᾤμωξεν , περὶ δʼ ἴαχε πέτρη ,
ἡμεῖς δὲ δείσαντες ἀπεσσύμεθʼ · αὐτὰρ μοχλὸν
ἐξέρυσʼ ὀφθαλμοῖο πεφυρμένον αἵματι πολλῷ .

( 51 ) 30% GRC
( 121 ) 70% GRC - ENG

( 124 ) 58% GRC - ENG
( 89 ) 42% ENG

Pope 9.398-419

Maria Curley /
 • Created on 2024-06-11 17:07:15
 • Modified on 2024-06-11 19:45:57
 • Aligned by Maria Curley
Ἑλληνική Transliterate
English
τὸν μὲν ἔπειτʼ ἔρριψεν ἀπὸ ἕο χερσὶν ἀλύων ,
αὐτὰρ Κύκλωπας μεγάλʼ ἤπυεν , οἵ ῥά μιν ἀμφὶς
ᾤκεον ἐν σπήεσσι διʼ ἄκριας ἠνεμοέσσας .
οἱ δὲ βοῆς ἀίοντες ἐφοίτων ἄλλοθεν ἄλλος ,
ἱστάμενοι δʼ εἴροντο περὶ σπέος ὅττι κήδοι ·
τίπτε τόσον , Πολύφημʼ , ἀρημένος ὧδʼ ἐβόησας
νύκτα διʼ ἀμβροσίην καὶ ἀύπνους ἄμμε τίθησθα ;
μή τίς σευ μῆλα βροτῶν ἀέκοντος ἐλαύνει ;
μή τίς σʼ αὐτὸν κτείνει δόλῳ ἠὲ βίηφιν ;
τοὺς δʼ αὖτʼ ἐξ ἄντρου προσέφη κρατερὸς Πολύφημος ·
φίλοι , Οὖτίς με κτείνει δόλῳ οὐδὲ βίηφιν .
οἱ δʼ ἀπαμειβόμενοι ἔπεα πτερόεντʼ ἀγόρευον ·
εἰ μὲν δὴ μή τίς σε βιάζεται οἶον ἐόντα ,
νοῦσον γʼ οὔ πως ἔστι Διὸς μεγάλου ἀλέασθαι ,
ἀλλὰ σύ γʼ εὔχεο πατρὶ Ποσειδάωνι ἄνακτι .
ὣς ἄρʼ ἔφαν ἀπιόντες , ἐμὸν δʼ ἐγέλασσε φίλον κῆρ ,
ὡς ὄνομʼ ἐξαπάτησεν ἐμὸν καὶ μῆτις ἀμύμων .
Κύκλωψ δὲ στενάχων τε καὶ ὠδίνων ὀδύνῃσι
χερσὶ ψηλαφόων ἀπὸ μὲν λίθον εἷλε θυράων ,
αὐτὸς δʼ εἰνὶ θύρῃσι καθέζετο χεῖρε πετάσσας ,
εἴ τινά που μετʼ ὄεσσι λάβοι στείχοντα θύραζε ·
οὕτω γάρ πού μʼ ἤλπετʼ ἐνὶ φρεσὶ νήπιον εἶναι .

( 47 ) 24% GRC
( 145 ) 76% GRC - ENG

( 154 ) 56% GRC - ENG
( 122 ) 44% ENG

Pope 9.420-436

Maria Curley /
 • Created on 2024-06-11 19:49:02
 • Modified on 2024-06-12 00:36:02
 • Aligned by Maria Curley
Ἑλληνική Transliterate
English

( 54 ) 38% GRC
( 87 ) 62% GRC - ENG

( 106 ) 73% GRC - ENG
( 40 ) 27% ENG

Pope 9.444-463

Maria Curley /
 • Created on 2024-06-12 17:00:27
 • Modified on 2024-06-12 18:31:42
 • Aligned by Maria Curley
Ἑλληνική Transliterate
English
ὕστατος ἀρνειὸς μήλων ἔστειχε θύραζε
λάχνῳ στεινόμενος καὶ ἐμοὶ πυκινὰ φρονέοντι .
τὸν δʼ ἐπιμασσάμενος προσέφη κρατερὸς Πολύφημος ·
κριὲ πέπον , τί μοι ὧδε διὰ σπέος ἔσσυο μήλων
ὕστατος ; οὔ τι πάρος γε λελειμμένος ἔρχεαι οἰῶν ,
ἀλλὰ πολὺ πρῶτος νέμεαι τέρενʼ ἄνθεα ποίης
μακρὰ βιβάς , πρῶτος δὲ ῥοὰς ποταμῶν ἀφικάνεις ,
πρῶτος δὲ σταθμόνδε λιλαίεαι ἀπονέεσθαι
ἑσπέριος · νῦν αὖτε πανύστατος . σύ γʼ ἄνακτος
ὀφθαλμὸν ποθέεις , τὸν ἀνὴρ κακὸς ἐξαλάωσε
σὺν λυγροῖς ἑτάροισι δαμασσάμενος φρένας οἴνῳ ,
Οὖτις , ὃν οὔ πώ φημι πεφυγμένον εἶναι ὄλεθρον .
εἰ δὴ ὁμοφρονέοις ποτιφωνήεις τε γένοιο
εἰπεῖν ὅππῃ κεῖνος ἐμὸν μένος ἠλασκάζει ·
τῷ κέ οἱ ἐγκέφαλός γε διὰ σπέος ἄλλυδις ἄλλῃ
θεινομένου ῥαίοιτο πρὸς οὔδεϊ , κὰδ δέ κʼ ἐμὸν κῆρ
λωφήσειε κακῶν , τά μοι οὐτιδανὸς πόρεν Οὖτις .
ὣς εἰπὼν τὸν κριὸν ἀπὸ ἕο πέμπε θύραζε .
ἐλθόντες δʼ ἠβαιὸν ἀπὸ σπείους τε καὶ αὐλῆς
πρῶτος ὑπʼ ἀρνειοῦ λυόμην , ὑπέλυσα δʼ ἑταίρους .

( 47 ) 29% GRC
( 114 ) 71% GRC - ENG

( 141 ) 59% GRC - ENG
( 96 ) 41% ENG