: (ქართული)

Frequency: 15
Translations:
  • Ἑλληνική : , (1), , , (1), . (1)

  • ქართული : : (12)