BuckleyRevised

Josh Kemp / ParodosForArticle
 • Created on 2023-05-26 17:07:06
 • Modified on 2023-05-26 17:27:27
 • Translated by Theodore Alois Buckley
 • Aligned by Josh Kemp
Buckley with a corrected Greek text.
Ἑλληνική Transliterate
English
https://scaife.perseus.org/reader/urn:cts:greekLit:tlg0006.tlg017.perseus-grc2:64-169/
Ἀσίας ἀπὸ γᾶς ἱερὸν Τμῶλον ἀμείψασα θοάζω Βρομίῳ πόνον ἡδὺν κάματόν τʼ εὐκάματον , Βάκχιον εὐαζομένα . τίς ὁδῷ τίς ὁδῷ ; τίς ; μελάθροις ἔκτοπος ἔστω , στόμα τʼ εὔφημον ἅπας ἐξοσιούσθω · τὰ νομισθέντα γὰρ αἰεὶ Διόνυσον ὑμνήσω . μάκαρ , ὅστις εὐδαίμων τελετὰς θεῶν εἰδὼς βιοτὰν ἁγιστεύει καὶ θιασεύεται ψυχὰν ἐν ὄρεσσι βακχεύων ὁσίοις καθαρμοῖσιν , τά τε ματρὸς μεγάλας ὄργια Κυβέλας θεμιτεύων , ἀνὰ θύρσον τε τινάσσων , κισσῷ τε στεφανωθεὶς Διόνυσον θεραπεύει . ἴτε βάκχαι , ἴτε βάκχαι , Βρόμιον παῖδα θεὸν θεοῦ Διόνυσον κατάγουσαι Φρυγίων ἐξ ὀρέων Ἑλλάδος εἰς εὐρυχόρους ἀγυιάς , τὸν Βρόμιον · ὅν ποτʼ ἔχουσʼ ἐν ὠδίνων λοχίαις ἀνάγκαισι πταμένας Διὸς βροντᾶς νηδύος ἔκβολον μάτηρ ἔτεκεν , λιποῦσʼ αἰῶνα κεραυνίῳ πληγᾷ · λοχίοις δʼ αὐτίκα νιν δέξατο θαλάμαις Κρονίδας Ζεύς , κατὰ μηρῷ δὲ καλύψας χρυσέαισιν συνερείδει περόναις κρυπτὸν ἀφʼ Ἥρας . ἔτεκεν δʼ , ἁνίκα Μοῖραι τέλεσαν , ταυρόκερων θεὸν στεφάνωσέν τε δρακόντων στεφάνοις , ἔνθεν ἄγραν θηροτρόφον μαινάδες ἀμφιβάλλονται πλοκάμοις . Σεμέλας τροφοὶ Θῆβαι , στεφανοῦσθε κισσῷ · βρύετε βρύετε χλοήρει μίλακι καλλικάρπῳ καὶ καταβακχιοῦσθε δρυὸς ἐλάτας κλάδοισι , στικτῶν τʼ ἐνδυτὰ νεβρίδων στέφετε λευκοτρίχων πλοκάμων μαλλοῖς · ἀμφὶ δὲ νάρθηκας ὑβριστὰς ὁσιοῦσθʼ · αὐτίκα γᾶ πᾶσα χορεύσει Βρόμιος ὅστις ἄγῃ θιάσουσ εἰς ὄρος εἰς ὄρος , ἔνθα μένει θηλυγενὴς ὄχλος ἀφʼ ἱστῶν παρὰ κερκίδων τʼ οἰστρηθεὶς Διονύσῳ . θαλάμευμα Κουρήτων ζάθεοί τε Κρήτας Διογενέτορες ἔναυλοι , ἔνθα τρικόρυθες ἄντροις βυρσότονον κύκλωμα τόδε μοι Κορύβαντες ηὗρον · βακχείᾳ δʼ ἀνὰ συντόνῳ κέρασαν ἁδυβόᾳ Φρυγίων αὐλῶν πνεύματι ματρός τε Ῥέας ἐς χέρα θῆκαν , κτύπον εὐάσμασι Βακχᾶν · παρὰ δὲ μαινόμενοι Σάτυροι ματέρος ἐξανύσαντο θεᾶς , ἐς δὲ χορεύματα συνῆψαν τριετηρίδων , αἷς χαίρει Διόνυσος . ἡδὺς ἐν ὄρεσιν , ὅταν ἐκ θιάσων δρομαίων πέσῃ πεδόσε , νεβρίδος ἔχων ἱερὸν ἐνδυτόν , ἀγρεύων αἷμα τραγοκτόνον , ὠμοφάγον χάριν , ἱέμενος ἐς ὄρεα Φρύγια , Λύδιʼ , δʼ ἔξαρχος Βρόμιος , εὐοἷ . ῥεῖ δὲ γάλακτι πέδον , ῥεῖ δʼ οἴνῳ , ῥεῖ δὲ μελισσᾶν νέκταρι . Συρίας δʼ ὡς λιβάνου καπνὸν Βακχεὺς ἀνέχων πυρσώδη φλόγα πεύκας ἐκ νάρθηκος ἀίσσει δρόμῳ καὶ χοροῖσιν πλανάτας ἐρεθίζων ἰαχαῖς τʼ ἀναπάλλων , τρυφερόν τε πλόκαμον εἰς αἰθέρα ῥίπτων . ἅμα δʼ εὐάσμασι τοιάδʼ ἐπιβρέμει · ἴτε βάκχαι , ἴτε βάκχαι , Τμώλου χρυσορόου χλιδᾷ μέλπετε τὸν Διόνυσον βαρυβρόμων ὑπὸ τυμπάνων , εὔια τὸν εὔιον ἀγαλλόμεναι θεὸν ἐν Φρυγίαισι βοαῖς ἐνοπαῖσί τε , λωτὸς ὅταν εὐκέλαδος ἱερὸς ἱερὰ παίγματα βρέμῃ , σύνοχα φοιτάσιν εἰς ὄρος εἰς ὄρος · ἡδομένα δʼ ἄρα , πῶλος ὅπως ἅμα ματέρι φορβάδι , κῶλον ἄγει ταχύπουν σκιρτήμασι βάκχα .
From the land of Asia , having left sacred Tmolus , I am swift to perform for Bromius my sweet labor and toil easily borne , celebrating the god Bacchus . Who is in the way ? Who is in the way ? Who ? Let him get out of the way indoors , and let everyone keep his mouth pure , speaking propitious things . For I will celebrate Dionysus with hymns according to eternal custom . Blessed is he who , being fortunate and knowing the rites of the gods , keeps his life pure and has his soul initiated into the Bacchic revels , dancing in inspired frenzy over the mountains with holy purifications , and who , revering the mysteries of great mother Kybele , brandishing the thyrsos , garlanded with ivy , serves Dionysus . Go , Bacchae , go , Bacchae , escorting the god Bromius , child of a god , from the Phrygian mountains to the broad streets of Hellas Bromius , Whom once , in the compulsion of birth pains , the thunder of Zeus flying upon her , his mother cast from her womb , leaving life by the stroke of a thunderbolt . Immediately Zeus , Kronos’ son , received him in a chamber fit for birth , and having covered him in his thigh shut him up with golden clasps , hidden from Hera . And he brought forth , when the Fates had perfected him , the bull-horned god , and he crowned him with crowns of snakes , for which reason Maenads cloak their wild prey over their locks . O Thebes , nurse of Semele , crown yourself with ivy , flourish , flourish with the verdant yew bearing sweet fruit , and crown yourself in honor of Bacchus with branches of oak or pine . Adorn your garments of spotted fawn-skin with fleeces of white sheep , and sport in holy games with insolent thyrsoi . At once all the earth will dance whoever leads the sacred band is Bromius to the mountain , to the mountain , where the crowd of women waits , goaded away from their weaving by Dionysus . O secret chamber of the Kouretes and you holy Cretan caves , parents to Zeus , where the Korybantes with triple helmet invented for me in their caves this circle , covered with stretched hide ; and in their excited revelry they mingled it with the sweet-voiced breath of Phrygian pipes and handed it over to mother Rhea , resounding with the sweet songs of the Bacchae ; nearby , raving Satyrs were fulfilling the rites of the mother goddess , and they joined it to the dances of the biennial festivals , in which Dionysus rejoices . He is sweet in the mountains , whenever after the running dance he falls on the ground , wearing the sacred garment of fawn skin , hunting the blood of the slain goat , a raw-eaten delight , rushing to the Phrygian , the Lydian mountains , and the leader of the dance is Bromius , evoe ! The plain flows with milk , it flows with wine , it flows with the nectar of bees . The Bacchic one , raising the flaming torch of pine on his thyrsos , like the smoke of Syrian incense , darts about , arousing the wanderers with his racing and dancing , agitating them with his shouts , casting his rich locks into the air . And among the Maenad cries his voice rings deep : Go , Bacchae , go , Bacchae , with the luxury of Tmolus that flows with gold , sing of Dionysus , beneath the heavy beat of drums , celebrating in delight the god of delight with Phrygian shouts and cries , when the sweet-sounding sacred pipe sounds a sacred playful tune suited to the wanderers , to the mountain , to the mountain ! And the Bacchante , rejoicing like a foal with its grazing mother , rouses her swift foot in a gamboling dance .

( 83 ) 19% GRC
( 346 ) 81% GRC - ENG

( 576 ) 83% GRC - ENG
( 115 ) 17% ENG

ترجمه کریتون بند [54ξ] تا آخر

Shouresh ASSIMI /
 • Created on 2023-05-26 02:10:34
 • Modified on 2023-05-26 02:29:27
 • Translated by شورش اثیمی
 • Aligned by Shouresh ASSIMI
Ἑλληνική Transliterate
فارسی Transliterate
ἀλλὰ νῦν μὲν ἠδικημένος ἄπει , [ 54ξ ] ἐὰν ἀπίῃς , οὐχ ὑφ᾽ ἡμῶν τῶν νόμων ἀλλὰ ὑπ᾽ ἀνθρώπων : ἐὰν δὲ ἐξέλθῃς οὕτως αἰσχρῶς ἀνταδικήσας τε καὶ ἀντικακουργήσας , τὰς σαυτοῦ ὁμολογίας τε καὶ συνθήκας τὰς πρὸς ἡμᾶς παραβὰς καὶ κακὰ ἐργασάμενος τούτους οὓς ἥκιστα ἔδει , σαυτόν τε καὶ φίλους καὶ πατρίδα καὶ ἡμᾶς , ἡμεῖς τέ σοι χαλεπανοῦμεν ζῶντι , καὶ ἐκεῖ οἱ ἡμέτεροι ἀδελφοὶ οἱ ἐν Ἅιδου νόμοι οὐκ εὐμενῶς σε ὑποδέξονται , εἰδότες ὅτι καὶ ἡμᾶς ἐπεχείρησας ἀπολέσαι τὸ σὸν μέρος . ἀλλὰ μή σε [ 54δ ] πείσῃ Κρίτων ποιεῖν λέγει μᾶλλον ἡμεῖς .

ταῦτα , φίλε ἑταῖρε Κρίτων , εὖ ἴσθι ὅτι ἐγὼ δοκῶ ἀκούειν , ὥσπερ οἱ κορυβαντιῶντες τῶν αὐλῶν δοκοῦσιν ἀκούειν , καὶ ἐν ἐμοὶ αὕτη ἠχὴ τούτων τῶν λόγων βομβεῖ καὶ ποιεῖ μὴ δύνασθαι τῶν ἄλλων ἀκούειν : ἀλλὰ ἴσθι , ὅσα γε τὰ νῦν ἐμοὶ δοκοῦντα , ἐὰν λέγῃς παρὰ ταῦτα , μάτην ἐρεῖς . ὅμως μέντοι εἴ τι οἴει πλέον ποιήσειν , λέγε .

Κρίτων
ἀλλ᾽ , Σώκρατες , οὐκ ἔχω λέγειν . [ 54ε ]

Σωκράτης
ἔα τοίνυν , Κρίτων , καὶ πράττωμεν ταύτῃ , ἐπειδὴ ταύτῃ θεὸς ὑφηγεῖται .
اما اکنون اگر بروی ستمدیده می روی نه از جانب ما قوانین بلکه از جانب مردمان . اما اگر با چنین طرز شرم آوری بگریزی , بدی را با بدی تلافی کرده ای و پاد-آزرده ای و از پیمان ها و توافقات با ما سرپیچی کرده ای و به آنها که کمترین بدی می بایدشان , خودت , دوستانت , میهنت , و ما بدی روا داشته ای . در زندگی ما از تو خشمگینیم و آنجا برادران ما قوانین هادس نیز تو را با ملاطفت پذیرا نخواهند شد . زیرا می دانند که تو به سهم خود به تباه کردن ما دست یازیده ای . باری مبادا کریتون تورا قانع کند که بدانچه می گوید عمل کنی بلکه از ما ] پیروی کن [ .
ای دوست عزیز , کریتون , نیک آگاه باش که من باور دارم که اینها را می شنوم چنانکه در وجد کروبانتی باور دارند که نوای فلوت را می شنوند و این بانگ چنین سخنانی در من طنین انداز می شود و مرا ناتوان از شنیدن دیگر سخنان می کند . باری بدان که من اکنون به قدری به اینها باور دارم که اگر سخنی علیه شان بگویی بیهوده گفته ای . با این همه اگر فکر می کنی توفیق بیشتری می یابی بگو .
کریتون
نه ای سقراط چیزی برای گفتن ندارم .
سقراط
پس این را واگذار ای کریتون و بیا تا چنین عمل کنیم زیرا که خدا ما را به چنین راهی رهنمون است .

( 66 ) 33% GRC
( 136 ) 67% GRC - FAR

( 191 ) 78% GRC - FAR
( 53 ) 22% FAR

KovacsParodos

Josh Kemp / ParodosForArticle
 • Created on 2023-05-25 17:52:25
 • Modified on 2023-05-25 18:34:32
 • Translated by David Kovacs
 • Aligned by Josh Kemp
David Kovacs' translation of Bacchae vv. 64-169, from the Loeb Classical Library edition of the play. ISBN 978-0-674-99601-4
Ἑλληνική Transliterate
English
https://scaife.perseus.org/reader/urn:cts:greekLit:tlg0006.tlg017.perseus-grc2:64-169/
Ἀσίας ἀπὸ γᾶς
ἱερὸν Τμῶλον ἀμείψασα θοάζω
Βρομίῳ πόνον ἡδὺν κάματόν τʼ εὐκάματον ,
Βάκχιον εὐαζομένα .
τίς ὁδῷ τίς ὁδῷ ; τίς ;
μελάθροις ἔκτοπος ἔστω , στόμα τʼ εὔφημον
ἅπας ἐξοσιούσθω ·
τὰ νομισθέντα γὰρ αἰεὶ
Διόνυσον ὑμνήσω .

μάκαρ , ὅστις εὐδαίμων
τελετὰς θεῶν εἰδὼς
βιοτὰν ἁγιστεύει καὶ
θιασεύεται ψυχὰν
ἐν ὄρεσσι βακχεύων
ὁσίοις καθαρμοῖσιν ,
τά τε ματρὸς μεγάλας ὄργια
Κυβέλας θεμιτεύων ,
ἀνὰ θύρσον τε τινάσσων ,
κισσῷ τε στεφανωθεὶς
Διόνυσον θεραπεύει .
ἴτε βάκχαι , ἴτε βάκχαι ,
Βρόμιον παῖδα θεὸν θεοῦ
Διόνυσον κατάγουσαι
Φρυγίων ἐξ ὀρέων Ἑλλάδος εἰς
εὐρυχόρους ἀγυιάς , τὸν Βρόμιον ·
ὅν
ποτʼ ἔχουσʼ ἐν ὠδίνων
λοχίαις ἀνάγκαισι
πταμένας Διὸς βροντᾶς νηδύος
ἔκβολον μάτηρ
ἔτεκεν , λιποῦσʼ αἰῶνα
κεραυνίῳ πληγᾷ ·
λοχίοις δʼ αὐτίκα νιν δέξατο
θαλάμαις Κρονίδας Ζεύς ,
κατὰ μηρῷ δὲ καλύψας
χρυσέαισιν συνερείδει
περόναις κρυπτὸν ἀφʼ Ἥρας .
ἔτεκεν δʼ , ἁνίκα Μοῖραι
τέλεσαν , ταυρόκερων θεὸν
στεφάνωσέν τε δρακόντων
στεφάνοις , ἔνθεν ἄγραν θηροτρόφον
μαινάδες ἀμφιβάλλονται
πλοκάμοις .
Σεμέλας τροφοὶ Θῆβαι ,
στεφανοῦσθε κισσῷ ·
βρύετε βρύετε χλοήρει
μίλακι καλλικάρπῳ
καὶ καταβακχιοῦσθε δρυὸς
ἐλάτας κλάδοισι ,
στικτῶν τʼ ἐνδυτὰ νεβρίδων
στέφετε λευκοτρίχων πλοκάμων
μαλλοῖς · ἀμφὶ δὲ νάρθηκας ὑβριστὰς
ὁσιοῦσθʼ · αὐτίκα γᾶ πᾶσα χορεύσει
Βρόμιος ὅστις ἄγῃ θιάσουσ
εἰς ὄρος εἰς ὄρος , ἔνθα μένει
θηλυγενὴς ὄχλος
ἀφʼ ἱστῶν παρὰ κερκίδων τʼ
οἰστρηθεὶς Διονύσῳ .
θαλάμευμα Κουρήτων
ζάθεοί τε Κρήτας
Διογενέτορες ἔναυλοι ,
ἔνθα τρικόρυθες ἄντροις
βυρσότονον κύκλωμα τόδε
μοι Κορύβαντες ηὗρον ·
βακχείᾳ δʼ ἀνὰ συντόνῳ
κέρασαν ἁδυβόᾳ Φρυγίων
αὐλῶν πνεύματι ματρός τε Ῥέας ἐς
χέρα θῆκαν , κτύπον εὐάσμασι Βακχᾶν ·
παρὰ δὲ μαινόμενοι Σάτυροι
ματέρος ἐξανύσαντο θεᾶς ,
ἐς δὲ χορεύματα
συνῆψαν τριετηρίδων ,
αἷς χαίρει Διόνυσος .
ἡδὺς ἐν ὄρεσιν , ὅταν ἐκ θιάσων δρομαίων
πέσῃ πεδόσε , νεβρίδος
ἔχων ἱερὸν ἐνδυτόν , ἀγρεύων
αἷμα τραγοκτόνον , ὠμοφάγον χάριν , ἱέμενος
ἐς ὄρεα Φρύγια , Λύδιʼ , δʼ ἔξαρχος Βρόμιος ,
εὐοἷ .
ῥεῖ δὲ γάλακτι πέδον , ῥεῖ δʼ οἴνῳ , ῥεῖ δὲ μελισσᾶν
νέκταρι .
Συρίας δʼ ὡς λιβάνου καπνὸν
Βακχεὺς ἀνέχων
πυρσώδη φλόγα πεύκας
ἐκ νάρθηκος ἀίσσει
δρόμῳ καὶ χοροῖσιν
πλανάτας ἐρεθίζων
ἰαχαῖς τʼ ἀναπάλλων ,
τρυφερόν τε πλόκαμον εἰς αἰθέρα ῥίπτων .
ἅμα δʼ εὐάσμασι τοιάδʼ ἐπιβρέμει ·
ἴτε βάκχαι ,
ἴτε βάκχαι ,
Τμώλου χρυσορόου χλιδᾷ
μέλπετε τὸν Διόνυσον
βαρυβρόμων ὑπὸ τυμπάνων ,
εὔια τὸν εὔιον ἀγαλλόμεναι θεὸν
ἐν Φρυγίαισι βοαῖς ἐνοπαῖσί τε ,
λωτὸς ὅταν εὐκέλαδος
ἱερὸς ἱερὰ παίγματα βρέμῃ , σύνοχα
φοιτάσιν εἰς ὄρος εἰς ὄρος · ἡδομένα
δʼ ἄρα , πῶλος ὅπως ἅμα ματέρι
φορβάδι , κῶλον ἄγει ταχύπουν σκιρτήμασι βάκχα .
From the land of Asia ,
leaving behind Tmolus the sacred mount , I have sped ,
toiling for Bromios a toil that is sweet
and a weariness that wearies happily ,
making ecstatic cry to the bacchic god .
Who is in the road , who is in the road ? Who
is in the palace ? Let everyone come forth ,
keeping their tongues mute in holy silence :
I shall hymn Dionysus
with the songs hallowed by use and wont !
O blessed the man who ,
happy in knowing the gods ' rites ,
makes his life pure
and joins his soul to the worshipful band ,
performing bacchic rites upon the mountains ,
with cleansings the gods approve :
he performs the sacred mysteries
of Mother Cybele of the mountains ,
and shaking the bacchic wand up and down ,
his head crowned with ivy ,
he serves Dionysus .
On bacchants , on you bacchants !
Bring the roaring
son of a god , Dionysus ,
from Phrygia ' s mountains to Hellas ' streets ,
broad for dancing ! Bring Bromios !
His mother long ago
in forced pangs of labor ,
after Zeus ' s thunderbolt had sped ,
gave birth to him untimely
as she left her life behind
under the lightning ' s stroke .
Straightway Kronos ' son Zeus
received him in birth ' s secret recesses
and concealed him in his thigh ,
closing it up with golden pins
to keep him hid from Hera .
Then , when the Fates brought him to term ,
he gave birth to the god with the horns of a bull
and crowned him with garlands of serpents :
that is why maenads catch beast-eating snakes
and drape their tresses with them .
O Thebes that nurtured Semele ,
be crowned with ivy !
Abound , abound in the green
bryony with its lovely berries ,
be consecrate as bacchant
with boughs of oak or fir ,
and deck your dappled fawnskin garments
with white strands of wool !
Wrap the violent bacchic wand
in holiness ! Forthwith the whole land shall dance ,
when Bromios leads the worshipful bands
to the mountain , to the mountain , where there rests
the throng of women ,
driven by Dionysus in madness
from their looms and shuttles .
O secret chamber of the Curetes ,
O holy haunts of Crete
where Zeus was born !
There in the cave the thrice-helmed
Corybantes invented for me this drum of tightened hide ;
and in their intense ecstatic dance
they mingled it with the sweet-hallooing breath
of Phrygian pipes and put it into the hands of Mother Rhea ,
to mark the measure for the bacchants ' ecstatic dance .
And the maddened satyrs obtained it
from the Goddess Mother
and added it to the dances
of the second-year festivals
in which Dionysus delights .
Welcome is the god when on the mountains
he leaves the coursing covens
and falls to the ground , his holy
garment of fawnskin about him , in pursuit
of the shed blood of the slain goat , the glad meal of raw
flesh ,
rushing to the mountains
of Lydia , this leader of ours , Bromios :
euhoi !
The ground runs with milk , runs with wine ,
runs with the nectar of bees .
The bacchic god holds aloft ,
fragrant as smoke from Syrian incense ,
his flaming pine torch
lit from the fennel wand and rushes on ,
now running , now dancing ,
rebuking the stragglers ,
spurring them on with joyous shouts ,
and tossing his luxuriant locks to heaven .
And midst his ecstatic cries he calls ,
" On bacchants ,
on you bacchants ,
pride of the River Tmolus that runs with gold :
sing Dionysus ' praises
to the deep-roaring drums ,
making ecstatic cries to the god of ecstasy
with Phrygian shouts and exclamations ,
when the lovely pipe
shrills , all holy , its holy songs in concert
with those who go to the mountain , to the mountain ! "
Hence in joy ,
like a colt with its grazing mother ,
the bacchant leaps and gambols on nimble legs .

( 95 ) 22% GRC
( 334 ) 78% GRC - ENG

( 577 ) 80% GRC - ENG
( 140 ) 20% ENG

0059-003|266.|Cr. 54d.1.

Aylar Mahmoudzadeh Sarabi / Plato
 • Created on 2023-05-24 23:05:13
 • Modified on 2023-05-25 23:03:01
 • Translated by Aylar Mahmoudzadeh Sarabi
 • Aligned by Aylar Mahmoudzadeh Sarabi
Ἑλληνική Transliterate
فارسی Transliterate

( 4 ) 36% GRC
( 7 ) 64% GRC - FAR

( 9 ) 82% GRC - FAR
( 2 ) 18% FAR

0059-003|265.|Cr. 54c.4.

Aylar Mahmoudzadeh Sarabi / Plato
 • Created on 2023-05-24 23:03:59
 • Modified on 2023-05-25 23:06:07
 • Translated by Aylar Mahmoudzadeh Sarabi
 • Aligned by Aylar Mahmoudzadeh Sarabi

0059-003|262.|Cr. 54c.1.

Aylar Mahmoudzadeh Sarabi / Plato
 • Created on 2023-05-24 22:57:12
 • Modified on 2023-05-25 22:55:37
 • Translated by Aylar Mahmoudzadeh Sarabi
 • Aligned by Aylar Mahmoudzadeh Sarabi
Ἑλληνική Transliterate
فارسی Transliterate

( 14 ) 21% GRC
( 53 ) 79% GRC - FAR

( 78 ) 85% GRC - FAR
( 14 ) 15% FAR