Medeia vv. 1-37

Marina Bueno /
 • Created on 2022-09-27 22:08:48
 • Translated by JAA Torrano
 • Aligned by Marina Bueno
Ἑλληνική Transliterate
Português
Εἴθ᾽ ὤφελ᾽ Ἀργοῦς μὴ διαπτάσθαι σκάφος
Κόλχων ἐς αἶαν κυανέας Συμπληγάδας ,
μηδ᾽ ἐν νάπαισι Πηλίου πεσεῖν ποτε
τμηθεῖσα πεύκη , μηδ᾽ ἐρετμῶσαι χέρας

ἀνδρῶν ἀρίστων , οἳ τὸ πάγχρυσον δέρος
Πελίαι μετῆλθον . οὐ γὰρ ἂν δέσποιν᾽ ἐμὴ
Μήδεια πύργους γῆς ἔπλευσ᾽ Ἰωλκίας
ἔρωτι θυμὸν ἐκπλαγεῖσ᾽ Ἰάσονος ·
οὐδ᾽ ἂν κτανεῖν πείσασα Πελιάδας κόρας

πατέρα κατώικει τήνδε γῆν Κορινθίαν
ξὺν ἀνδρὶ καὶ τέκνοισιν , ἁνδάνουσα μὲν
φυγῆι πολιτῶν ὧν ἀφίκετο χθόνα ,
αὐτή τε πάντα ξυμφέρουσ᾽ Ἰάσονι ·
ἥπερ μεγίστη γίγνεται σωτηρία ,

ὅταν γυνὴ πρὸς ἄνδρα μὴ διχοστατῆι .
νῦν δ᾽ ἐχθρὰ πάντα , καὶ νοσεῖ τὰ φίλτατα .
προδοὺς γὰρ αὑτοῦ τέκνα δεσπότιν τ᾽ ἐμὴν
γάμοις Ἰάσων βασιλικοῖς εὐνάζεται ,
γήμας Κρέοντος παῖδ᾽ , ὃς αἰσυμνᾶι χθονός ·

Μήδεια δ᾽ δύστηνος ἠτιμασμένη
βοᾶι μὲν ὅρκους , ἀνακαλεῖ δὲ δεξιᾶς ,
πίστιν μεγίστην , καὶ θεοὺς μαρτύρεται
οἵας ἀμοιβῆς ἐξ Ἰάσονος κυρεῖ .
κεῖται δ᾽ ἄσιτος , σῶμ᾽ ὑφεῖσ᾽ ἀλγηδόσι ,

τὸν πάντα συντήκουσα δακρύοις χρόνον ,
ἐπεὶ πρὸς ἀνδρὸς ἤισθετ᾽ ἠδικημένη ,
οὔτ᾽ ὄμμ᾽ ἐπαίρουσ᾽ οὔτ᾽ ἀπαλλάσσουσα γῆς
πρόσωπον · ὡς δὲ πέτρος θαλάσσιος
κλύδων ἀκούει νουθετουμένη φίλων ·

ἢν μή ποτε στρέψασα πάλλευκον δέρην
αὐτὴ πρὸς αὑτὴν πατέρ᾽ ἀποιμώξηι φίλον
καὶ γαῖαν οἴκους θ᾽ , οὓς προδοῦσ᾽ ἀφίκετο
μετ᾽ ἀνδρὸς ὅς σφε νῦν ἀτιμάσας ἔχει .
ἔγνωκε δ᾽ τάλαινα συμφορᾶς ὕπο

οἷον πατρώιας μὴ ἀπολείπεσθαι χθονός .
στυγεῖ δὲ παῖδας οὐδ᾽ ὁρῶσ᾽ εὐφραίνεται .
δέδοικα δ᾽ αὐτὴν μή τι βουλεύσηι νέον ·

( 63 ) 26% GRC
( 176 ) 74% GRC - POR

( 222 ) 83% GRC - POR
( 46 ) 17% POR

prova

cristiana caserta /
 • Created on 2022-09-23 09:50:57
 • Modified on 2022-09-23 10:01:40
 • Aligned by cristiana caserta
Latin
italiano

( 173 ) 83% LAT
( 35 ) 17% LAT - ITA

( 45 ) 17% LAT - ITA
( 221 ) 83% ITA

Scholars of Uruk

Luis Saenz / Mesopotamian Bilingual Texts from the 2nd millennium BCE
 • Created on 2022-09-23 08:30:04
 • Modified on 2022-09-23 08:31:17
 • Translated by Andrew George
 • Aligned by Luis Saenz
Sumerian
Akkadian
English
e₂ lugal-mu gu₂-gid₂-eš₃ al-ba-ma-ad nig₂ nin-mu al-bir-al-bir-ri-ib
bi-it be-li-ia ta-am-lu-ul u₃ tam-šu-uḫ mi-im-mi- « e » be-el-ti-ia tu-ša₃-pi₂-ih
you stripped clean and plundered the house of my lord , you squandered the property of my lady .

( 0 ) 0% SUX
( 7 ) 100% SUX - AKK

( 11 ) 100% SUX - AKK
( 0 ) 0% AKK

( 11 ) 100% SUX - AKK
( 0 ) 0% AKK

Cr. 48c.1 - Cr. 48d.1.

kimia /
 • Created on 2022-09-16 08:04:02
 • Translated by kimia nikpoor
 • Aligned by kimia
Ἑλληνική Transliterate
فارسی Transliterate

( 36 ) 26% GRC
( 100 ) 74% GRC - FAR

( 131 ) 79% GRC - FAR
( 35 ) 21% FAR

cr.48 c

Aylar Mahmoudzadeh Sarabi / Plato
 • Created on 2022-09-16 02:07:19
 • Modified on 2022-09-16 02:23:13
 • Translated by Aylar Mahmoudzadeh Sarabi
 • Aligned by Aylar Mahmoudzadeh Sarabi
Ἑλληνική Transliterate
فارسی Transliterate

( 30 ) 23% GRC
( 101 ) 77% GRC - FAR

( 132 ) 76% GRC - FAR
( 42 ) 24% FAR

Pl. Cr. (Part LXVIII)

Nima Mohammadi / Platonic Corpus / Crito
 • Created on 2022-09-15 22:11:51
 • Translated by Nima Mohammadi
 • Aligned by Nima Mohammadi
Ἑλληνική Transliterate
فارسی Transliterate

( 0 ) 0% GRC
( 4 ) 100% GRC - FAR

( 6 ) 100% GRC - FAR
( 0 ) 0% FAR

Pl. Cr. (Part LXVII)

Nima Mohammadi / Platonic Corpus / Crito
 • Created on 2022-09-15 22:11:10
 • Modified on 2022-09-15 22:13:57
 • Translated by Nima Mohammadi
 • Aligned by Nima Mohammadi
Ἑλληνική Transliterate
فارسی Transliterate

( 1 ) 1% GRC
( 81 ) 99% GRC - FAR

( 106 ) 88% GRC - FAR
( 14 ) 12% FAR

Pl. Cr. (Part LXV)

Nima Mohammadi / Platonic Corpus / Crito
 • Created on 2022-09-15 20:42:18
 • Translated by Nima Mohammadi
 • Aligned by Nima Mohammadi
Ἑλληνική Transliterate
فارسی Transliterate
Σωκράτης
οὐκοῦν ἐκ τῶν ὁμολογουμένων τοῦτο σκεπτέον , πότερον δίκαιον ἐμὲ ἐνθένδε πειρᾶσθαι ἐξιέναι μὴ ἀφιέντων Ἀθηναίων οὐ δίκαιον : καὶ ἐὰν μὲν φαίνηται δίκαιον , πειρώμεθα , εἰ δὲ μή , ἐῶμεν . ἃς δὲ σὺ λέγεις τὰς σκέψεις περί τε ἀναλώσεως χρημάτων καὶ δόξης καὶ παίδων τροφῆς , μὴ ὡς ἀληθῶς ταῦτα , Κρίτων , σκέμματα τῶν ῥᾳδίως ἀποκτεινύντων καὶ ἀναβιωσκομένων γ᾽ ἄν , εἰ οἷοί τ᾽ ἦσαν , οὐδενὶ ξὺν νῷ , τούτων τῶν πολλῶν . ἡμῖν δ᾽ , ἐπειδὴ λόγος οὕτως αἱρεῖ , μὴ οὐδὲν ἄλλο σκεπτέον ὅπερ νυνδὴ ἐλέγομεν , πότερον δίκαια πράξομεν καὶ χρήματα τελοῦντες τούτοις τοῖς ἐμὲ ἐνθένδε ἐξάξουσιν καὶ χάριτας , καὶ αὐτοὶ ἐξάγοντές τε καὶ ἐξαγόμενοι , τῇ ἀληθείᾳ ἀδικήσομεν πάντα ταῦτα ποιοῦντες : κἂν φαινώμεθα ἄδικα αὐτὰ ἐργαζόμενοι , μὴ οὐ δέῃ ὑπολογίζεσθαι οὔτ᾽ εἰ ἀποθνῄσκειν δεῖ παραμένοντας καὶ ἡσυχίαν ἄγοντας , οὔτε ἄλλο ὁτιοῦν πάσχειν πρὸ τοῦ ἀδικεῖν .
سقراط
بنابراین از این هم‌سگالی ( هم‌سخنی / گفت و گو / هم فکری ) این برمی‌آید , که آیا برای من سعی در ( کوشش به / تلاش به ) گریختن از اینجا بدون استجازه آتنیان منصفانه است یا غیرمنصفانه : و همانا اگر آشکار شود که داد ( منصفانه ) است , بکوشیم , اما اگر نه , برهانیمش / [ از آن ] بگذریم . اما آن تدابیری که تو هم درباره خرج دارایی‌ها و هم پندارها و هم بزرگ کردن فرزندان می‌گفتی , این‌ها در واقع , ای کریتون , تدبیر کسان/افراد بدون منطق است , که به آسانی به کام مرگ کشانند و دست‌کم به حیات بازگردانند , اگر بتوانند , تدبیر عموم مردم . اما , از آنجاییکه این سگال ما را اینگونه وادار می‌کند , هیچ چیز دیگری جز آنچه که اکنون گفتیم را نباید در نظر گرفت , اینکه آیا منصفانه ( هنجارانه ) عمل خواهیم کرد با دادن دارایی‌ها به افرادی که مرا از اینجا فراری خواهند داد و به آن فرار دهندگان ( گریزانندگان ) و نیز فرار کنندگان ( گریختگان ) لطف [ خواهند کرد ] , یا در حقیقت در تمامی این اعمال غیرمنصفانه ( ناهنجارانه ) عمل خواهیم کرد : و حتی اگر بر ما برملا شود که به آن‌ها ( آتنیان ) بی‌انصافی ( ستم/بیدادی/ظلم ) نموده‌ایم , نبایستی نه مرگ حتمی در صورت ماندن و برقراری آرامش ( سکوت ) , نه هر چیز دیگری در قبال مرتکب ستم شدن را در نظر گرفت .

( 5 ) 3% GRC
( 152 ) 97% GRC - FAR

( 196 ) 78% GRC - FAR
( 54 ) 22% FAR