Christian Simeonov

C.Petronii Satyricon XXXIX

Christian Simeonov /
  • Created on 2018-06-28 19:15:37
  • Modified on 2018-06-29 06:04:08
  • Aligned by Christian Simeonov
Latin
български
Interpellavit tam dulces fabulas Trimalchio ; nam iam sublatum erat ferculum , hilaresque convivae vino sermonibusque publicatis operam coeperant dare . Is ergo reclinatus in cubitum " Hoc vinum inquit vos oportet suave faciatis . Pisces natare oportet . Rogo , me putatis illa cena esse contentum , quam in theca repositorii videratis ? ' Sic notus Vlixes ? ' quid ergo est ? Oportet etiam inter cenandum philologiam nosse . Patrono meo ossa bene quiescant , qui me hominem inter homines voluit esse . Nam mihi nihil novi potest afferri , sicut ille fericulus iam habuit praxim . Caelus hic , in quo duodecim dii habitant , in totidem se figuras convertit , et modo fit aries . Itaque quisquis nascitur illo signo , multa pecora habet , multum lanae , caput praeterea durum , frontem expudoratam , cornum acutum . Plurimi hoc signo scholastici nascuntur et arietilli . " Laudamus urbanitatem mathematici ; itaque adiecit : " deinde totus caelus taurulus fit . Itaque tune calcitrosi nascuntur et bubulci et qui se ipsi pascunt . In geminis autem nascuntur bigae et boves et colei et qui utrosque parietes linunt . In cancro ego natus sum . Ideo multis pedibus sto , et in mari et in terra multa possideo ; nam cancer et hoc et illoc quadrat . Et ideo iam dudum nihil super illum posui , ne genesim meam premerem . In leone cataphagae nascuntur et imperiosi ; in virgine mulieres et fugitivi et compediti ; in libra laniones et unguentarii et quicunque aliquid expediunt ; in scorpione venenarii et percussores ; in sagittario strabones , qui holera spectant , lardum tollunt ; in capricorno aerumnosi , quibus prae mala sua cornua nascuntur ; in aquario copones et cucurbitae ; in piscibus obsonatores et rhetores . Sic orbis vertitur tanquam mola , et semper aliquid mali facit , ut homines aut nascantur aut pereant . Quod autem in medio caespitem videtis et supra caespitem favum , nihil sine ratione facio . terra mater est in medio quasi ovum corrotundata , et omnia bona in se habet tanquam favus . "
Трималхион прекъсна тези толкова сладки приказки ; понеже вече беше отнесен подносът и забавите на пира започнаха да се насочват към виното и общите теми за разговор . Тогава той , облегнал се на лакът , каза : Това вино трябва вие да го направите сладко . Рибите трябва да плуват . Питам се мислите ли , че съм доволен от тази гощавка , която видяхте върху капака на подноса ? Така ли ви е познат Одисей ? " какво повече ? Трябва , също така , сред хапването да се знае и филологията . Да почиват в мир костите на моя господар , който искаше да бъда човек сред хората . Защото на мен нищо ново не може да ми се поднесе , както онова блюдо вече свидетелства . Това небе , в което живеят дванадесетте богове , се превръща в също толкова фигури и скоро то става Овен . И така , който се роди под този знак , има много добитък , много вълна , освен това твърда глава , безсрамно чело , остър рог . Мнозина от този знак се раждат учени и овенчета . " Похвалихме образоваността на астролога , а той добави : След това цялото небе става Бик . Затова тогава се раждат ритащи хора и говедари и тези , които сами се изхранват . А пък в Близнаци се раждат двойки , волове , развратници и такива , които намазват и двете стени . Аз съм роден в Рак . Затова стоя на много крака и на земята , и в морето притежавам много , защото ракът е добре и тук , и там . И затова отдавна не съм слагал нищо върху него , за да не потискам произхода си . В Лъв се раждат лакомниците и властолюбивите хора ; в Дева жените и бегълците , и окованите във вериги ; във Везни месари и търговци на парфюми , и тези , които мерят нещо ; в Скорпион отровителите и убийците ; в Стрелеца кривогледите , които гледат към зелето , а взимат сланината ; в Козирог изпълнените с тревоги , на които от бедите им поникват рога ; във Водолея кръчмари и кратуни ; в Рибите готвачи и ретори . Така се върти светът като мелница и винаги прави някакво зло , така че хората или се раждат или умират . А това , което виждате по средата чим и над чима медена пита , не съм го направил без мисъл . Майката земя е в средата кръгла като яйце и пази всичките добри неща в себе си сякаш е медена пита . "

( 0 ) 0% LAT
( 353 ) 100% LAT - BUL

( 446 ) 100% LAT - BUL
( 0 ) 0% BUL