Ajax 646-692 Deception Speech

Huizhong Zheng /
  • Created on 2018-04-29 18:24:41
  • Modified on 2018-05-01 00:44:32
  • Translated by Huizhong Zheng, Jebb
  • Aligned by Huizhong Zheng
Ἑλληνική
中文
English
Αἴας

ἅπανθ᾽ μακρὸς κἀναρίθμητος χρόνος
φύει τ᾽ ἄδηλα καὶ φανέντα κρύπτεται :
κοὐκ ἔστ᾽ ἄελπτον οὐδέν , ἀλλ᾽ ἁλίσκεται
χὠ δεινὸς ὅρκος χαἰ περισκελεῖς φρένες .

κἀγὼ γάρ , ὃς τὰ δείν᾽ ἐκαρτέρουν τότε ,
βαφῇ σίδηρος ὣς ἐθηλύνθην στόμα
πρὸς τῆσδε τῆς γυναικός : οἰκτίρω δέ νιν
χήραν παρ᾽ ἐχθροῖς παῖδά τ᾽ ὀρφανὸν λιπεῖν .

ἀλλ᾽ εἶμι πρός τε λουτρὰ καὶ παρακτίους
λειμῶνας , ὡς ἂν λύμαθ᾽ ἁγνίσας ἐμὰ
μῆνιν βαρεῖαν ἐξαλύξωμαι θεᾶς :
μολών τε χῶρον ἔνθ᾽ ἂν ἀστιβῆ κίχω ,
κρύψω τόδ᾽ ἔγχος τοὐμόν , ἔχθιστον βελῶν ,
γαίας ὀρύξας ἔνθα μή τις ὄψεται :
ἀλλ᾽ αὐτὸ νὺξ Ἅιδης τε σῳζόντων κάτω .

ἐγὼ γὰρ ἐξ οὗ χειρὶ τοῦτ᾽ ἐδεξάμην
παρ᾽ Ἕκτορος δώρημα δυσμενεστάτου ,
οὔπω τι κεδνὸν ἔσχον Ἀργείων πάρα .
ἀλλ᾽ ἔστ᾽ ἀληθὴς βροτῶν παροιμία ,
ἐχθρῶν ἄδωρα δῶρα κοὐκ ὀνήσιμα .

τοιγὰρ τὸ λοιπὸν εἰσόμεσθα μὲν θεοῖς
εἴκειν , μαθησόμεσθα δ᾽ Ἀτρείδας σέβειν .

ἄρχοντές εἰσιν , ὥσθ᾽ ὑπεικτέον . τί μήν ;
καὶ γὰρ τὰ δεινὰ καὶ τὰ καρτερώτατα
τιμαῖς ὑπείκει : τοῦτο μὲν νιφοστιβεῖς
χειμῶνες ἐκχωροῦσιν εὐκάρπῳ θέρει :
ἐξίσταται δὲ νυκτὸς αἰανὴς κύκλος
τῇ λευκοπώλῳ φέγγος ἡμέρᾳ φλέγειν :
δεινῶν τ᾽ ἄημα πνευμάτων ἐκοίμισε
στένοντα πόντον : ἐν δ᾽ παγκρατὴς ὕπνος
λύει πεδήσας , οὐδ᾽ ἀεὶ λαβὼν ἔχει .

ἡμεῖς δὲ πῶς οὐ γνωσόμεσθα σωφρονεῖν ;
ἔγωγ᾽ : ἐπίσταμαι γὰρ ἀρτίως ὅτι
τ᾽ ἐχθρὸς ἡμῖν ἐς τοσόνδ᾽ ἐχθαρτέος ,
ὡς καὶ φιλήσων αὖθις , ἔς τε τὸν φίλον
τοσαῦθ᾽ ὑπουργῶν ὠφελεῖν βουλήσομαι ,
ὡς αἰὲν οὐ μενοῦντα : τοῖς πολλοῖσι γὰρ
βροτῶν ἄπιστός ἐσθ᾽ ἑταιρείας λιμήν .

ἀλλ᾽ ἀμφὶ μὲν τούτοισιν εὖ σχήσει : σὺ δὲ
ἔσω θεοῖς ἐλθοῦσα διὰ τάχους , γύναι ,
εὔχου τελεῖσθαι τοὐμὸν ὧν ἐρᾷ κέαρ .
ὑμεῖς δ᾽ , ἑταῖροι , ταὐτὰ τῇδέ μοι τάδε
τιμᾶτε , Τεύκρῳ τ᾽ , ἢν μόλῃ , σημήνατε
μέλειν μὲν ἡμῶν , εὐνοεῖν δ᾽ ὑμῖν ἅμα .

ἐγὼ γὰρ εἶμ᾽ ἐκεῖσ᾽ ὅποι πορευτέον :
ὑμεῖς δ᾽ φράζω δρᾶτε , καὶ τάχ᾽ ἄν μ᾽ ἴσως
πύθοισθε , κεἰ νῦν δυστυχῶ , σεσωσμένον .


使耀

使


Ajax

All things the long and countless years first draw from darkness , and then bury from light ; and there is nothing which man should not expect : the dread power of oath is conquered , as is unyielding will .

For even I , who used to be so tremendously strong yes , like tempered iron—felt my tongue ' s sharp edge emasculated by this woman ' s words , and I feel the pity of leaving her a widow and the boy an orphan among my enemies .

But I will go to the bathing-place and the meadows by the shore so that by purging my defilements I may escape the heavy anger of the goddess . Then I will find some isolated spot , and bury this sword of mine , most hateful weapon , digging down in the earth where none can see . Let Night and Hades keep it underground !

For ever since I took into my hand this gift from Hector , my greatest enemy , I have gotten no good from the Greeks . Yes , men ' s proverb is true : the gifts of enemies are no gifts and bring no good .

And so hereafter I shall , first , know how to yield to the gods , and , second , learn to revere the Atreidae .

They are rulers , so we must submit . How could it be otherwise ? Things of awe and might submit to authority . So it is that winter with its snow-covered paths gives place to fruitful summer ; night ' s dark orbit makes room for day with her white horses to kindle her radiance ; the blast of dreadful winds allows the groaning sea to rest ; and among them all , almighty Sleep releases the fettered sleeper , and does not hold him in a perpetual grasp .

And we men—must we not learn self-restraint ? I , at least , will learn it , since I am newly aware that an enemy is to be hated only as far as suits one who will in turn become a friend . Similarly to a friend I would wish to give only so much help and service as suits him who will not forever remain friendly . For the masses regard the haven of comradeship as treacherous .

But concerning these things it will be well . You , wife , go inside and pray to the gods that the desires of my heart be completed to the very end . You also , my comrades , honor my wishes just as she does , and command Teucer , when he comes , to take care of us , and to be kind to you at the same time .

I am going to where my journey inexorably leads . But you do as I say , and before long , perhaps , though I now suffer , you will hear that I have found rest and peace .

( 96 ) 28% GRC
( 241 ) 72% GRC - CHI

( 538 ) 79% GRC - CHI
( 145 ) 21% CHI

( 538 ) 79% GRC - CHI
( 145 ) 21% CHI