De Veterum Geographia - Cap . I

Chiara Palladino / Agathemerus - print editions
  • Created on 2017-10-20 16:49:21
  • Modified on 2018-03-13 14:42:15
  • Translated by Wendelin (left) - Tennulius (right)
  • Aligned by Chiara Palladino
Latin
Ἑλληνική
Latin
De Veterum Geographia . Caput primum . Anaximander Milesius auditor Thalis primus omnium ausus est orbem terrarum in tabella exprimere : quem secutus Hecataeus Milesius multae peregrinationis vir ad miraculum usque idem argumentum excoluit . Nam Hellanicus Lesbius quamquam alioquin doctissimus minus tamen concinne ista tractavit . Subinde autem Damastes Cittiensis sua describens ex Hecataeo Periplum littorialis orae composuit . Moxque Democritus atque Eudoxus aliique nonnulli Terrarum Circumitiones navigationesque persecuti sunt .
Antiqui ergo Terrarum orben quatenus habitatur effigiarunt rotundum , mediam complexum Graeciam , cuius medi statuant Delphos , quos umbilicum dixerunt orbis . At vero Democritus multis vir experimentis exercitus primus asseruit oblongam esse terram . Sesquialtera sui longitudine ad latitudinem . cui etiam assensus est Dicaearchus Peripateticus .
Eudoxus autem longitudinem pronuntiavit duplam latitudinis ; sicut Eratosthenes maiorem quoque dupla . Crates semicirculi figuram illi dedit ; Hipparchus Trapezij : nonnulli etiam caudae belluinae ; denique Posidonius Stoicus fundae illi formam tribuit , cuius media latitudo porrigatur ab Austro in Boream , angustiae pars infra orientem atque occidentem procedat .
Sic tamen ut latissima sit qua parte in Eurum vergit India . Continentium termini sunt . Europae quidem atque Africae Columnae Herculis ; Africae atque Asiae Nilus , aut ut alijs visum Isthmus , qui Sarbonidem inter paludem et Arabicum sinum interipitur : Asiae denique et Europae confinia prisci quidem afferuerunt Phasin fluvium , at mox Isthmum exporretum a Sarbo in mare Caspium ; recentiores vero postea definierunt Maeotin paludem una cum fluvio Tanai .
Vocantur autem Continentes vocabulo Graeco Epiri , quod scilicet inexplorata sint magnitudinis . Harum Asia sic dicta est quod propinque statim sic in illam ex Europa tendentibus , suo terrestri itinere id hac sive navali secundum insulas continuas , cuiusmodi sunt Euboea , Andros , Tenos , Myconos , Icaria , Samos , Mycale , Europa nomen inherit a Vento Euro . Libyae vocabulum Graecos plane fugit , sed id a populo quodam inter Phoenices nobili venit , idemque sonat quod Leones . Oceanum dicimus ab aestuum concitatione terras undique alluentium .
Denique Dicaearchus Terrarum orbem non aquis disterminat . sed ductu linea cuiusdam simpliciter recta ; quam a Columnis Herculis arcessit per Sardiniam , Siciliam , Peloponesum , Ioniam , Cariam , Lyciam , Pamphyliam , Ciliciam , ac Tautum montem 4 . , unde in Imaum eandem agit : secundum qua loca partes orbis terrarum has Boreales , illas esse iubet Australes .
Περὶ τῆς τῶν παλαιῶν Γεωγραφίας Κεφ . α .
Ἀναξίμανδρος Μιλήσιος ἀκουστὴς Θάλεω πρῶτος ἐτόλμησε τὴν οἰκουμένην ἐν πίνακι γράψαι . μεθ᾿ ὃν Ἑκαταῖος Μιλήσιος ἀνὴρ πολυπλανὴς , διηκρίβωσεν ὥστε θαυμασθῆναι τὸ πρᾶγμα . Ἑλλάνικος γὰρ Λέσβιος ἀνὴρ πολυΐστωρ ἀπλάστως παρέδωκε τὴν ἱστορίαν Εἶτα Δαμάστης Κητιεὺς τὰ ἐκ τῶν Ἑκαταίου μεταγράψας περίπλουν ἔγραψεν . Ἑξῆς Δημόκριτος καὶ Εὔδοξος καὶ ἄλλοι τινὲς τῆς γῆς περιόδους καὶ περίπλους ἐπραγματεύσαντο .
Οἱ μὲν οὖν Παλαιοὶ τὴν οἰκουμένην ἔγραφον στρογγύλην , μέσην διηγεῖσθαι τὴν Ἑλλάδα , καὶ ταύτης Δελφοὺς , τὸν ὄμφαλον γὰρ ἔχειν τῆς γῆς . Πρῶτος δὲ Δημόκριτος πολύπειρος ἀνὴρ συνῇδεν , ὅτι προμήκης ἐστὶν γῆ , ἡμιόλιος τὸ μῆκος τοῦ πλάτους ἔχουσα . Συνῄνεσε τούτῳ καὶ Δικαίαρχος Περιπατητικός . Εὔδοξος δὲ τὸ μῆκος διπλοῦν τοῦ πλάτους . δὲ Ἐρατοσθένης πλεῖον τοῦ διπλοῦ . Κράτης δὲ ὡς ἡμικύκλιον . Ἵππαρχος δὲ τραπεζοειδῆ . Ἄλλοι οὐροειδῆ . Ποσειδώνιος δὲ Στωϊκὸς σφενδονοειδῆ καὶ μεσοπλατὸν ἀπὸ Νότου εἰς Βοῤῥᾶν , στενὴν πρὸς Ἑὼ καὶ Δύσιν . τὰ πρὸς Εὖρον δ᾿ μοίως πλατύτερα πρὸς τὴν Ἰνδικήν
Ὅροι ἠπείρων . Εὐρώπης μὲν καὶ Λιβύης αἱ Ἡρακλέους στῆλαι . Λιβύης δὲ καὶ Ἀσίας Νεῖλος οἱ δὲ Ἰσθμὸν τὸν ἀπὸ Σαρβωνίδος λίμνης καὶ Ἀραβίου κόλπου . Ἀσίας δὲ καὶ Εὐρώπης οἱ μὲν ἀρχαῖοι λέγουσι Φάσιν ποταμὸν , καὶ τὸν ἕως Κασπίας Ἰσθμὸν , τὸν ἀπὸ Σάρβω . οἱ δὲ ὕστερον νεώτεροι Μαιῶτιν λίμνην καὶ Τάναϊν ποταμόν
Ἐκλήθησαν δὲ Ἤπειροι ἄπειροί τινες οὖσαι δι ἄγνοιαν Ἀσία δὲ ἀπὸ οῦ ἄσσον εἶναι τοῖς ἀπ᾿ Εὐρώπης ἀπιοῦσι καὶ πεζῆ , καὶ νήσοις στιχηδὸν κειμέναις . Εὐβοία , Ἄνδρος , Τῆνος , Μύκονος , Ἰκαρία , Σάμος Μυκάλη . δὲ Εὐρώπη ἀπὸ τοῦ Εὔρου ὠνομάσθη . Λιβύη δὲ ὑφ᾿ Ἑλλήνων ἦν ἄγνωστος πάνυ : ἀπὸ δὲ ἔθνους ἐπισήμου Φοινικῶς ὠνομάσθησαν λέοντες . Ὠκεανὸς δὲ διὰ τὸ ὠκέως ἀνύειν κύκλῳ τὴν γῆν .
Δικαίαρχος δἐ ὁρίζει τὴν γῆν οὐχ ὕδασιν ἀλλὰ τομῇ εὐθείᾳ ἀκράτῳ ἀπὸ στηλῶν διὰ Σαρδοῦς Σικελίας , Πελοποννήσου , Ἰωνίας , Καρίας , Λυκίας , Παμφυλίας , Κιλικίας καὶ Ταύρου . ἑξῆς ἕως Ἰμάου ὄρους . Τῶν τοίνυν τόπων τὸ μὲν Βόρειον , τὸ δὲ Νότιον ὀνομάζει .
De veterum Geographia . Caput I .
Anaximander Milesius , Thaletis auditor , sustinuit omnium primus situm orbis terrarum in tabula pingere : Post quem Hecatæus Milesius , vir multæ peregrinationis , idem argumentum tam accurate tractavit , ut homines fuerint rapti in admirationem . Nam Hellanicus Lesbius , quamquam alias doctissimus , minus concinne ista tradidit . Deinde Damastes Citticensis , qui sua ex Hecatæo descripsit , littoream navigationem composuit . Mox Democritus et Eudoxus aliique nonnulli terræ circuitiones ac circumnavigationes composuerunt .
Veteres ergo orbem habitabilem effigiarunt rotundum , complexum in sui medio Græciam , in cujus centro statuunt Delphos , quos vocarunt umbilicum terrarum . Sed Democritus , cujus multa scientiæ experimenta exstant , primus affirmavit terram esse oblongam ; ita ut longitudo ad Latitudinem habeat rationem sesquialteram . cui sententiæ etiam Dicæarchus Peripateticus accessit . Eudoxus autem dixit longitudinem ad latitudinem esse in ratione dupla ; sed Eratosthenes in majore quam dupla . Crates semicirculo assimilavit : Hipparchus similem Trapezio , alii caudæ belluinæ , Posidonius Stoïcus fundæ tradidit , cujus media latitudo ab Austro in Boream pateat , angustior pars circa orientem et occidentem procedat , sic tamen ut latissima sit , qua India pertinet ad Eurum .
Termini continentium sunt : Europæ quidem atque Africæ columnæ Herculis ; Africæ et Asiæ Nilus , vel , ut alii volunt , Isthmus , qui a palude Sarbonide ad sinum Arabicum porrigitur : Asiæ vero et Europæ terminum antiqui dixerunt Phasin fluvium , et Isthmum , qui a Sarbo ad mare Caspium extenditur ; postea autem recentiores tradiderunt Mæotidem paludem et fluvium Tanaïn .
Continentes autem appellantur Græca voce Epiri , quia videlicet sunt inexploratæ magnitudinis . Asia dicta est ab ἄσσον , quod propinqua sit ex Europa in illam euntibus , sive terrestri itinere , sive navali secundum insulas ordine sitas , quales sunt Eubœa , Andrus , Tenus , Myconos , Icaria , Samos , Mycale . Europa dicta est a vento Euro . Lybiæ vocabulum Græcis plane latet , sed a populo nobili inter Phœnices venit , et significat leones . Oceanus dictus ab æstuum terras undique pulsantium concitatione .
Tandem Dicæarchus definit orbem terrarum non aquis , sed ductu lineæ cujusdam simpliciter rectæ , a columnis Herculis per Sardiniam , Siciliam , Peloponnesum , Ioniam , Cariam , Lyciam , Pamphyliam , Ciliciam , et montem Taurum , et inde usque ad Imaum actæ : Secundum quæ loca alias orbis partes Boreales , alias Australes nominat .

( 113 ) 28% LAT
( 290 ) 72% LAT - GRC

( 259 ) 73% LAT - GRC
( 98 ) 27% GRC

( 259 ) 73% LAT - GRC
( 98 ) 27% GRC