Week Two - Lysias, Against Eratosthenes

Konstantina Eleftheriadi /
Ἑλληνική
Modern Greek
Modern Greek
Οὐκ ἄρξασθαί μοι δοκεῖ ἄπορον εἶναι , ἄνδρες δικασταί , τῆς κατηγορίας , ἀλλὰ παύσασθαι λέγοντι · τοιαῦτα αὐτοῖς τὸ μέγεθος καὶ τοσαῦτα τὸ πλῆθος εἴργασται , ὥστε μήτ᾽ ἂν ψευδόμενον δεινότερα τῶν ὑπαρχόντων κατηγορῆσαι , μήτε τἀληθῆ βουλόμενον εἰπεῖν ἅπαντα δύνασθαι , ἀλλ᾽ ἀνάγκη τὸν κατήγορον ἀπειπεῖν τὸν χρόνον ἐπιλιπεῖν .
Κύριοι δικασταί μου φαίνεται ότι δεν είναι δύσκολον να αρχίσω κατηγορίαν , αλλά ότι δύσκολον είναι να παύσω ομιλών . Τόσον μεγάλα και τόσον πολλά εγκλήματα υπ ' αυτών ( των Τριάκοντα ) έχουν διαπραχθή , ώστε ούτε , εάν ψεύδεται τις είναι δυνατόν να αποδώση εις τους κατηγορουμένους φοβερωτέρας κατηγορίας από τας πραγματικάς , ούτε , αν θέλη να είπη την αλήθειαν , δύναται να απαριθμήση όλα τα εγκλήματά των , αλλ ' είναι ανάγκη ή ο κατήγορος να κουρασθή ή ο χρόνος να μη εξαρκέση .
Δεν μου φαίνεται ότι είναι δύσκολο , άνδρες δικαστές , να αρχίσω την κατηγορία αλλά ( μου είναι ) δύσκολο να παύσω να κατηγορώ · έχουν διαπραχθεί από αυτούς τέτοια στο μέγεθος και τόσο αποτρόπαια στον αριθμό ώστε , ούτε και αν ακόμη κανείς έλεγε ψέματα , θα μπορούσε να αποδώσει σ ' αυτούς φοβερότερες κατηγορίες από αυτές ούτε , αν ήθελε να πει την αλήθεια , θα μπορούσε να αναπτύξει όλο το κατηγορητήριο , αλλά ή ο κατήγορος υποχρεωτικά θα κουρασθεί ή ο χρόνος δε θα του επαρκέσει .

( 0 ) 0% GRC
( 55 ) 100% GRC - GRE

( 72 ) 82% GRC - GRE
( 16 ) 18% GRE

( 72 ) 82% GRC - GRE
( 16 ) 18% GRE