Hom. Il. 24.39-45

Alexx /
 • Created on 2018-02-19 20:42:48
 • Modified on 2018-02-23 04:33:23
 • Aligned by Alexx
Ἑλληνική
English
English
ἀλλ᾽ ὀλοῷ Ἀχιλῆϊ θεοὶ βούλεσθ᾽ ἐπαρήγειν ,
οὔτ᾽ ἂρ φρένες εἰσὶν ἐναίσιμοι οὔτε νόημα
γναμπτὸν ἐνὶ στήθεσσι , λέων δ᾽ ὣς ἄγρια οἶδεν ,
ὅς τ᾽ ἐπεὶ ἂρ μεγάλῃ τε βίῃ καὶ ἀγήνορι θυμῷ
εἴξας εἶσ᾽ ἐπὶ μῆλα βροτῶν ἵνα δαῖτα λάβῃσιν :
ὣς Ἀχιλεὺς ἔλεον μὲν ἀπώλεσεν , οὐδέ οἱ αἰδὼς
γίγνεται , τ᾽ ἄνδρας μέγα σίνεται ἠδ᾽ ὀνίνησι
Nay , it is the ruthless Achilles , O ye gods , that ye are fain to succour , him whose mind is nowise right , neither the purpose in his breast one that may be bent ; but his heart is set on cruelty , even as a lion that at the bidding of his great might and lordly spirit goeth forth against the flocks of men to win him a feast ; even so hath Achilles lost all pity , neither is shame in his heart , the which harmeth men greatly and profiteth them withal .
You would rather help this brute , Achilles , whose mind is warped , his will of adamant . The man’s heart is like a lion’s , wild and powerful is that creature’s in its urge to slaughter the shepherds’ flocks for meat . Achilles is as devoid of pity , and of the shame that benefits men , urging restraint .

( 17 ) 27% GRC
( 45 ) 73% GRC - ENG

( 52 ) 53% GRC - ENG
( 47 ) 47% ENG

( 52 ) 53% GRC - ENG
( 47 ) 47% ENG

Zoe Howard Book 22 lines 194-200

zoe howard /
 • Created on 2018-02-19 18:09:59
 • Modified on 2018-02-21 02:43:12
 • Aligned by zoe howard
Ἑλληνική
English
English
Perseus
Alexander Pope
ὁσσάκι δ᾽ ὁρμήσειε πυλάων Δαρδανιάων
ἀντίον ἀΐξασθαι ἐϋδμήτους ὑπὸ πύργους ,
εἴ πως οἷ καθύπερθεν ἀλάλκοιεν βελέεσσι ,
τοσσάκι μιν προπάροιθεν ἀποστρέψασκε παραφθὰς
πρὸς πεδίον : αὐτὸς δὲ ποτὶ πτόλιος πέτετ᾽ αἰεί .
ὡς δ᾽ ἐν ὀνείρῳ οὐ δύναται φεύγοντα διώκειν :
Oft as he strove to rush straight for the Dardanian gates to gain the shelter of the well-built walls , if so be his fellows from above might succour him with missiles , so oft would Achilles be beforehand with him and turn him back toward the plain , but himself sped on by the city ' s walls . And as in a dream a man availeth not to pursue one that fleeth before him
Oft as to reach the Dardan gates he bends ,
And hopes the assistance of his pitying friends ,
( Whose showering arrows , as he coursed below ,
From the high turrets might oppress the foe , )
So oft Achilles turns him to the plain :
He eyes the city , but he eyes in vain .
As men in slumbers seem with speedy pace ,

( 27 ) 64% GRC
( 15 ) 36% GRC - ENG

( 25 ) 33% GRC - ENG
( 51 ) 67% ENG

( 25 ) 33% GRC - ENG
( 51 ) 67% ENG

Gruskin - Iliad 193-200

/
 • Created on 2018-02-19 17:02:02
 • Aligned by
Ἑλληνική
English
English
ἧος ταῦθ᾽ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν ,
ἕλκετο δ᾽ ἐκ κολεοῖο μέγα ξίφος , ἦλθε δ᾽ Ἀθήνη
οὐρανόθεν : πρὸ γὰρ ἧκε θεὰ λευκώλενος Ἥρη
ἄμφω ὁμῶς θυμῷ φιλέουσά τε κηδομένη τε :
στῆ δ᾽ ὄπιθεν , ξανθῆς δὲ κόμης ἕλε Πηλεΐωνα
οἴῳ φαινομένη : τῶν δ᾽ ἄλλων οὔ τις ὁρᾶτο :
θάμβησεν δ᾽ Ἀχιλεύς , μετὰ δ᾽ ἐτράπετ᾽ , αὐτίκα δ᾽ ἔγνω
Παλλάδ᾽ Ἀθηναίην : δεινὼ δέ οἱ ὄσσε φάανθεν :
While he pondered this in mind and heart , and was drawing from its sheath his great sword , Athene came from heaven . The white-armed goddess Hera had sent her forth , for in her heart she loved and cared for both men alike . She stood behind him , and seized the son of Peleus by his fair hair , appearing to him alone . No one of the others saw her . Achilles was seized with wonder , and turned around , and immediately recognized Pallas Athene . Terribly her eyes shone .
Now as he weighed in mind and spirit these two courses and was drawing from its scabbard the great sword , Athene descended from the sky . For Hera the goddess of the white arms sent her , who loved both men equally in her heart and cared for them . The goddess standing behind Peleus ' son caught him by the fair hair , appearing to him only , for no man of the others saw her . Achilleus in amazement turned about , and straightway knew Pallas Athene and the terrible eyes shining .

( 23 ) 31% GRC
( 52 ) 69% GRC - ENG

( 70 ) 73% GRC - ENG
( 26 ) 27% ENG

( 70 ) 73% GRC - ENG
( 26 ) 27% ENG

Gruskin - Iliad 193-200

/
 • Created on 2018-02-19 03:02:45
 • Aligned by
Ἑλληνική
English
English
ἧος ταῦθ᾽ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν ,
ἕλκετο δ᾽ ἐκ κολεοῖο μέγα ξίφος , ἦλθε δ᾽ Ἀθήνη
οὐρανόθεν : πρὸ γὰρ ἧκε θεὰ λευκώλενος Ἥρη
ἄμφω ὁμῶς θυμῷ φιλέουσά τε κηδομένη τε :
στῆ δ᾽ ὄπιθεν , ξανθῆς δὲ κόμης ἕλε Πηλεΐωνα
οἴῳ φαινομένη : τῶν δ᾽ ἄλλων οὔ τις ὁρᾶτο :
θάμβησεν δ᾽ Ἀχιλεύς , μετὰ δ᾽ ἐτράπετ᾽ , αὐτίκα δ᾽ ἔγνω
Παλλάδ᾽ Ἀθηναίην : δεινὼ δέ οἱ ὄσσε φάανθεν :
While he pondered this in mind and heart , and was drawing from its sheath his great sword , Athene came from heaven . The white-armed goddess Hera had sent her forth , for in her heart she loved and cared for both men alike . She stood behind him , and seized the son of Peleus by his fair hair , appearing to him alone . No one of the others saw her . Achilles was seized with wonder , and turned around , and immediately recognized Pallas Athene . Terribly her eyes shone .
Now as he weighed in mind and spirit these two courses and was drawing from its scabbard the great sword , Athene descended from the sky . For Hera the goddess of the white arms sent her , who loved both men equally in her heart and cared for them . The goddess standing behind Peleus ' son caught him by the fair hair , appearing to him only , for no man of the others saw her . Achilleus in amazement turned about , and straightway knew Pallas Athene and the terrible eyes shining .

( 29 ) 39% GRC
( 46 ) 61% GRC - ENG

( 56 ) 58% GRC - ENG
( 40 ) 42% ENG

( 56 ) 58% GRC - ENG
( 40 ) 42% ENG

Hatton - Iliad Book 7, Lines 234-243

Peter Hatton /
 • Created on 2018-02-19 01:31:28
 • Modified on 2018-02-23 03:13:29
 • Translated by Peter Hatton
 • Aligned by Peter Hatton
Ἑλληνική
English
English
‘Αἶαν διογενὲς Τελαμώνιε κοίρανε λαῶν
μή τί μευ ἠΰτε παιδὸς ἀφαυροῦ πειρήτιζε
ἠὲ γυναικός , οὐκ οἶδεν πολεμήϊα ἔργα .
αὐτὰρ ἐγὼν εὖ οἶδα μάχας τ᾽ ἀνδροκτασίας τε :
οἶδ᾽ ἐπὶ δεξιά , οἶδ᾽ ἐπ᾽ ἀριστερὰ νωμῆσαι βῶν
ἀζαλέην , τό μοι ἔστι ταλαύρινον πολεμίζειν : οἶδα δ᾽ ἐπαΐξαι μόθον ἵππων ὠκειάων :
οἶδα δ᾽ ἐνὶ σταδίῃ δηΐῳ μέλπεσθαι Ἄρηϊ .
ἀλλ᾽ οὐ γάρ σ᾽ ἐθέλω βαλέειν τοιοῦτον ἐόντα
λάθρῃ ὀπιπεύσας , ἀλλ᾽ ἀμφαδόν , αἴ κε τύχωμι . '
" Aias , sprung from Zeus , thou son of Telamon , captain of the host , in no wise make thou trial of me as of some puny boy or a woman that knoweth not deeds of war . Nay , full well know I battles and slayings of men . I know well how to wield to right , and well how to wield to left my shield of seasoned hide , which I deem a sturdy thing to wield in fight ; and I know how to charge into the mellay of chariots drawn by swift mares ; and I know how in close fight to tread the measure of furious Ares . Yet am I not minded to smite thee , being such a one as thou art , by spying thee at unawares ; but rather openly , if so be I may hit thee . "
' Aias , son of Telamon , seed of Zeus , o lord of the people , do not be testing me as if I were some ineffectual boy , or a woman , who knows nothing of the works of warfare . I know well myself how to fight and kill men in battle ; I know how to turn to the right , how to turn to the left the ox-hide tanned into a shield which is my protection in battle ; I know how to storm my way into the struggle of flying horses ; I know how to tread my measures on the grim floor of the war god . Yet great as you are I would not strike you by stealth , watching for my chance , but openly , so , if perhaps I might hit you . '

( 24 ) 30% GRC
( 57 ) 70% GRC - ENG

( 96 ) 63% GRC - ENG
( 56 ) 37% ENG

( 96 ) 63% GRC - ENG
( 56 ) 37% ENG

CLS 31 - Tellado: The Odyssey

Grace Tellado /
 • Created on 2018-02-17 20:36:17
 • Modified on 2018-02-26 17:23:04
 • Aligned by Grace Tellado
English
English
Ἑλληνική
As he finished speaking I handed him the bright wine . Three times I poured and gave it to him , and three times , foolishly , he drained it . When the wine had fuddled his wits I tried him with subtle words : " Cyclops , you asked my name , and I will tell it : give me afterwards a guest gift as you promised . My name is Nobody . Nobody , my father , mother , and friends call me . "
I then gave him some more ; three times did I fill the bowl for him , and three times did he drain it without thought or heed ; then , when I saw that the wine had got into his head , I said to him as plausibly as I could : ‘Cyclops , you ask my name and I will tell it you ; give me , therefore , the present you promised me ; my name is Noman ; this is what my father and mother and my friends have always called me .
ὣς φάτ᾽ , ἀτάρ οἱ αὖτις ἐγὼ πόρον αἴθοπα οἶνον .
τρὶς μὲν ἔδωκα φέρων , τρὶς δ᾽ ἔκπιεν ἀφραδίῃσιν .
αὐτὰρ ἐπεὶ Κύκλωπα περὶ φρένας ἤλυθεν οἶνος ,
καὶ τότε δή μιν ἔπεσσι προσηύδων μειλιχίοισι :
Κύκλωψ , εἰρωτᾷς μ᾽ ὄνομα κλυτόν , αὐτὰρ ἐγώ τοι
ἐξερέω : σὺ δέ μοι δὸς ξείνιον , ὥς περ ὑπέστης .
Οὖτις ἐμοί γ᾽ ὄνομα : Οὖτιν δέ με κικλήσκουσι
μήτηρ ἠδὲ πατὴρ ἠδ᾽ ἄλλοι πάντες ἑταῖροι .

( 31 ) 36% ENG
( 56 ) 64% ENG - ENG

( 62 ) 63% ENG - ENG
( 36 ) 37% ENG

( 62 ) 63% ENG - ENG
( 36 ) 37% ENG

Classics of Greece: Odyssey

Cassandra Cancemi /
 • Created on 2018-02-16 03:35:46
 • Modified on 2018-02-22 04:28:53
 • Aligned by Cassandra Cancemi
Ἑλληνική
English
English
Ancient Greek Text
Butler Translation
A.S Kline Translation
σοὶ δ᾽ ἐμὰ κήδεα θυμὸς ἐπετράπετο στονόεντα
εἴρεσθ᾽ , ὄφρ᾽ ἔτι μᾶλλον ὀδυρόμενος στεναχίζω :
τί πρῶτόν τοι ἔπειτα , τί δ᾽ ὑστάτιον καταλέξω ;
κήδε᾽ ἐπεί μοι πολλὰ δόσαν θεοὶ Οὐρανίωνες .
νῦν δ᾽ ὄνομα πρῶτον μυθήσομαι , ὄφρα καὶ ὑμεῖς
εἴδετ᾽ , ἐγὼ δ᾽ ἂν ἔπειτα φυγὼν ὕπο νηλεὲς ἦμαρ
ὑμῖν ξεῖνος ἔω καὶ ἀπόπροθι δώματα ναίων .
εἴμ᾽ Ὀδυσεὺς Λαερτιάδης , ὃς πᾶσι δόλοισιν
ἀνθρώποισι μέλω , καί μευ κλέος οὐρανὸν ἵκει .
Now , however , since you are inclined to ask the story of my sorrows , and rekindle my own sad memories in respect of them , I do not know how to begin , nor yet how to continue and conclude my tale , for the hand of heaven has been laid heavily upon me .
" Firstly , then , I will tell you my name that you too may know it , and that one day , if I outlive this time of sorrow , I may become a guest-friend to you , though I live so far away from all of you . I am Odysseus son of Laertes , renowned among humankind for all manner of subtlety , so that my kleos ascends to heaven
But your heart prompts you to ask of my sad troubles , and make me weep and groan the more . How shall I start and end my tale ? First let me give you my name , so you all know , and if I escape from pitiless fate later , I will play host to you , though I live far off . I am Odysseus , Laertes’ son , known to all for my stratagems , and my fame has reached the heavens .

( 34 ) 45% GRC
( 42 ) 55% GRC - ENG

( 58 ) 45% GRC - ENG
( 72 ) 55% ENG

( 58 ) 45% GRC - ENG
( 72 ) 55% ENG

Project 1 (Od. 10.375-587)

Batya Reich / Project 1
 • Created on 2018-02-14 18:53:34
 • Modified on 2018-02-26 17:17:14
 • Aligned by Batya Reich
Ἑλληνική
English
English
Perseus
Kline
Perseus
Κίρκη δ᾽ ὡς ἐνόησεν ἔμ᾽ ἥμενον οὐδ᾽ ἐπὶ σίτῳ
χεῖρας ἰάλλοντα , κρατερὸν δέ με πένθος ἔχοντα ,
ἄγχι παρισταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα :


τίφθ᾽ οὕτως , Ὀδυσεῦ , κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζεαι ἶσος ἀναύδῳ ,
θυμὸν ἔδων , βρώμης δ᾽ οὐχ ἅπτεαι οὐδὲ ποτῆτος ;
τινά που δόλον ἄλλον ὀίεαι : οὐδέ τί σε χρὴ
δειδίμεν : ἤδη γάρ τοι ἀπώμοσα καρτερὸν ὅρκον .


ὣς ἔφατ᾽ , αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον :
‘ὦ Κίρκη , τίς γάρ κεν ἀνήρ , ὃς ἐναίσιμος εἴη ,
πρὶν τλαίη πάσσασθαι ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος ,
πρὶν λύσασθ᾽ ἑτάρους καὶ ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἰδέσθαι ;
ἀλλ᾽ εἰ δὴ πρόφρασσα πιεῖν φαγέμεν τε κελεύεις ,
λῦσον , ἵν᾽ ὀφθαλμοῖσιν ἴδω ἐρίηρας ἑταίρους .
When Circe saw me sitting there , not stretching out my hands to the food , but weighed down with sorrow , she approached and spoke with winged words : " Odysseus , why do you sit as if you were dumb , eating your heart out , not touching the food or drink ? Are you suspicious of some new ruse ? Have no fear , I have sworn you a solemn oath already not to do you harm . "
To this I answered : " Circe , what decent man could bring himself to eat and drink before he had freed his men , and seen them face to face ? If you wish me in truth to eat and drink as you ask , then set them free and let me see my loyal friends with my own eyes .
Now when Circe noted that I sat thus , and did not put forth my hands to the food , but was burdened with sore grief , she came close to me , and spoke winged words : " ‘Why , Odysseus , dost thou sit thus like one that is dumb , eating thy heart , and dost not touch food or drink ? Dost thou haply forbode some other guile ? Nay , thou needest in no wise fear , for already have I sworn a mighty oath to do thee no harm . " So she spoke , but I answered her , and said : ‘Circe , what man that is right-minded could bring himself to taste of food or drink , ere yet he had won freedom for his comrades , and beheld them before his face ? But if thou of a ready heart dost bid me eat and drink , set them free , that mine eyes may behold my trusty comrades .

( 25 ) 21% GRC
( 95 ) 79% GRC - ENG

( 104 ) 72% GRC - ENG
( 40 ) 28% ENG

( 104 ) 72% GRC - ENG
( 40 ) 28% ENG

Ody 1.1-5

Kate Cottrell /
 • Created on 2018-02-14 17:37:11
 • Modified on 2018-02-23 14:46:10
 • Aligned by Kate Cottrell
Ἑλληνική
English
English
ἄνδρα μοι ἔννεπε , μοῦσα , πολύτροπον , ὃς μάλα πολλὰ
πλάγχθη , ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεν :
πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω ,
πολλὰ δ᾽ γ᾽ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν ,
ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων .
Tell me , O Muse , of that many-sided hero who traveled far and wide after he had sacked the famous town of Troy . Many cities did he visit , and many were the people with whose customs and thinking he was acquainted ; many things he suffered at sea while seeking to save his own life and to achieve the safe homecoming of his companions ;
Tell me about a complicated man .
Muse , tell me how he wandered and was lost
when he had wrecked the holy town of Troy ,
and where he went , and who he met , the pain
he suffered in the storms at sea , and how
He worked to save his life and bring his men back home .

( 42 ) 88% GRC
( 6 ) 12% GRC - ENG

( 7 ) 10% GRC - ENG
( 61 ) 90% ENG

( 7 ) 10% GRC - ENG
( 61 ) 90% ENG