Πάτερ ἡμῶν/ Pater noster/ Отче наш

Martin Yosifov /
Ἑλληνική
Latin
български
Πάτερ ἡμῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς ·
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου ·
ἐλθέτω βασιλεία σου ·
γενηθήτω τὸ θέλημά σου ,
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς ·
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον ·
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν ,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν ·
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν ,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ .

Ὅτι σοῦ ἐστιν βασιλεία καὶ δύναμις
καὶ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας .

ἀμήν .
Pater noster quī es in cælīs ,
sanctificētur nōmen tuum .
Adveniat regnum tuum .
Fīat voluntās tua
sīcut in cælō et in terrā .
Pānem nostrum cotīdiānum nōbīs hodiē .
Et dīmitte nōbīs dēbita nostra
sīcut et nōs dīmittimus dēbitōribus nostrīs .
Et nōs indūcās in tentātiōnem
sed līberā nōs ā malō .

Quia tuum est regnum , et potentia ,
et glōria in sæcula sæculōrum .

Āmēn .
Отче наш , който си на небесата ,
да се свети името Твое ,
да дойде царството Твое ,
да бъде волята Твоя ,
както на небето така и на земята .
Хляба наш насъщен дай ни днес ,
и прости нам дълговете наши ,
както и ние прощаваме на длъжниците ни ,
и не въведи ни в изкушение ,
но избави ни от лукавия ,

защото твое е царството
и силата и славата во веки .

Амин .

( 85 ) 100% GRC
( 0 ) 0% GRC - LAT

( 0 ) 0% GRC - LAT
( 72 ) 100% LAT

( 0 ) 0% GRC - LAT
( 72 ) 100% LAT

Rumi Mathnawi: Vorrede Vers 31-35

Roxane Haag-Higuchi /
فارسی
English
Deutsch

31 چون نباشد عشق را پروای او
او چو مرغی ماند بی پر وای او

32 من چگونه هوش دارم پيش و پس
چون نباشد نورِ يارم پيش و پس

33 عشق خواهد کين سخن بيرون بود
آينه غمّاز نبود چون بود

34 آينه ات دانی چرا غمّاز نيست
زآنک زنگار از رخش ممتاز نيست

35 بشنويد ای دوستان اين داستان
خود حقيقت نقدِ حال ماست آن

31 When Love hath no care for him ,
he is left as a bird without wings . Alas for him then !

32 How should I have consciousness ( of aught ) before or behind
when the light of my Beloved is not before me and behind ?

33 Love wills that this Word should be shown forth :
if the mirror does not reflect , how is that ?

34 Dost thou know why the mirror ( of thy soul ) reflects nothing ?
Because the rust is not cleared from its face .

35 O my friends , hearken to this tale :
in truth it is the very marrow of our inward state .
31 Dem Vogel , der die Fittiche verloren ,
Gleicht der , dem Liebe fremd ist , weh‘ dem Toren !

32 Wie könnt‘ ich vor- und rückwärts für mich sorgen ,
Wär‘ mir des Freunds allstrahlend Licht verborgen ?

33 Dies Wort , die Lieb‘ spricht’s , die dem Spiegel gleicht ;
Nützt wohl ein Spiegel , der von Fehlern schweigt ?

34 Mit Rost bedeckt ein Spiegel ist die Seele ,
Der nicht die Liebe kündet ihre Fehle !

35 Vernimm dies Gleichnis , Freund , das ich erzähle ,
Denn es entspricht der Lage meiner Seele .


( 6 ) 9% FAR
( 61 ) 91% FAR - ENG

( 82 ) 69% FAR - ENG
( 36 ) 31% ENG

( 82 ) 69% FAR - ENG
( 36 ) 31% ENG

Apuleius, Metamorphoses 1.1

Chiara Palladino / LTN201
 • Created on 2018-06-19 12:50:46
 • Translated by A.S. Kline
 • Aligned by Chiara Palladino
Test of translation alignment. Edition used is from Perseus (Gaselee repr. 1943)
Latin
English
urn:cts:latinLit:phi1212.phi002.perseus-lat1:1.1

( 139 ) 100% LAT
( 0 ) 0% LAT - ENG

( 0 ) 0% LAT - ENG
( 210 ) 100% ENG

Psalm 3

So Miyagawa / Psalms
 • Created on 2018-06-15 21:57:49
 • Translated by Brenton
 • Aligned by So Miyagawa
Coptic Transliterate
English
1 ⲡⲉⲯⲁⲗⲙⲟⲥ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲡⲱⲧ ϩⲏⲧϥ ⲛⲁⲃⲉⲥⲁⲗⲱⲙ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ
2 ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲁⲩⲁϣⲁⲓ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲧⲑⲗⲓⲃⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲁϩⲁϩ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲓ
3 ⲟⲩⲛ ϩⲁϩ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϫⲉ ⲙⲛⲧϥ ⲟⲩϫⲁⲓ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲛⲁϩⲣⲙ ⲡⲉϥⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲓⲁⲯⲁⲗⲙⲁ
4 ⲛⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲧⲕ ⲡⲁⲣⲉϥϣⲟⲡⲧ ⲉⲣⲟⲕ ⲛⲧⲕ ⲡⲁⲉⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲧϫⲓⲥⲉ ⲛⲧⲁⲁⲡⲉ
5 ϩⲛ ⲧⲁⲥⲙⲏ ⲁⲓϫⲓ ϣⲕⲁⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲇⲓⲁⲯⲁⲗⲙⲁ
6 ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲓⲛⲕⲟⲧⲕ ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲱⲃϣ ⲁⲓⲧⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲟⲡⲧ ⲉⲣⲟϥ
7 ⲛϯⲛⲁⲣ ϩⲟⲧⲉ ⲁⲛ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲛϩⲉⲛⲧⲃⲁ ⲛⲗⲁⲟⲥ ⲉⲩϯ ⲟⲩⲃⲏⲓ ⲙⲡⲁⲕⲱⲧⲉ
8 ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲁⲧⲟⲩϫⲟⲓ ⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲕⲡⲁⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟ ⲛϫⲁϫⲉ ⲉⲣⲟⲓ ⲉⲡϫⲓⲛϫⲏ ⲛⲟⲃϩⲉ ⲛⲛⲣⲉϥⲣ ⲛⲟⲃⲉ ⲁⲕⲟⲩⲟϣϥⲟⲩ
9 ⲡⲁ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲕⲟⲩⲱϣ ⲉϫⲙ ⲡⲉⲕⲗⲁⲟⲥ

( 58 ) 54% COP
( 50 ) 46% COP - ENG

( 74 ) 41% COP - ENG
( 107 ) 59% ENG

Psalm 2

So Miyagawa / Psalms
Coptic Transliterate
English
1
ⲁϩⲣⲟⲟⲩ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲩϫⲓⲥⲉ ⲛϩⲏⲧ ⲁⲛⲗⲁⲟⲥ ⲙⲉⲗⲉⲧⲁ ⲛϩⲉⲛⲡⲉⲧϣⲟⲩⲉⲓⲧ
2
ⲁⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲛⲣⲣⲱⲟⲩ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲩⲙⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉϯ ⲟⲩⲃⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲛ ⲡⲉϥⲭⲣⲥ ⲇⲓⲁⲯⲁⲗⲙⲁ
3
ⲙⲁⲣⲛⲥⲱⲗⲡ ⲛⲛⲉⲩⲙⲣⲣⲉ ⲛⲧⲛⲛⲟⲩϫⲉ ⲙⲡⲉⲩⲛⲁϩⲃ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲱⲛ
4
ⲡⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉ ⲛⲁⲥⲱⲃⲉ ⲛⲥⲱⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁⲕⲟⲙϣⲟⲩ
5
ⲧⲟⲧⲉ ϥⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ ϩⲛ ⲧⲉϥⲟⲣⲅⲏ ⲛϥϣⲧⲣⲧⲱⲣⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲉϥϭⲱⲛⲧ
6
ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲩⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲟⲓ ⲛⲣⲣⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲉϫⲛ ⲥⲓⲱⲛ ⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
7
ⲉⲓϫⲱ ⲙⲡⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓϫⲡⲟⲕ ⲙⲡⲟⲟⲩ
8
ⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙⲙⲟⲓ ⲧⲁϯ ⲛⲁⲕ ⲛϩⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲕⲁⲙⲁϩⲧⲉ ϣⲁ ⲁⲣⲏϫϥ ⲙⲡⲕⲁϩ
9
ⲕⲛⲁⲙⲟⲟⲛⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲛ ⲟⲩϭⲉⲣⲱⲃ ⲙⲡⲉⲛⲓⲡⲉ ⲛⲅⲟⲩⲟϣϥⲟⲩ ⲛⲑⲉ ⲛϩⲉⲛϩⲛⲁⲁⲩ ⲛⲕⲉⲣⲁⲙⲉⲩⲥ
10
ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲛⲣⲣⲱⲟⲩ ϯ ϩⲧⲏⲧⲛ ϫⲓ ⲥⲃⲱ ⲧⲏⲣⲧⲛ ⲛⲉⲧⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲡⲕⲁϩ
11
ⲁⲣⲓ ϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲛ ⲟⲩϩⲟⲧⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲉⲗⲏⲗ ⲛⲁϥ ϩⲛ ⲟⲩⲥⲧⲱⲧ
12
ϭⲗϫ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲧⲉⲥⲃⲱ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛⲧⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲟⲩϭⲥ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲉϩⲓⲏ ⲛⲧⲉϥⲙⲛⲧⲙⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲉϥϭⲱⲛⲧ ⲙⲟⲩϩ ϩⲛ ⲟⲩϭⲉⲡⲏ ⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲕⲱ ⲛϩⲧⲏⲩ ⲉⲣⲟϥ

( 77 ) 55% COP
( 63 ) 45% COP - ENG

( 106 ) 41% COP - ENG
( 154 ) 59% ENG

Sahidic Psalm 1

So Miyagawa /
 • Created on 2018-06-15 15:06:35
 • Translated by Brenton
 • Aligned by So Miyagawa
Coptic Transliterate
English

( 6 ) 6% COP
( 90 ) 94% COP - ENG

( 139 ) 82% COP - ENG
( 30 ) 18% ENG

Mathnawi Zeilen 21-30

Franziska Marti /
فارسی
English
Deutsch

21 کوزۀ چشم حريصان پر نشد
تا صدف قانع نشد پر دُر نشد

22 هر کرا جامه ز عشقی چاک شد
او ز حرص و جملۀ عيبی پاک شد

23 شاد باش ای عشقِ خوش سودای ما
ای طبيت جملۀ علتهای ما

24 ای دوای نخوت و ناموسِ ما
ای تو افلاطون و جالينوس ما

25 جسم خاک از عشق بر افلاک شد
کوه در رقص آمد و چالاک شد

26 عشق جان طور آمد عاشقا
طور مست و خَرَّ موسی صاعقا

27 با لب دمسازِ خود گر جفتمی
همچو نی من گفتنیها گفتمی

28 هرک او از هم زبانی شد جدا
بی زبان شد گرچه دارد صد نوا

29 چونک گل رفت و گلستان در گذشت
نشنوی زآن پس ز بلبل سر گذشت

30 جمله معشوقست و عاشق پردۀ
زنده معشوقست و عاشق مردۀ
21 The pitcher , the eye of the covetous , never becomes full :
the oyster-shell is not filled with pearls until it is contented .

22 He ( alone ) whose garment is rented by a ( mighty ) love
is purged of covetousness and all defect .

23 Hail , O Love that bringest us good gain
thou that art the physician of all our ills ,

24 The remedy of our pride and vainglory ,
our Plato and our Galen !

25 Through Love the earthly body soared to the skies :
the mountain began to dance and became nimble .

26 Love inspired Mount Sinai , O lover ,
( so that ) Sinai ( was made ) drunken and Moses fell in a swoon .

27 Were I joined to the lip of one in accord with me ,
I too , like the reed , would tell all that may be told ;

28 ( But ) whoever is parted from one who speaks his language
becomes dumb , though he have a hundred songs .

29 When the rose is gone and the garden faded ,
thou wilt hear no more the nightingale’s story .

30 The Beloved is all and the lover ( but ) a veil ;
the Beloved is living and the lover a dead thing .

21 Voll wird des Geiz’gen Aug’ nie ; doch verleiht
Der Muschel Perlen die Genügsamkeit .

22 Wem immer Liebe riß das Kleid entzwei ,
Der ist von Geiz und aller Schande frei .

23 O Liebe , du mein süßes Weh , Heil dir ,
Meiner Gebresten Balsam , für und für !

24 Du heilst von Scham und Hochmut mein Gemüte ,
O du der alten Weisen schönste Blüte !

25 Den Leib von Staub ließ Lieb‘ gen Himmel schweben ,
Der Berg zerbarst , den Liebe macht erbeben ;

26 O Freund , Horeb ist worden liebestrunken ,
Und Moses ist ohnmächtig hingesunken !

27 Wär‘ mir der , den ich liebe , Mund an Mund
Vereint , o manches wollt‘ ich tun auch kund .

28 Doch stumm ist selbst , wer hundert Weisen kennt ,
Ist er von dem , der ihn versteht , getrennt .

29 Wenn Lenz entflohn , wenn hin die Zeit der Rosen ,
Hörst du nicht mehr die Nachtigallen kosen .

30 Zwei Wesen Lieb‘ zu einem Ding verwebt ,
Tot ist , was liebt , nur das Geliebte lebt .

( 135 ) 100% FAR
( 0 ) 0% FAR - ENG

( 0 ) 0% FAR - ENG
( 228 ) 100% ENG

( 0 ) 0% FAR - ENG
( 228 ) 100% ENG

Mathnawi Zeilen 21–30

Alfred /
 • Created on 2018-06-11 18:25:30
 • Modified on 2018-06-13 12:03:47
 • Translated by Nicholson (Englisch); Rosen (Deutsch)
 • Aligned by Alfred
فارسی
English
Deutsch
21 کوزۀ چشم حريصان پر نشد
تا صدف قانع نشد پر دُر نشد

22 هر کرا جامه ز عشقی چاک شد
او ز حرص و جملۀ عيبی پاک شد

23 شاد باش ای عشقِ خوش سودای ما
ای طبيت جملۀ علتهای ما

24 ای دوای نخوت و ناموسِ ما
ای تو افلاطون و جالينوس ما

25 جسم خاک از عشق بر افلاک شد
کوه در رقص آمد و چالاک شد

26 عشق جان طور آمد عاشقا
طور مست و خَرَّ موسی صاعقا

27 با لب دمسازِ خود گر جفتمی
همچو نی من گفتنیها گفتمی

28 هرک او از هم زبانی شد جدا
بی زبان شد گرچه دارد صد نوا

29 چونک گل رفت و گلستان در گذشت
نشنوی زآن پس ز بلبل سر گذشت

30 جمله معشوقست و عاشق پردۀ
زنده معشوقست و عاشق مردۀ
21 The pitcher , the eye of the covetous , never becomes full :
the oyster-shell is not filled with pearls until it is contented .

22 He ( alone ) whose garment is rented by a ( mighty ) love
is purged of covetousness and all defect .

23 Hail , O Love that bringest us good gain
thou that art the physician of all our ills ,

24 The remedy of our pride and vainglory ,
our Plato and our Galen !

25 Through Love the earthly body soared to the skies :
the mountain began to dance and became nimble .

26 Love inspired Mount Sinai , O lover ,
( so that ) Sinai ( was made ) drunken and Moses fell in a swoon .

27 Were I joined to the lip of one in accord with me ,
I too , like the reed , would tell all that may be told ;

28 ( But ) whoever is parted from one who speaks his language
becomes dumb , though he have a hundred songs .

29 When the rose is gone and the garden faded ,
thou wilt hear no more the nightingale’s story .

30 The Beloved is all and the lover ( but ) a veil ;
the Beloved is living and the lover a dead thing .
21 Voll wird des Geiz’gen Aug’ nie ; doch verleiht
Der Muschel Perlen die Genügsamkeit .

22 Wem immer Liebe riß das Kleid entzwei ,
Der ist von Geiz und aller Schande frei .

23 O Liebe , du mein süßes Weh , Heil dir ,
Meiner Gebresten Balsam , für und für !

24 Du heilst von Scham und Hochmut mein Gemüte ,
O du der alten Weisen schönste Blüte !

25 Den Leib von Staub ließ Lieb‘ gen Himmel schweben ,
Der Berg zerbarst , den Liebe macht erbeben ;

26 O Freund , Horeb ist worden liebestrunken ,
Und Moses ist ohnmächtig hingesunken !

27 Wär‘ mir der , den ich liebe , Mund an Mund
Vereint , o manches wollt‘ ich tun auch kund .

28 Doch stumm ist selbst , wer hundert Weisen kennt ,
Ist er von dem , der ihn versteht , getrennt .

29 Wenn Lenz entflohn , wenn hin die Zeit der Rosen ,
Hörst du nicht mehr die Nachtigallen kosen .

30 Zwei Wesen Lieb‘ zu einem Ding verwebt ,
Tot ist , was liebt , nur das Geliebte lebt .

( 17 ) 13% FAR
( 118 ) 87% FAR - ENG

( 144 ) 63% FAR - ENG
( 84 ) 37% ENG

( 144 ) 63% FAR - ENG
( 84 ) 37% ENG

Heraclitus, Fragment B 115

Farnoosh Shamsian /
 • Created on 2018-06-11 15:38:50
 • Modified on 2018-06-11 15:41:32
 • Translated by Sharafedin Khorasani
 • Aligned by Farnoosh Shamsian
Translated directly from Ancient Greek to Persian
فارسی Transliterate
Ἑλληνική Transliterate

( 1 ) 11% FAR
( 8 ) 89% FAR - GRC

( 6 ) 100% FAR - GRC
( 0 ) 0% GRC

Heraclitus, Fragment B 75

Farnoosh Shamsian /
 • Created on 2018-06-11 15:35:35
 • Modified on 2018-06-11 15:44:02
 • Translated by Sharafedin Khorasani
 • Aligned by Farnoosh Shamsian
Translated directly from Ancient Greek to Persian