; (ქართული)

Frequency: 3
Translations:
  • Ἑλληνική : . (1), , (1), : (1)