( (Ἑλληνική)

Frequency: 4
Translations:
  • Latin : ( (1)

  • English : , (1)

  • Ἑλληνική : : (1)

  • Português : ( (1)