ამით იტყოდა (ქართული)

Frequency: 1

Translations: