цялата си (български)

Frequency: 2

Translations: