са построени (български)

Frequency: 3

Translations: