τῆς τελευτῆς τοῦ βίου (Ἑλληνική)

Frequency: 1

Translations: