τὸ αὐτὸ ἤδη φῇ (Ἑλληνική)

Frequency: 1

Translations: