ξομμυνιξαρε (Ἑλληνική)

Frequency: 1

Translations:

  • English : so (1)