λεγόμενον (Ἑλληνική)

Frequency: 14

Translations: