κατὰ ἤσθιον (Ἑλληνική)

Frequency: 7

Translations: