εἴπομεν ἡμεῖς (Ἑλληνική)

Frequency: 3

Translations: