" (Ἑλληνική)

Frequency: 140
Translations:
  • ქართული : , , (1)

  • English : " (106), . " (2), says " i (1), ' (6), he (1), : " (1), me (1), : (3), phrase (1), tiresome (1), ." (1), ?' (1), ( (2), ) (1), ," (1), -" (1), . (3)

  • Português : " (3)

  • Հայերեն : « (1)

  • Ἑλληνική : " (1)

  • فارسی : " (1)