! (ქართული)

Frequency: 2
Translations:
  • Ἑλληνική : . (1), : (1)