Ellie Proctor

Furman University

Greek 120 - Odyssey Alignment

Ellie Proctor /
 • Created on 2019-02-15 14:51:42
 • Modified on 2019-02-19 17:33:43
 • Aligned by Ellie Proctor
English
Ἑλληνική
English
Thence we sailed on , grieved at heart , and we came to the land of the Cyclopes , an overweening and lawless folk , who , trusting in the immortal gods , plant nothing with their hands nor plough ; but all these things spring up for them without sowing or ploughing , wheat , and barley , and vines , which bear the rich clusters of wine , and the rain of Zeus gives them increase . Neither assemblies nor council have they , nor appointed laws , but they dwell on the peaks of lofty mountains in hollow caves , and each one is lawgiver to his children and his wives , and they reck nothing one of another .
ἔνθεν δὲ προτέρω πλέομεν ἀκαχήμενοι ἦτορ :
Κυκλώπων δ᾽ ἐς γαῖαν ὑπερφιάλων ἀθεμίστων
ἱκόμεθ᾽ , οἵ ῥα θεοῖσι πεποιθότες ἀθανάτοισιν
οὔτε φυτεύουσιν χερσὶν φυτὸν οὔτ᾽ ἀρόωσιν ,
ἀλλὰ τά γ᾽ ἄσπαρτα καὶ ἀνήροτα πάντα φύονται ,
110πυροὶ καὶ κριθαὶ ἠδ᾽ ἄμπελοι , αἵ τε φέρουσιν
οἶνον ἐριστάφυλον , καί σφιν Διὸς ὄμβρος ἀέξει .
τοῖσιν δ᾽ οὔτ᾽ ἀγοραὶ βουληφόροι οὔτε θέμιστες ,
ἀλλ᾽ οἵ γ᾽ ὑψηλῶν ὀρέων ναίουσι κάρηνα
ἐν σπέσσι γλαφυροῖσι , θεμιστεύει δὲ ἕκαστος
115παίδων ἠδ᾽ ἀλόχων , οὐδ᾽ ἀλλήλων ἀλέγουσιν .
We sailed on , our morale sinking ,
And we came to the land of the Cyclopes ,
Lawless savages who leave everything
Up to the gods . These people neither plow nor plant ,
But everything grows for them unsown :
Wheat , barley , and vines that bear
Clusters of grapes , watered by rain from Zeus .
They have no assemblies or laws but live
In high mountain caves , ruling their own
Children and wives and ignoring each other .

( 25 ) 20% ENG
( 98 ) 80% ENG - GRC

( 67 ) 80% ENG - GRC
( 17 ) 20% GRC

( 67 ) 80% ENG - GRC
( 17 ) 20% GRC

Andromache

Ellie Proctor /
 • Created on 2019-02-22 14:51:26
 • Modified on 2019-03-11 05:35:18
 • Aligned by Ellie Proctor
English
Ἑλληνική
English
Andromache came close to his side weeping , and clasped his hand and spake to him , saying : Ah , my husband , this prowess of thine will be thy doom , neither hast thou any pity for thine infant child nor for hapless me that soon shall be thy widow ; for soon will the Achaeans all set upon thee and slay thee . But for me it were better to go down to the grave if I lose thee , for nevermore shall any comfort be mine , when thou hast met thy fate , but only woes . Neither father have I nor queenly mother . My father verily goodly Achilles slew , for utterly laid he waste the well-peopled city of the Cilicians , even Thebe of lofty gates . He slew Eëtion , yet he despoiled him not , for his soul had awe of that ; but he burnt him in his armour , richly dight , and heaped over him a barrow ; and all about were elm-trees planted by nymphs of the mountain , daughters of Zeus that beareth the aegis .
Ἀνδρομάχη δέ οἱ ἄγχι παρίστατο δάκρυ χέουσα ,
ἔν τʼ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τʼ ἔφατʼ ἔκ τʼ ὀνόμαζε ·
δαιμόνιε φθίσει σε τὸ σὸν μένος , οὐδʼ ἐλεαίρεις
παῖδά τε νηπίαχον καὶ ἔμʼ ἄμμορον , τάχα χήρη
σεῦ ἔσομαι · τάχα γάρ σε κατακτανέουσιν Ἀχαιοὶ
πάντες ἐφορμηθέντες · ἐμοὶ δέ κε κέρδιον εἴη
σεῦ ἀφαμαρτούσῃ χθόνα δύμεναι · οὐ γὰρ ἔτʼ ἄλλη
ἔσται θαλπωρὴ ἐπεὶ ἂν σύ γε πότμον ἐπίσπῃς
ἀλλʼ ἄχεʼ · οὐδέ μοι ἔστι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ .
ἤτοι γὰρ πατέρʼ ἁμὸν ἀπέκτανε δῖος Ἀχιλλεύς ,
ἐκ δὲ πόλιν πέρσεν Κιλίκων εὖ ναιετάουσαν
Θήβην ὑψίπυλον · κατὰ δʼ ἔκτανεν Ἠετίωνα ,
οὐδέ μιν ἐξενάριξε , σεβάσσατο γὰρ τό γε θυμῷ ,
ἀλλʼ ἄρα μιν κατέκηε σὺν ἔντεσι δαιδαλέοισιν
ἠδʼ ἐπὶ σῆμʼ ἔχεεν · περὶ δὲ πτελέας ἐφύτευσαν
νύμφαι ὀρεστιάδες κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο .
Andromache stood by him weeping and taking his hand in her own . " Dear husband , " said she , " your valor will bring you to destruction ; think on your infant son , and on my hapless self who ere long shall be your widow - for the Achaeans will set upon you in a body and kill you . It would be better for me , should I lose you , to lie dead and buried , for I shall have nothing left to comfort me when you are gone , save only sorrow . I have neither father nor mother now . Achilles slew my father when he sacked Thebe the goodly city of the Cilicians . He slew him , but did not for very shame despoil him ; when he had burned him in his wondrous armor , he raised a barrow over his ashes and the mountain nymphs , daughters of aegis-bearing Zeus , planted a grove of elms about his tomb .

( 183 ) 96% ENG
( 8 ) 4% ENG - GRC

( 9 ) 6% ENG - GRC
( 130 ) 94% GRC

( 9 ) 6% ENG - GRC
( 130 ) 94% GRC

Andromache 6.405-420

Ellie Proctor /
 • Created on 2019-03-11 16:06:24
 • Modified on 2019-03-15 05:42:23
 • Aligned by Ellie Proctor
English
Ἑλληνική
English
Andromache came close to his side weeping , and clasped his hand and spake to him , saying : Ah , my husband , this prowess of thine will be thy doom , neither hast thou any pity for thine infant child nor for hapless me that soon shall be thy widow ; for soon will the Achaeans all set upon thee and slay thee . But for me it were better to go down to the grave if I lose thee , for nevermore shall any comfort be mine , when thou hast met thy fate , but only woes . Neither father have I nor queenly mother . My father verily goodly Achilles slew , for utterly laid he waste the well-peopled city of the Cilicians , even Thebe of lofty gates . He slew Eëtion , yet he despoiled him not , for his soul had awe of that ; but he burnt him in his armour , richly dight , and heaped over him a barrow ; and all about were elm-trees planted by nymphs of the mountain , daughters of Zeus that beareth the aegis .
405 Ἀνδρομάχη δέ οἱ ἄγχι παρίστατο δάκρυ χέουσα ,
406 ἔν τʼ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τʼ ἔφατʼ ἔκ τʼ ὀνόμαζε ·
407 δαιμόνιε φθίσει σε τὸ σὸν μένος , οὐδʼ ἐλεαίρεις
408 παῖδά τε νηπίαχον καὶ ἔμʼ ἄμμορον , τάχα χήρη
409 σεῦ ἔσομαι · τάχα γάρ σε κατακτανέουσιν Ἀχαιοὶ
410 πάντες ἐφορμηθέντες · ἐμοὶ δέ κε κέρδιον εἴη
411 σεῦ ἀφαμαρτούσῃ χθόνα δύμεναι · οὐ γὰρ ἔτʼ ἄλλη
412 ἔσται θαλπωρὴ ἐπεὶ ἂν σύ γε πότμον ἐπίσπῃς
413 ἀλλʼ ἄχεʼ · οὐδέ μοι ἔστι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ .
414 ἤτοι γὰρ πατέρʼ ἁμὸν ἀπέκτανε δῖος Ἀχιλλεύς ,
415 ἐκ δὲ πόλιν πέρσεν Κιλίκων εὖ ναιετάουσαν
416 Θήβην ὑψίπυλον · κατὰ δʼ ἔκτανεν Ἠετίωνα ,
417 οὐδέ μιν ἐξενάριξε , σεβάσσατο γὰρ τό γε θυμῷ ,
418 ἀλλʼ ἄρα μιν κατέκηε σὺν ἔντεσι δαιδαλέοισιν
419 ἠδʼ ἐπὶ σῆμʼ ἔχεεν · περὶ δὲ πτελέας ἐφύτευσαν
420 νύμφαι ὀρεστιάδες κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο .
Andromache stood by him weeping and taking his hand in her own . " Dear husband , " said she , " your valor will bring you to destruction ; think on your infant son , and on my hapless self who ere long shall be your widow - for the Achaeans will set upon you in a body and kill you . It would be better for me , should I lose you , to lie dead and buried , for I shall have nothing left to comfort me when you are gone , save only sorrow . I have neither father nor mother now . Achilles slew my father when he sacked Thebe the goodly city of the Cilicians . He slew him , but did not for very shame despoil him ; when he had burned him in his wondrous armor , he raised a barrow over his ashes and the mountain nymphs , daughters of aegis-bearing Zeus , planted a grove of elms about his tomb .

( 64 ) 34% ENG
( 127 ) 66% ENG - GRC

( 122 ) 79% ENG - GRC
( 33 ) 21% GRC

( 122 ) 79% ENG - GRC
( 33 ) 21% GRC

Luke 2:1-19

Ellie Proctor /
 • Created on 2019-03-15 14:09:57
 • Modified on 2019-03-26 13:38:42
 • Aligned by Ellie Proctor
English
Ἑλληνική
English
Luke Chapter 2 . 1-19 : American Standard Version of 1901

[ 1 ] Now it happened in those days , that a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be enrolled .
[ 2 ] This was the first enrollment made when Quirinius was governor of Syria .
[ 3 ] All went to enroll themselves , everyone to his own city .

[ 4 ] Joseph also went up from Galilee , out of the city of Nazareth , into Judea , to the city of David , which is called Bethlehem , because he was of the house and family of David ;
[ 5 ] to enroll himself with Mary , who was pledged to be married to him as wife , being great with child .
[ 6 ] It happened , while they were there , that the day had come that she should give birth .
[ 7 ] She brought forth her firstborn son , and she wrapped him in bands of cloth , and laid him in a feeding trough , because there was no room for them in the inn .

[ 8 ] There were shepherds in the same country staying in the field , and keeping watch by night over their flock .
[ 9 ] Behold , an angel of the Lord stood by them , and the glory of the Lord shone around them , and they were terrified .
[ 10 ] The angel said to them , " Don ' t be afraid , for behold , I bring you good news of great joy which will be to all the people .
[ 11 ] For there is born to you , this day , in the city of David , a Savior , who is Christ the Lord .
[ 12 ] This is the sign to you : you will find a baby wrapped in strips of cloth , lying in a feeding trough . "

[ 13 ] Suddenly , there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God , and saying ,
[ 14 ] " Glory to God in the highest , On earth peace , good will toward men . "

[ 15 ] It happened , when the angels went away from them into the sky , that the shepherds said one to another , " Let ' s go to Bethlehem , now , and see this thing that has happened , which the Lord has made known to us . "
[ 16 ] They came with haste , and found both Mary and Joseph , and the baby lying in the feeding trough .
[ 17 ] When they saw it , they publicized widely the saying which was spoken to them about this child .

[ 18 ] All who heard it wondered at the things which were spoken to them by the shepherds .
[ 19 ] But Mary kept all these sayings , pondering them in her heart .
Luke Chapter 2 . 1-19 : Westcott and Hort , edd . 1885 .

[ 1 ] Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθεν δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην :
[ 2 ] (αὕτη ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου :
[ 3 ] καὶ ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι , ἔκαστος εἰς τὴν ἑαυτοῦ πόλιν .

[ 4 ] Ἀνέβη δὲ καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐκ πόλεως Ναζαρὲτ εἰς τὴν Ἰουδαίαν εἰς πόλιν Δαυεὶδ ἥτις καλεῖται Βηθλεἐμ , διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς Δαυείδ ,
[ 5 ] ἀπογράψασθαι σὺν Μαριὰμ τῇ ἐμνηστευμένῃ αὐτῷ , οὔσῃ ἐνκύῳ .
[ 6 ] Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν , [ 7 ] καὶ ἔτεκεν τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον , καὶ ἐσπαργάνωσεν αὐτὸν καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν φάτνῃ , διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι .

[ 8 ] Καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ αὐτῇ ἀγραυλοῦντες καὶ φυλάσσοντες φυλακὰς τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν ποίμνην αὐτῶν .
[ 9 ] καὶ ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς καὶ δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αὐτούς , καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν :
[ 10 ] καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἄγγελος Μὴ φοβεῖσθε , ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ ,
[ 11 ] ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτὴρ ὅς ἐστιν χριστὸς κύριος ἐν πόλει Δαυείδ :
[ 12 ] καὶ τοῦτο ὑμῖν σημεῖον , εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον καὶ κείμενον ἐν φάτνῃ .

[ 13 ] καὶ ἐξέφνης ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου αἰνούντων τὸν θεὸν καὶ λεγόντων
[ 14 ] " Δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίας . "

[ 15 ] Καὶ ἐγένετο ὡς ἀπῆλθον ἀπ᾽ αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι , οἱ ποιμένες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους Διέλθωμεν δὴ ἕως Βηθλεὲμ καὶ ἴδωμεν τὸ ῥῆμα τοῦτο τὸ γεγονὸς κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν .
[ 16 ] καὶ ἦλθαν σπεύσαντες καὶ ἀνεῦραν τήν τε Μαριὰμ καὶ τὸν Ἰωσὴφ καὶ τὸ βρέφος κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ :
[ 17 ] ἰδόντες δὲ ἐγνώρισαν περὶ τοῦ ῥήματος τοῦ λαληθέντος αὐτοῖς περὶ τοῦ παιδίου τούτου .

[ 18 ] καὶ πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν περὶ τῶν λαληθέντων ὑπὸ τῶν ποιμένων πρὸς αὐτούς ,
[ 19 ] δὲ Μαρία πάντα συνετήρει τὰ ῥήματα ταῦτα συνβάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς .
Luke Chapter 2 . 1-19 : King James Version . 1620 .

[ 1 ] And it came to pass in those days , that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed .
[ 2 ] ( And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria . )
[ 3 ] And all went to be taxed , every one into his own city .

[ 4 ] And Joseph also went up from Galilee , out of the city of Nazareth , into Judaea , unto the city of David , which is called Bethlehem ; ( because he was of the house and lineage of David : )
[ 5 ] To be taxed with Mary his espoused wife , being great with child .
[ 6 ] And so it was , that , while they were there , the days were accomplished that she should be delivered .
[ 7 ] And she brought forth her firstborn son , and wrapped him in swaddling clothes , and laid him in a manger ; because there was no room for them in the inn .

[ 8 ] And there were in the same country shepherds abiding in the field , keeping watch over their flock by night .
[ 9 ] And , lo , the angel of the Lord came upon them , and the glory of the Lord shone round about them : and they were sore afraid .
[ 10 ] And the angel said unto them , Fear not : for , behold , I bring you good tidings of great joy , which shall be to all people .
[ 11 ] For unto you is born this day in the city of David a Saviour , which is Christ the Lord .
[ 12 ] And this shall be a sign unto you ; Ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes , lying in a manger .

[ 13 ] And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God , and saying ,
[ 14 ] Glory to God in the highest , and on earth peace , good will toward men .

[ 15 ] And it came to pass , as the angels were gone away from them into heaven , the shepherds said one to another , Let us now go even unto Bethlehem , and see this thing which is come to pass , which the Lord hath made known unto us .
[ 16 ] And they came with haste , and found Mary , and Joseph , and the babe lying in a manger .
[ 17 ] And when they had seen it , they made known abroad the saying which was told them concerning this child .

[ 18 ] And all they that heard it wondered at those things which were told them by the shepherds .
[ 19 ] But Mary kept all these things , and pondered them in her heart .

( 298 ) 58% ENG
( 219 ) 42% ENG - GRC

( 187 ) 48% ENG - GRC
( 205 ) 52% GRC

( 187 ) 48% ENG - GRC
( 205 ) 52% GRC

John 21:1-19

Ellie Proctor /
 • Created on 2019-09-11 17:42:11
 • Modified on 2019-09-27 17:43:53
 • Aligned by Ellie Proctor
English
Ἑλληνική
English
American Standard Version
Rainbow Missions , Inc . World English Bible . Rainbow Missions , Inc . ; revision of the American Standard Version of 1901 . http : //ebible . org/bible/web .

1 After these things , Jesus revealed himself again to the disciples at the sea of Tiberias . He revealed himself this way .

2 Simon Peter , Thomas called Didymus , Nathanael of Cana in Galilee , and the sons of Zebedee , and two others of his disciples were together .

3 Simon Peter said to them , " I ' m going fishing . " They told him , " We are also coming with you . " They immediately went out , and entered into the boat . That night , they caught nothing .

4 But when day had already come , Jesus stood on the beach , yet the disciples didn ' t know that it was Jesus .

5 Jesus therefore said to them , " Children , have you anything to eat ? " They answered him , " No . "

6 He said to them , " Cast the net on the right side of the boat , and you will find some . " They cast it therefore , and now they weren ' t able to draw it in for the multitude of fish .

7 That disciple therefore whom Jesus loved said to Peter , " It ' s the Lord ! " So when Simon Peter heard that it was the Lord , he wrapped his coat around him ( for he was naked ) , and threw himself into the sea .

8 But the other disciples came in the little boat ( for they were not far from the land , but about two hundred cubits away ) , dragging the net full of fish .

9 So when they got out on the land , they saw a fire of coals there , and fish laid on it , and bread .

10 Jesus said to them , " Bring some of the fish which you have just caught . "

11 Simon Peter went up , and drew the net to land , full of great fish , one hundred fifty-three ; and even though there were so many , the net wasn ' t torn .

12 Jesus said to them , " Come and eat breakfast . " None of the disciples dared inquire of him , " Who are you ? " knowing that it was the Lord .

13 Then Jesus came and took the bread , gave it to them , and the fish likewise .

14 This is now the third time that Jesus was revealed to his disciples , after he had risen from the dead .

15 So when they had eaten their breakfast , Jesus said to Simon Peter , " Simon , son of Jonah , do you love me more than these ? " He said to him , " Yes , Lord ; you know that I have affection for you . " He said to him , " Feed my lambs . "

16 He said to him again a second time , " Simon , son of Jonah , do you love me ? " He said to him , " Yes , Lord ; you know that I have affection for you . " He said to him , " Tend my sheep . "

17 He said to him the third time , " Simon , son of Jonah , do you have affection for me ? " Peter was grieved because he asked him the third time , " Do you have affection for me ? " He said to him , " Lord , you know everything . You know that I have affection for you . " Jesus said to him , " Feed my sheep .

18 Most assuredly I tell you , when you were young , you dressed yourself , and walked where you wanted to . But when you are old , you will stretch out your hands , and another will dress you , and carry you where you don ' t want to go . "

19 Now he said this , signifying by what kind of death he would glorify God . When he had said this , he said to him , " Follow me . "
John 21
The New Testament in the original Greek . The text revised by . Brooke Foss Westcott , D . D . Fenton John Anthony Hort , D . D . New York . Harper and Brothers , Franklin Square . 1885 .

ΜΕΤΑ ΤΑΥΤΑ ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐπὶ τῆς θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος : ἐφανέρωσεν δὲ οὕτως . [ 2 ] Ἦσαν ὁμοῦ Σίμων Πέτρος καὶ Θωμᾶς λεγόμενος Δίδυμος καὶ Ναθαναὴλ ἀπὸ Κανὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ οἱ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ἄλλοι ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο . [ 3 ] λέγει αὐτοῖς Σίμων Πέτρος Ὑπάγω ἁλιεύειν : λέγουσιν αὐτῷ Ἐρχόμεθα καὶ ἡμεῖς σὺν σοί . ἐξῆλθαν καὶ ἐνέβησαν εἰς τὸ πλοῖον , καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ ἐπίασαν οὐδέν . [ 4 ] πρωίας δὲ ἤδη γινομένης ἔστη Ἰησοῦς εἰς τὸν αἰγιαλόν : οὐ μέντοι ᾔδεισαν οἱ μαθηταὶ ὅτι Ἰησοῦς ἐστίν . [ 5 ] λέγει οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς Παιδία , μή τι προσφάγιον ἔχετε ; [ 6 ] ἀπεκρίθησαν αὐτῷ Οὔ . δὲ εἶπεν αὐτοῖς Βάλετε εἰς τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ πλοίου τὸ δίκτυον , καὶ εὑρήσετε . ἔβαλον οὖν , καὶ οὐκέτι αὐτὸ ἑλκύσαι ἴσχυον ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἰχθύων . [ 7 ] λέγει οὖν μαθητὴς ἐκεῖνος ὃν ἠγάπα Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ κύριός ἐστιν . Σίμων οὖν Πέτρος , ἀκούσας ὅτι κύριός ἐστιν , τὸν ἐπενδύτην διεζώσατο , ἦν γὰρ γυμνός , καὶ ἔβαλεν ἑαυτὸν εἰς τὴν θάλασσαν : [ 8 ] οἱ δὲ ἄλλοι μαθηταὶ τῷ πλοιαρίῳ ἦλθον , οὐ γὰρ ἦσαν μακρὰν ἀπὸ τῆς γῆς ἀλλὰ ὡς ἀπὸ πηχῶν διακοσίων , σύροντες τὸ δίκτυον τῶν ἰχθύων . [ 9 ] Ὡς οὖν ἀπέβησαν εἰς τὴν γῆν βλέπουσιν ἀνθρακιὰν κειμένην καὶ ὀψάριον ἐπικείμενον καὶ ἄρτον . [ 10 ] λέγει αὐτοῖς [ ] Ἰησοῦς Ἐνέγκατε ἀπὸ τῶν ὀψαρίων ὧν ἐπιάσατε νῦν . [ 11 ] ἀνέβη οὖν Σίμων Πέτρος καὶ εἵλκυσεν τὸ δίκτυον εἰς τὴν γῆν μεστὸν ἰχθύων μεγάλων ἑκατὸν πεντήκοντα τριῶν : καὶ τοσούτων ὄντων οὐκ ἐσχίσθη τὸ δίκτυον . [ 12 ] λέγει αὐτοῖς [ ] Ἰησοῦς Δεῦτε ἀριστήσατε . οὐδεὶς ἐτόλμα τῶν μαθητῶν ἐξετάσαι αὐτόν Σὺ τίς εἶ ; εἰδότες ὅτι κύριός ἐστιν . [ 13 ] ἔρχεται Ἰησοῦς καὶ λαμβάνει τὸν ἄρτον καὶ δίδωσιν αὐτοῖς , καὶ τὸ ὀψάριον ὁμοίως . [ 14 ] Τοῦτο ἤδη τρίτον ἐφανερώθη Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν . [ 15 ]
Ὅτε οὖν ἠρίστησαν λέγει τῷ Σίμωνι Πέτρῳ Ἰησοῦς Σίμων Ἰωάνου , ἀγαπᾷς με πλέον τούτων ; λέγει αὐτῷ Ναί , κύριε , σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε . λέγει αὐτῷ Βόσκε τὰ ἀρνία μου . [ 16 ] λέγει αὐτῷ πάλιν δεύτερον Σίμων Ἰωάνου , ἀγαπᾷς με ; λέγει αὐτῷ Ναί , κύριε , σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε . λέγει αὐτῷ Ποίμαινε τὰ προβάτιά μου . [ 17 ] λέγει αὐτῷ τὸ τρίτον Σίμων Ἰωάνου , φιλεῖς με ; ἐλυπήθη Πέτρος ὅτι εἶπεν αὐτῷ τὸ τρίτον Φιλεῖς με ; καὶ εἶπεν αὐτῷ Κύριε , πάντα σὺ οἶδας , σὺ γινώσκεις ὅτι φιλῶ σε . λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς Βόσκε τὰ προβάτιά μου . [ 18 ] ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι , ὅτε ἦς νεώτερος , ἐζώννυες σεαυτὸν καὶ περιεπάτεις ὅπου ἤθελες : ὅταν δὲ γηράσῃς , ἐκτενεῖς τὰς χεῖράς σου , καὶ ἄλλος ζώσει σε καὶ οἴσει ὅπου οὐ θέλεις . [ 19 ] τοῦτο δὲ εἶπεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ δοξάσει τὸν θεόν . καὶ τοῦτο εἰπὼν λέγει αὐτῷ Ἀκολούθει μοι .
Revised Standard Version
1946

Jesus Appears to Seven Disciples

21 After this Jesus revealed himself again to the disciples by the Sea of Tibe′ri-as ; and he revealed himself in this way . 2 Simon Peter , Thomas called the Twin , Nathan′a-el of Cana in Galilee , the sons of Zeb′edee , and two others of his disciples were together . 3 Simon Peter said to them , " I am going fishing . " They said to him , " We will go with you . " They went out and got into the boat ; but that night they caught nothing .

4 Just as day was breaking , Jesus stood on the beach ; yet the disciples did not know that it was Jesus . 5 Jesus said to them , " Children , have you any fish ? " They answered him , " No . " 6 He said to them , " Cast the net on the right side of the boat , and you will find some . " So they cast it , and now they were not able to haul it in , for the quantity of fish . 7 That disciple whom Jesus loved said to Peter , " It is the Lord ! " When Simon Peter heard that it was the Lord , he put on his clothes , for he was stripped for work , and sprang into the sea . 8 But the other disciples came in the boat , dragging the net full of fish , for they were not far from the land , but about a hundred yards [ a ] off .

9 When they got out on land , they saw a charcoal fire there , with fish lying on it , and bread . 10 Jesus said to them , " Bring some of the fish that you have just caught . " 11 So Simon Peter went aboard and hauled the net ashore , full of large fish , a hundred and fifty-three of them ; and although there were so many , the net was not torn . 12 Jesus said to them , " Come and have breakfast . " Now none of the disciples dared ask him , " Who are you ? " They knew it was the Lord . 13 Jesus came and took the bread and gave it to them , and so with the fish . 14 This was now the third time that Jesus was revealed to the disciples after he was raised from the dead .
Jesus and Peter

15 When they had finished breakfast , Jesus said to Simon Peter , " Simon , son of John , do you love me more than these ? " He said to him , " Yes , Lord ; you know that I love you . " He said to him , " Feed my lambs . " 16 A second time he said to him , " Simon , son of John , do you love me ? " He said to him , " Yes , Lord ; you know that I love you . " He said to him , " Tend my sheep . " 17 He said to him the third time , " Simon , son of John , do you love me ? " Peter was grieved because he said to him the third time , " Do you love me ? " And he said to him , " Lord , you know everything ; you know that I love you . " Jesus said to him , " Feed my sheep . 18 Truly , truly , I say to you , when you were young , you girded yourself and walked where you would ; but when you are old , you will stretch out your hands , and another will gird you and carry you where you do not wish to go . " 19 ( This he said to show by what death he was to glorify God . ) And after this he said to him , " Follow me . "

( 626 ) 83% ENG
( 129 ) 17% ENG - GRC

( 186 ) 32% ENG - GRC
( 388 ) 68% GRC

( 186 ) 32% ENG - GRC
( 388 ) 68% GRC

Revised John 21

Ellie Proctor /
 • Created on 2019-09-30 01:36:15
 • Modified on 2019-12-16 14:44:19
 • Aligned by Ellie Proctor
English
Ἑλληνική
Akkadian
NAS Translation

1 After these things Jesus manifested Himself again to the disciples at the Sea of Tiberias , and He manifested Himself in this way .

2 Simon Peter , and Thomas called Didymus , and Nathanael of Cana in Galilee , and the sons of Zebedee , and two others of His disciples were together .

3 Simon Peter said to them , " I am going fishing . " They said to him , " We will also come with you . " They went out and got into the boat ; and that night they caught nothing .

4 But when the day was now breaking , Jesus stood on the beach ; yet the disciples did not know that it was Jesus .

5 So Jesus said to them , " Children , you do not have any fish , do you ? " They answered Him , " No . "

6 And He said to them , " Cast the net on the right-hand side of the boat and you will find a catch . " So they cast , and then they were not able to haul it in because of the great number of fish .

7 Therefore that disciple whom Jesus loved said to Peter , " It is the Lord . " So when Simon Peter heard that it was the Lord , he put his outer garment on ( for he was stripped for work ) , and threw himself into the sea .

8 But the other disciples came in the little boat , for they were not far from the land , but about one hundred yards away , dragging the net full of fish .

9 So when they got out on the land , they saw a charcoal fire already laid and fish placed on it , and bread .

10 Jesus said to them , " Bring some of the fish which you have now caught . "

11 Simon Peter went up and drew the net to land , full of large fish , a hundred and fifty-three ; and although there were so many , the net was not torn .

12 Jesus said to them , " Come and have breakfast . " None of the disciples ventured to question Him , " Who are You ? " knowing that it was the Lord .

13 Jesus came and took the bread and gave it to them , and the fish likewise .

14 This is now the third time that Jesus was manifested to the disciples , after He was raised from the dead .

15 So when they had finished breakfast , Jesus said to Simon Peter , " Simon , son of John , do you love Me more than these ? " He said to Him , " Yes , Lord ; You know that I love You . " He said to him , " Tend My lambs . "

16 He said to him again a second time , " Simon , son of John , do you love Me ? " He said to Him , " Yes , Lord ; You know that I love You . " He said to him , " Shepherd My sheep . "

17 He said to him the third time , " Simon , son of John , do you love Me ? " Peter was grieved because He said to him the third time , " Do you love Me ? " And he said to Him , " Lord , You know all things ; You know that I love You . " Jesus said to him , " Tend My sheep . "

18 " Truly , truly , I say to you , when you were younger , you used to gird yourself and walk wherever you wished ; but when you grow old , you will stretch out your hands and someone else will gird you , and bring you where you do not wish to go . "

19 Now this He said , signifying by what kind of death he would glorify God . And when He had spoken this , He said to him , " Follow Me ! "
Ancient Greek Translation

The New Testament in the original Greek . The text revised by . Brooke Foss Westcott , D . D . Fenton John Anthony Hort , D . D . New York . Harper and Brothers , Franklin Square . 1885 .

1 ΜΕΤΑ ΤΑΥΤΑ ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐπὶ τῆς θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος : ἐφανέρωσεν δὲ οὕτως .

2 Ἦσαν ὁμοῦ Σίμων Πέτρος καὶ Θωμᾶς λεγόμενος Δίδυμος καὶ Ναθαναὴλ ἀπὸ Κανὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ οἱ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ἄλλοι ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο .

3 λέγει αὐτοῖς Σίμων Πέτρος Ὑπάγω ἁλιεύειν : λέγουσιν αὐτῷ Ἐρχόμεθα καὶ ἡμεῖς σὺν σοί . ἐξῆλθαν καὶ ἐνέβησαν εἰς τὸ πλοῖον , καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ ἐπίασαν οὐδέν .

4 πρωίας δὲ ἤδη γινομένης ἔστη Ἰησοῦς εἰς τὸν αἰγιαλόν : οὐ μέντοι ᾔδεισαν οἱ μαθηταὶ ὅτι Ἰησοῦς ἐστίν .

5 λέγει οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς Παιδία , μή τι προσφάγιον ἔχετε ;

6 ἀπεκρίθησαν αὐτῷ Οὔ . δὲ εἶπεν αὐτοῖς Βάλετε εἰς τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ πλοίου τὸ δίκτυον , καὶ εὑρήσετε . ἔβαλον οὖν , καὶ οὐκέτι αὐτὸ ἑλκύσαι ἴσχυον ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἰχθύων .

7 λέγει οὖν μαθητὴς ἐκεῖνος ὃν ἠγάπα Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ κύριός ἐστιν . Σίμων οὖν Πέτρος , ἀκούσας ὅτι κύριός ἐστιν , τὸν ἐπενδύτην διεζώσατο , ἦν γὰρ γυμνός , καὶ ἔβαλεν ἑαυτὸν εἰς τὴν θάλασσαν :

8 οἱ δὲ ἄλλοι μαθηταὶ τῷ πλοιαρίῳ ἦλθον , οὐ γὰρ ἦσαν μακρὰν ἀπὸ τῆς γῆς ἀλλὰ ὡς ἀπὸ πηχῶν διακοσίων , σύροντες τὸ δίκτυον τῶν ἰχθύων .

9 Ὡς οὖν ἀπέβησαν εἰς τὴν γῆν βλέπουσιν ἀνθρακιὰν κειμένην καὶ ὀψάριον ἐπικείμενον καὶ ἄρτον .

10 λέγει αὐτοῖς [ ] Ἰησοῦς Ἐνέγκατε ἀπὸ τῶν ὀψαρίων ὧν ἐπιάσατε νῦν .

11 ἀνέβη οὖν Σίμων Πέτρος καὶ εἵλκυσεν τὸ δίκτυον εἰς τὴν γῆν μεστὸν ἰχθύων μεγάλων ἑκατὸν πεντήκοντα τριῶν : καὶ τοσούτων ὄντων οὐκ ἐσχίσθη τὸ δίκτυον .

12 λέγει αὐτοῖς [ ] Ἰησοῦς Δεῦτε ἀριστήσατε . οὐδεὶς ἐτόλμα τῶν μαθητῶν ἐξετάσαι αὐτόν Σὺ τίς εἶ ; εἰδότες ὅτι κύριός ἐστιν .

13 ἔρχεται Ἰησοῦς καὶ λαμβάνει τὸν ἄρτον καὶ δίδωσιν αὐτοῖς , καὶ τὸ ὀψάριον ὁμοίως .
14 Τοῦτο ἤδη τρίτον ἐφανερώθη Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν .

15 Ὅτε οὖν ἠρίστησαν λέγει τῷ Σίμωνι Πέτρῳ Ἰησοῦς Σίμων Ἰωάνου , ἀγαπᾷς με πλέον τούτων ; λέγει αὐτῷ Ναί , κύριε , σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε . λέγει αὐτῷ Βόσκε τὰ ἀρνία μου .

16 λέγει αὐτῷ πάλιν δεύτερον Σίμων Ἰωάνου , ἀγαπᾷς με ; λέγει αὐτῷ Ναί , κύριε , σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε . λέγει αὐτῷ Ποίμαινε τὰ προβάτιά μου .

17 λέγει αὐτῷ τὸ τρίτον Σίμων Ἰωάνου , φιλεῖς με ; ἐλυπήθη Πέτρος ὅτι εἶπεν αὐτῷ τὸ τρίτον Φιλεῖς με ; καὶ εἶπεν αὐτῷ Κύριε , πάντα σὺ οἶδας , σὺ γινώσκεις ὅτι φιλῶ σε . λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς Βόσκε τὰ προβάτιά μου .

18 ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι , ὅτε ἦς νεώτερος , ἐζώννυες σεαυτὸν καὶ περιεπάτεις ὅπου ἤθελες : ὅταν δὲ γηράσῃς , ἐκτενεῖς τὰς χεῖράς σου , καὶ ἄλλος ζώσει σε καὶ οἴσει ὅπου οὐ θέλεις .

19 τοῦτο δὲ εἶπεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ δοξάσει τὸν θεόν . καὶ τοῦτο εἰπὼν λέγει αὐτῷ Ἀκολούθει μοι .
American Standard Version Translation

Rainbow Missions , Inc . World English Bible . Rainbow Missions , Inc . ; Revision of the American Standard Version of 1901 . http : //ebible . org/bible/web .

1 After these things , Jesus revealed himself again to the disciples at the sea of Tiberias . He revealed himself this way .

2 Simon Peter , Thomas called Didymus , Nathanael of Cana in Galilee , and the sons of Zebedee , and two others of his disciples were together .

3 Simon Peter said to them , " I ' m going fishing . " They told him , " We are also coming with you . " They immediately went out , and entered into the boat . That night , they caught nothing .

4 But when day had already come , Jesus stood on the beach , yet the disciples didn ' t know that it was Jesus .

5 Jesus therefore said to them , " Children , have you anything to eat ? " They answered him , " No . "

6 He said to them , " Cast the net on the right side of the boat , and you will find some . " They cast it therefore , and now they weren ' t able to draw it in for the multitude of fish .

7 That disciple therefore whom Jesus loved said to Peter , " It ' s the Lord ! " So when Simon Peter heard that it was the Lord , he wrapped his coat around him ( for he was naked ) , and threw himself into the sea .

8 But the other disciples came in the little boat ( for they were not far from the land , but about two hundred cubits away ) , dragging the net full of fish .

9 So when they got out on the land , they saw a fire of coals there , and fish laid on it , and bread .

10 Jesus said to them , " Bring some of the fish which you have just caught . "

11 Simon Peter went up , and drew the net to land , full of great fish , one hundred fifty-three ; and even though there were so many , the net wasn ' t torn .

12 Jesus said to them , " Come and eat breakfast . " None of the disciples dared inquire of him , " Who are you ? " knowing that it was the Lord .

13 Then Jesus came and took the bread , gave it to them , and the fish likewise .

14 This is now the third time that Jesus was revealed to his disciples , after he had risen from the dead .

15 So when they had eaten their breakfast , Jesus said to Simon Peter , " Simon , son of Jonah , do you love me more than these ? " He said to him , " Yes , Lord ; you know that I have affection for you . " He said to him , " Feed my lambs . "

16 He said to him again a second time , " Simon , son of Jonah , do you love me ? " He said to him , " Yes , Lord ; you know that I have affection for you . " He said to him , " Tend my sheep . "

17 He said to him the third time , " Simon , son of Jonah , do you have affection for me ? " Peter was grieved because he asked him the third time , " Do you have affection for me ? " He said to him , " Lord , you know everything . You know that I have affection for you . " Jesus said to him , " Feed my sheep .

18 Most assuredly I tell you , when you were young , you dressed yourself , and walked where you wanted to . But when you are old , you will stretch out your hands , and another will dress you , and carry you where you don ' t want to go . "

19 Now he said this , signifying by what kind of death he would glorify God . When he had said this , he said to him , " Follow me . "

( 85 ) 12% ENG
( 638 ) 88% ENG - GRC

( 497 ) 92% ENG - GRC
( 43 ) 8% GRC

( 497 ) 92% ENG - GRC
( 43 ) 8% GRC