Rosetta Stone Sections 16-18

Paraskevi (Vivian) Platanou /
Hieroglyphic Egyptian
Demotic Egyptian
Ἑλληνική
[ ]
pꜣj=s-smt n dj . t ı͗r =w pꜣ hp n nꜣ rmṯ . w r-ẖ pꜣ ( ı͗ : _ )
ı͗r &DUsU ; ḥwtj pꜣ ꜥꜣ pꜣ ꜥꜣ ḥn =f s ꜥn ( r- ) ḏbꜣ nꜣ ntj-ı͗w
=w r ı͗j ẖn nꜣ rmṯ . w- ( n- ) qnqn ı͗rm pꜣ sp rmṯ ( . w )
ı͗ . ı͗r ḫpr ḥr k . t-ẖ . t mj . t n pꜣ tẖtẖ ı͗ . ı͗r ḫpr ( n ) Kmj
r dj . t 12 [ sṯꜣ ; ] = [ w ] st ( r ) nꜣj =w mꜣꜥ . w mtw nꜣj
=w nkt ḫpr ẖr . r . r =w ı͗r =f nbw nb r dj . t šm mšꜥ
ḥtr bjrj wbꜣ nꜣ ı͗ . ı͗r ı͗j n pꜣ ꜥt pꜣ jm r ı͗r ꜣḥ wbꜣ Km ( j )
ὁμοίως δὲ καὶ τὸ δίκαιον πάσιν ἀπένειμεν , καθάπερ Ἑρμῆς μέγας καὶ
μέγας · πρ < ο > σέταξεν δὲ καὶ τοὺς καταπορευομένους ἔκ τε τῶν μαχίμων καὶ
τῶν ἄλλων τῶν ἀλλότρια φρονησάντων ἐν
τοῖς κατὰ τὴν ταραχὴν καιροῖς κατελθόντας
μένειν ἐπὶ τῶν ἰδίων κτήσεων · προενοήθη δὲ
καὶ ὅπως ἐξαποσταλῶσιν δυνάμεις ἱππικαί τε
καὶ πεζικαὶ καὶ νῆες ἐπὶ τοὺς ἐπελθόντας ἐπὶ
τὴν Αἴγυπτον κατά τε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν
ἤπειρον

( 2 ) 100% EGYP
( 0 ) 0% EGYP - EGYD

( 130 ) 88% EGYP - EGYD
( 18 ) 12% EGYD

( 130 ) 88% EGYP - EGYD
( 18 ) 12% EGYD