Genesis 1:1-10

Abigail Smith /
  • Created on 2019-02-19 17:40:25
  • Modified on 2019-02-19 17:45:23
  • Aligned by Abigail Smith
English
Ἑλληνική
עברית‎
In the beginning God made the heaven and the earth . But the earth was unsightly and unfurnished , and darkness was over the deep , and the Spirit of God moved over the water . And God said , Let there be light , and there was light . And God saw the light that it was good , and God divided between the light and the darkness . And God called the light Day , and the darkness he called Night , and there was evening and there was morning , the first day . And God said , Let there be a firmament in the midst of the water , and let it be a division between water and water , and it was so . And God made the firmament , and God divided between the water which was under the firmament and the water which was above the firmament . And God called the firmament Heaven , and God saw that it was good , and there was evening and there was morning , the second day . And God said , Let the water which is under the heaven be collected into one place , and let the dry land appear , and it was so . And the water which was under the heaven was collected into its places , and the dry land appeared . And God called the dry land Earth , and the gatherings of the waters he called Seas , and God saw that it was good .
Εν ἀρχῇ ἐποίησεν Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν . δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος , καὶ σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου , καὶ πνεῦμα Θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος . καὶ εἶπεν Θεός · γενηθήτω φῶς · καὶ ἐγένετο φῶς . καὶ εἶδεν Θεὸς τὸ φῶς , ὅτι καλόν · καὶ διεχώρισεν Θεὸς ἀνὰ μέσον τοῦ φωτὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σκότους . καὶ ἐκάλεσεν Θεὸς τὸ φῶς ἡμέραν καὶ τὸ σκότος ἐκάλεσε νύκτα . καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωΐ , ἡμέρα μία . Καὶ εἶπεν Θεός · γενηθήτω στερέωμα ἐν μέσῳ τοῦ ὕδατος καὶ ἔστω διαχωρίζον ἀνὰ μέσον ὕδατος καὶ ὕδατος . καὶ ἐγένετο οὕτως . καὶ ἐποίησεν Θεὸς τὸ στερέωμα , καὶ διεχώρισεν Θεὸς ἀνὰ μέσον τοῦ ὕδατος , ἦν ὑποκάτω τοῦ στερεώματος , καὶ ἀναμέσον τοῦ ὕδατος τοῦ ἐπάνω τοῦ στερεώματος . καὶ ἐκάλεσεν Θεὸς τὸ στερέωμα οὐρανόν . καὶ εἶδεν Θεός , ὅτι καλόν , καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωΐ , ἡμέρα δευτέρα . Καὶ εἶπεν Θεός · συναχθήτω τὸ ὕδωρ τὸ ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ εἰς συναγωγὴν μίαν , καὶ ὀφθήτω ξηρά . καὶ ἐγένετο οὕτως . καὶ συνήχθη τὸ ὕδωρ τὸ ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ εἰς τὰς συναγωγὰς αὐτῶν , καὶ ὤφθη ξηρά . καὶ ἐκάλεσεν Θεὸς τὴν ξηρὰν γῆν καὶ τὰ συστήματα τῶν ὑδάτων ἐκάλεσε θαλάσσας . καὶ εἶδεν Θεός , ὅτι καλόν .
בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ׃
והארץ היתה תהו ובהו וחשך על־פני תהום ורוח אלהים מרחפת על־פני המים׃
ויאמר אלהים יהי אור ויהי־אור׃
וירא אלהים את־האור כי־טוב ויבדל אלהים בין האור ובין החשך׃
ויקרא אלהים ׀ לאור יום ולחשך קרא לילה ויהי־ערב ויהי־בקר יום אחד׃ פ
ויאמר אלהים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים׃
ויעש אלהים את־הרקיע ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע ויהי־כן׃
ויקרא אלהים לרקיע שמים ויהי־ערב ויהי־בקר יום שני׃ פ
ויאמר אלהים יקוו המים מתחת השמים אל־מקום אחד ותראה היבשה ויהי־כן׃
ויקרא אלהים ׀ ליבשה ארץ ולמקוה המים קרא ימים וירא אלהים כי־טוב׃

( 249 ) 96% ENG
( 10 ) 4% ENG - GRC

( 10 ) 4% ENG - GRC
( 229 ) 96% GRC

( 10 ) 4% ENG - GRC
( 229 ) 96% GRC