Sophist 217

Maia Shukhoshvili /
  • Created on 2017-07-31 21:14:49
  • Modified on 2021-11-16 12:36:23
  • Translated by Maia Shukhoshvili
  • Aligned by Maia Shukhoshvili
Ἑλληνική
English
ქართული
[ 216α ]
Θεόδωρος
κατὰ τὴν χθὲς ὁμολογίαν , Σώκρατες , ἥκομεν αὐτοί τε κοσμίως καὶ τόνδε τινὰ ξένον ἄγομεν , τὸ μὲν γένος ἐξ Ἐλέας , ἑταῖρον δὲ τῶν ἀμφὶ Παρμενίδην καὶ Ζήνωνα ἑταίρων , μάλα δὲ ἄνδρα φιλόσοφον .

Σωκράτης
ἆρ᾽ οὖν , Θεόδωρε , οὐ ξένον ἀλλά τινα θεὸν ἄγων κατὰ τὸν Ὁμήρου λόγον λέληθας ; ὅς φησιν ἄλλους [ 216β ] τε θεοὺς τοῖς ἀνθρώποις ὁπόσοι μετέχουσιν αἰδοῦς δικαίας , καὶ δὴ καὶ τὸν ξένιον οὐχ ἥκιστα θεὸν συνοπαδὸν γιγνόμενον ὕβρεις τε καὶ εὐνομίας τῶν ἀνθρώπων καθορᾶν . τάχ᾽ οὖν ἂν καὶ σοί τις οὗτος τῶν κρειττόνων συνέποιτο , φαύλους ἡμᾶς ὄντας ἐν τοῖς λόγοις ἐποψόμενός τε καὶ ἐλέγξων , θεὸς ὤν τις ἐλεγκτικός .

Θεόδωρος
οὐχ οὗτος τρόπος , Σώκρατες , τοῦ ξένου , ἀλλὰ μετριώτερος τῶν περὶ τὰς ἔριδας ἐσπουδακότων . καί μοι δοκεῖ θεὸς μὲν ἁνὴρ οὐδαμῶς εἶναι , θεῖος μήν : πάντας [ 216ξ ] γὰρ ἐγὼ τοὺς φιλοσόφους τοιούτους προσαγορεύω .

Σωκράτης
καὶ καλῶς γε , φίλε . τοῦτο μέντοι κινδυνεύει τὸ γένος οὐ πολύ τι ῥᾷον ὡς ἔπος εἰπεῖν εἶναι διακρίνειν τὸ τοῦ θεοῦ : πάνυ γὰρ ἇνδρες οὗτοι παντοῖοι φανταζόμενοι διὰ τὴν τῶν ἄλλων ἄγνοιαν " ἐπιστρωφῶσι πόληας " Hom . Od . 17 . 485-7 , οἱ μὴ πλαστῶς ἀλλ᾽ ὄντως φιλόσοφοι , καθορῶντες ὑψόθεν τὸν τῶν κάτω βίον , καὶ τοῖς μὲν δοκοῦσιν εἶναι τοῦ μηδενὸς τίμιοι , τοῖς δ᾽ ἄξιοι τοῦ παντός : καὶ τοτὲ μὲν πολιτικοὶ [ 216δ ] φαντάζονται , τοτὲ δὲ σοφισταί , τοτὲ δ᾽ ἔστιν οἷς δόξαν παράσχοιντ᾽ ἂν ὡς παντάπασιν ἔχοντες μανικῶς . τοῦ μέντοι ξένου ἡμῖν ἡδέως ἂν πυνθανοίμην , εἰ φίλον αὐτῷ , τί ταῦθ᾽ [ 217α ] οἱ περὶ τὸν ἐκεῖ τόπον ἡγοῦντο καὶ ὠνόμαζον .
[ 216a ]
Theodorus
According to our yesterday ' s agreement , Socrates , we have come ourselves , as we were bound to do , and we bring also this man with us ; he is a stranger from Elea , one of the followers of Parmenides and Zeno , and a real philosopher .

Socrates
Are you not unwittingly bringing , as Homer says , some god , and no mere stranger , Theodorus ? He says [ 216b ] that the gods , and especially the god of strangers , enter into companionship with men who have a share of due reverence1 and that they behold the deeds , both violent and righteous , 2 of mankind . So perhaps this companion of yours may be one of the higher powers , who comes to watch over and refute us because we are worthless in argument—a kind of god of refutation .

Theodorus
No , Socrates , that is not the stranger ' s character ; he is more reasonable than those who devote themselves to disputation . And though I do not think he is a god at all , [ 216c ] I certainly do think he is divine , for I give that epithet to all philosophers .

Socrates
And rightly , my friend . However , I fancy it is not much easier , if I may say so , to recognize this class , than that of the gods . For these men—I mean those who are not feignedly but really philosophers—appear disguised in all sorts of shapes , 3 thanks to the ignorance of the rest of mankind , and " " visit the cities , " " beholding from above the life of those below , and they seem to some to be of no worth and to others to be worth everything . And sometimes they appear disguised as statesmen [ 216d ] and sometimes as sophists , and sometimes they may give some people the impression that they are altogether mad . But I should like to ask our stranger here , if agreeable to him , what people in his country thought about these matters , [ 217a ] and what names they used .
თეოდოროსი .
[ 216a ] როგორც გუშინ შევთანხმდით , სოკრატე , ჩვენ თავად მოვედით და აი , ეს უცხოელიც თან მოგვყავს , წარმოშობით ელეადან , პარმენიდესისა და ზენონის მიმდევართა მეგობარი , ნამდვილი ფილოსოფოსი .

სოკრატე
თეოდოროს , ჰომეროსის თქმისა არ იყოს , იქნებ უცხოელი კი არა , რომელიმე ღმერთი მოგყავს ისე , რომ თავადაც არ უწყი ? როგორც ის ამბობს , [ 216b ] სხვა ღმერთებიც , და განსაკუთრებით უცხოელთა მფარველი ღვთაება , იმ ადამიანთა თანამგზავრები ხდებიან , რომლებიც სათანადო რიდით გამოირჩევიან , რათა თვალყური ადევნონ ადამიანთა ზვიადობასა თუ კანონიერებას . შესაძლოა , შენც ღვთაებათაგან ერთ-ერთი უძლიერესი გახლავს , რათა ჩვენ - მსჯელობებში უძლურთ - დაგვაკვირდეს და გვამხილოს , როგორც მამხილებელმა ღმერთმა .

თეოდოროსი
ასეთი როდია , სოკრატე , ეს უცხოელი , არამედ იმათზე უფრო თავმდაბალია , რომლებიც კამათით არიან გატაცებულნი . ჩემი აზრით , ეს ადამიანი სულაც არ არის ღმერთი , არამედ - ღვთაებრივი , რადგან მე ყველა [ 216c ] ფილოსოფოსს ასე ვუწოდებ .

სოკრატე
და სამართლიანადაც , მეგობარო . როგორც ჩანს , ამ გვარის გარჩევა არ არის უფრო ადვილი , ვიდრე ღმერთების გვარისა . ყველა ეს ადამიანი , არა ცრუ , არამედ ჭეშმარიტად ფილოსოფოსნი , რომელნიც სხვადასხვაგვარად წარმოუდგენიათ დანარჩენებს თავიანთი უმეცრების გამო , " მოივლიან ქალაქებს " , და ზემოდან დაჰყურებენ ქვემოთ მყოფთა ცხოვრებას ; ზოგი მიიჩნევს , რომ ისინი პატივისცემას არ იმსახურებენ , ზოგი კი მათ ყველაზე უფრო ღირსეულებად თვლის ; მათ ხან პოლიტიკოსებად [ 216d ] წარმოსახავენ , ხან - სოფისტებად , ზოგი კი იმასაც ფიქრობს , რომ სრულიად შეშლილნი არიან . ამიტომ ჩვენს უცხოელს სიამოვნებით გამოვკითხავდი , თუ მისი სურვილიც იქნებოდა , [ 217a ] რას ფიქრობდნენ და რას ამბობდნენ ამაზე მის ქვეყანაში .

( 108 ) 36% GRC
( 188 ) 64% GRC - ENG

( 231 ) 61% GRC - ENG
( 147 ) 39% ENG

( 231 ) 61% GRC - ENG
( 147 ) 39% ENG