Latin | English

# Texts: 1
Users:

Cicero In Catilinam

Mira Velkova /
  • Created on 2020-06-04 10:06:19
  • Modified on 2020-06-04 12:35:19
  • Aligned by Mira Velkova
Latin
English
български
Quamquam non nulli sunt in hoc ordine , qui aut ea , quae inminent non videant aut ea , quae vident , dissimulent ; qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque nascentem non credendo corroboraverunt ; quorum auctoritate multi non solum improbi , verum etiam inperiti , si in hunc animadvertissem , crudeliter et regie factum esse dicerent . Nunc intellego , si iste , quo intendit , in Manliana castra pervenerit , neminem tam stultum fore , qui non videat coniurationem esse factam , neminem tam improbum qui non fateatur . Hoc autem uno interfecto intellego hanc rei publicae pestem paulisper reprimi , non in perpetuum comprimi posse . Quodsi se eiecerit secumque suos eduxerit et eodem ceteros undique collectos naufragos adgregarit , extinguetur atque delebitur non modo haec tam adulta rei publicae pestis , verum etiam stirps ac semen malorum omnium .
Etenim iam diu , patres conscripti , in his periculis coniurationis insidiisque versamur , sed nescio quo pacto omnium scelerum ac veteris furoris et audaciae maturitas in nostri consulatus tempus erupit . Quodsi ex tanto latrocinio iste unus tolletur , videbimur fortasse ad breve quoddam tempus cura et metu esse relevati , periculum autem residebit et erit inclusum penitus in venis atque in visceribus rei publicae . Ut saepe homines aegri morbo gravi cum aestu febrique iactantur , si aquam gelidam biberunt , primo relevari videntur , deinde multo gravius vehementiusque adflictantur , sic hic morbus , qui est in re publica , relevatus istius poena vehementius reliquis vivis ingravescet .
Quare secedant inprobi , secernant se a bonis , unum in locu congregentur , muro denique , [ id ] quod saepe iam dixi , secernantur a nobis ; desinant insidiari domi suae consuli , circumstare tribunal praetoris urbani , obsidere cum gladiis curiam , malleolos et faces ad inflammandam urbem comparare ; sit denique inscriptum in fronte unius cuiusque , quid de re publica sentiat . Polliceor hoc vobis , patres conscripti , tantam in nobis consulibus fore diligentiam , tantam in vobis auctoritatem , tantam in equitibus Romanis virtutem , tantam in omnibus bonis consensionem , ut Catilinae profectione omnia patefacta , inlustrata , oppressa , vindicata esse videatis .
Hisce ominibus , Catilina , cum summa rei publicae salute , cum tua peste ac pernicie cumque eorum exitio , qui se tecum omni scelere parricidioque iunxerunt , proficiscere ad impium bellum ac nefarium . Tu , Iuppiter , qui isdem quibus haec urbs auspiciis a Romulo es constitutus , quem Statorem huius urbis atque imperii vere nominamus , hunc et huius socios a tuis [ aris ] ceterisque templis , a tectis urbis ac moenibus , a vita fortunisque civium [ omnium ] arcebis et homines bonorum inimicos , hostis patriae , latrones Italiae scelerum foedere inter se ac nefaria societate coniunctos aeternis suppliciis vivos mortuosque mactabis .
And yet there are several men in this body , of the kind who either do not see what is threatening to them , or disguise what things they see , and these men nourish the hope of Catiline by tender notions and strengthen the young conspiracy by not believing ; by whose authority many not only wicked ( men ) , but also inexperienced ( men ) , if I were to have ( Catiline ) punished , would say that it had been done cruelly and despotically . Now I understand , that with one man alone having been killed , this plague of the republic is able to be checked for a short time , but not able to be deleted forever . Which , if he throws himself out and leads out with him his own men , and if he has brought together the other shipwrecked men collected from everywhere into the same place , not only will this fully grown plague of the republic be extinguished and removed , but also the root and seed of all evils .
For a long time now , members of the senate , we have abided in these dangers and ambushes of conspiracies , but somehow the ripening [ lit . maturity ] of all evil deeds and the long-held madness and audacity , has burst upon the time of my consulship . But if that one man is carried from such a band of brigands , we will be seen perhaps for a short time to be relieved from care and fear , but danger will reside and will be enclosed deeply in the veins and bowels of the republic . As is often the case , men with a severe illness , when they are tossed about with burning fever [ lit . with burning and fever ] , if they drink cold water , first they seem relieved , then they are afflicted much more gravely and severely ; in this way , this disease , which is in the republic , having been relieved by the punishment of that man will become more and more graver , with the rest living .
Wherefore , let the dishonest men withdraw themselves , let them separate themselves from the good men , let them congregate in one place , then let them separate themselves , as I have often already said , from us by a wall ; let them cease to plot against the consul in his own house , to surround the tribunal of the praetor of the city , to besiege the senate-house with swords , to gather together fire-darts and torches for the purpose of burning the city : let it then be written on the forehead of each and every one , what he proposes concerning the republic . I promise this to you , members of the senate , that there will be such great diligence in us consuls , such great authority in you , such great virtue in Roman knights , such great unanimity in all good men , that you will see , with the departure of Catiline , that everything is disclosed , brought to light , oppressed and punished .
And with all these omens , Catiline , the utmost safety of the republic , your misfortune
and injury and the destruction of those , who have joined themselves to you in all
wickedness and parricide— set out to your impious and nefarious war . You , Jupiter ,
who were established by Romulus with the same auspices as this city ( was ) , whom
we rightly name Protector of this city , and empire , you will keep off this man and the
companions of this man from yours and other temples , from the buildings and walls
of the city , from the lives and fortunes of all citizens ; you will afflict the enemies of
good men , the enemies of the fatherland , the robbers of Italy , those having been
joined by a treaty and nefarious alliance of evil deeds amongst themselves , living and
dead , with eternal punishments .
Обаче има няколко човека в това съсловие , които или не виждат нещата , които ги заплашват , или прикриват тези неша , които виждат , които подхранваха надеждата на Катилина с малодушни решения и подсилват създадения заговор с невярване . Много , не само негодници , но и неопитни хора с техния авторитет , ако го бях наказал , щяха да кажат , че това е направено безмилостно и деспотичеки . Сега разбирам , ако този , както замисляше , беше пристигнал в лагера на Манила , нямаше да има никой толкова глупав , че да не види , че е извършен заговор , никой толкова безчестен , че да не го признае . Аз разбирам , ако този същия човек , макар и да бъде убит , заразата в тази държава може да бъде потисната за кратко време , но няма да може да бъде спряна за постоянно . Ако този човек се втурне и поведе със себе си и своите мъже и присъедини останалите пропаднали мъже , събрани отвсякъде , не само тази толкова напреднала зараза на държавата ще бъде потисната и унищожена , но и корена и семето на всички престъпления .
Наистина вече дълго , бащи сенатори , живеем в тези опасности и клопка от заговори , но не зная как избухна пълнотата на всички коварства и старата лудост и смелостта по времето на нашето консулство . Така че , ако от такава шайка разбойници , този един бъде отстранен , изглежда , че може би за много кратко време ще си отдъхнем от страха и безпокойството , но опасността ще остане и ще бъде затворена дълбоко в жилите и вътрешностите на държавата . Както често болни хора от тежка болест , когато те са подхвърляни с гореща треска , ако те пият ледено студена вода , първо ще изглежда , че са облекчени , после ще бъдат ударени още по-силно и по-свирепо , така тази болест , която е в държавата , ще се усили , след като бъде облекчена с наказанието на този , ще се усили , ще стане по-свирепа с останалите живи .
Поради което , нека негодниците си отидат , нека се отделят от добрите , нека бъдат събрани на едно място , нека , това , което вече често казах , бъдат отделени от нас със стена , нека престанат да устройват засади срещу консула в неговия дом , да престанат да стоят около трибуната на градските претори , да обсаждат с мечове курията , да престанат да приготвят запалителни стрели и факли за опожаряването на града , нека най-после бъде записано на челото на всеки един какво чувства към държавата . Обещавам ви , бащи сенатори , че толкова много старание ще има в нас консулите , толкова много величние във вас , толкова много мъжество в римските конници , толкова много единодушие във всички добри мъже , така че със заминаването на Катилина , вие ще видите , всичко е разкрито , осветено , смазано и възмездено .
С тези желания , Катилина , се отправи към нечестива и гибелна война , за най-голямото благополучие на държавата , за твоята гибел и унищожение и за смъртта на онези , които се присъединиха към теб във всяко коварство и отцеубийство . Ти , Юпитер , който си издигнат от Ромул при наличието на същите знамения , когото с право наричаме Спасител на нашия град и върховна власт , ще отблъснеш този човек и неговите другари от твоите и остналите храмове , от къщите и стените на града , от живота и имуществото на гражданите , ще накажеш враговете на родината , разбойниците на Италия , свързани помежду си в престъпен съюз и безчестна общност , и ще ги обречеш на вечни мъки .

( 90 ) 19% LAT
( 386 ) 81% LAT - ENG

( 565 ) 80% LAT - ENG
( 138 ) 20% ENG

( 565 ) 80% LAT - ENG
( 138 ) 20% ENG