Ἑλληνική | Português

# Texts: 1
Users:

Hdt. 108.2 br/esp

Murilo Gouvea Alves /
Ἑλληνική
Português
Español
ἰδὼν δὲ τοῦτο καὶ ὑπερθέμενος τοῖσι ὀνειροπόλοισι , μετεπέμψατο ἐκ τῶν Περσέων τὴν θυγατέρα ἐπίτεκα ἐοῦσαν , ἀπικομένην δὲ ἐφύλασσε βουλόμενος τὸ γενόμενον ἐξ αὐτῆς διαφθεῖραι : ἐκ γάρ οἱ τῆς ὄψιος οἱ τῶν Μάγων ὀνειροπόλοι ἐσήμαινον ὅτι μέλλοι τῆς θυγατρὸς αὐτοῦ γόνος βασιλεύσειν ἀντὶ ἐκείνου .
Tendo visto isso em sonho e confiado aos onirópolos , [ Astíages ] mandou buscar dos persas a filha que estava prestes a dar à luz , e quando ela chegou , [ ele ] montou guarda , desejando aniquilar aquele que dela viria a nascer ; pois , a partir da visão , os onirópolos dentre os Magos apontavam que o filho de sua filha estava fadado a reinar em seu lugar .
Ante esta visión , que sometió al juicio de los intérpretes de sueños , hizo venir de Peris a su hija , que estaba próxima a dar a luz , y a su llegada la hizo vigilar con el propósito de dar muerte al ser que engendrara , pues , basándose en su visión , los magos intérpretes de sueños le auguraban que el fruto de su hija llegaría a reinar en su lugar .

( 1 ) 2% GRC
( 47 ) 98% GRC - POR

( 61 ) 82% GRC - POR
( 13 ) 18% POR

( 61 ) 82% GRC - POR
( 13 ) 18% POR