Ἑλληνική | Polski

# Texts: 1
# Translation Pairs: 106
# Unique Translation Pairs: 106
Users:

Biblia, Genesis 1.1 - 1.25

Dominik Stachowiak /
  • Created on 2022-05-26 15:07:24
  • Modified on 2022-05-26 15:58:34
  • Aligned by Dominik Stachowiak
Ἑλληνική Transliterate
Polski
Εν αρχη εποιησεν ο Θεος τον ουρανον και την γην .
Η δε γη ητο αμορφος και ερημος και σκοτος επι του προσωπου της αβυσσου . Και πνευμα Θεου εφερετο επι της επιφανειας των υδατων .
Και ειπεν ο Θεος , Γενηθητω φως και εγεινε φως
και ειδεν ο Θεος το φως οτι ητο καλον και διεχωρισεν ο Θεος το φως απο του σκοτους
και εκαλεσεν ο Θεος το φως , Ημεραν το δε σκοτος εκαλεσε , Νυκτα . Και εγεινεν εσπερα και εγεινε πρωι , ημερα πρωτη .
Και ειπεν ο Θεος , Γενηθητω στερεωμα αναμεσον των υδατων , και ας διαχωριζη υδατα απο υδατων .
Και εποιησεν ο Θεος το στερεωμα , και διεχωρισε τα υδατα τα υποκατωθεν του στερεωματος απο των υδατων των επανωθεν του στερεωματος . Και εγεινεν ουτω .
Και εκαλεσεν ο Θεος το στερεωμα , Ουρανον . Και εγεινεν εσπερα και εγεινε πρωι , ημερα δευτερα .
Και ειπεν ο Θεος , Ας συναχθωσι τα υδατα τα υποκατω του ουρανου εις τοπον ενα , και ας φανη η ξηρα . Και εγεινεν ουτω .
Και εκαλεσεν ο Θεος την ξηραν , γην και το συναγμα των υδατων εκαλεσε , Θαλασσας και ειδεν ο Θεος οτι ητο καλον .
Και ειπεν ο Θεος , Ας βλαστηση η γη χλωρον χορτον , χορτον καμνοντα σπορον , και δενδρον καρπιμον καμνον καρπον κατα το ειδος αυτου , του οποιου το σπερμα να ηναι εν αυτω επι της γης . Και εγεινεν ουτω .
Και εβλαστησεν η γη χλωρον χορτον , χορτον καμνοντα σπορον κατα το ειδος αυτου , και δενδρον καμνον καρπον , του οποιου το σπερμα ειναι εν αυτω κατα το ειδος αυτου και ειδεν ο Θεος οτι ητο καλον .
Και εγεινεν εσπερα και εγεινε πρωι , ημερα τριτη .
Και ειπεν ο Θεος , Ας γεινωσι φωστηρες εν τω στερεωματι του ουρανου , δια να διαχωριζωσι την ημεραν απο της νυκτος και ας ηναι δια σημεια και καιρους και ημερας και ενιαυτους
και ας ηναι δια φωστηρας εν τω στερεωματι του ουρανου , δια να φεγγωσιν επι της γης . Και εγεινεν ουτω .
Και εκαμεν ο Θεος τους δυο φωστηρας τους μεγαλους , τον φωστηρα τον μεγαν δια να εξουσιαζη επι της ημερας , και τον φωστηρα τον μικρον δια να εξουσιαζη επι της νυκτος και τους αστερας
και εθεσεν αυτους ο Θεος εν τω στερεωματι του ουρανου , δια να φεγγωσιν επι της γης ,
και να εξουσιαζωσιν επι της ημερας και επι της νυκτος και να διαχωριζωσι το φως απο του σκοτους . Και ειδεν ο Θεος οτι ητο καλον .
Και εγεινεν εσπερα και εγεινε πρωι , ημερα τεταρτη .
Και ειπεν ο Θεος , Ας γεννησωσι τα υδατα εν αφθονια νηκτα εμψυχα και πετεινα ας πετωνται επανωθεν της γης κατα το στερεωμα του ουρανου .
Και εποιησεν ο Θεος τα κητη τα μεγαλα και παν εμψυχον κινουμενον , τα οποια εγεννησαν εν αφθονια τα υδατα κατα το ειδος αυτων , και παν πετεινον πτερωτον κατα το ειδος αυτου . Και ειδεν ο Θεος οτι ητο καλον .
Και ευλογησεν αυτα ο Θεος , λεγων , Αυξανεσθε και πληθυνεσθε και γεμισατε τα υδατα εν ταις θαλασσαις και τα πετεινα ας πληθυνωνται επι της γης .
Και εγεινεν εσπερα και εγεινε πρωι , ημερα πεμπτη .
Και ειπεν ο Θεος , Ας γεννηση η γη ζωα εμψυχα κατα το ειδος αυτων , κτηνη και ερπετα και ζωα της γης κατα το ειδος αυτων και εγεινεν ουτω .
Και εκαμεν ο Θεος τα ζωα της γης κατα το ειδος αυτων , και τα κτηνη κατα το ειδος αυτων , και παν ερπετον της γης κατα το ειδος αυτου . Και ειδεν ο Θεος οτι ητο καλον .
Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię .
A ziemia była niekształtowna i próżna , i ciemność była nad przepaścią , a Duch Boży unaszał się nad wodami .
I rzekł Bóg : Niech będzie światłość ; i stała się światłość .
I widział Bóg światłość , że była dobra ; i uczynił Bóg rozdział między światłością i między ciemnością .
I nazwał Bóg światłość dniem a ciemność nazwał nocą ; i stał się wieczór , i stał się zaranek , dzień pierwszy .
Potem rzekł Bóg : Niech będzie rozpostarcie , w pośrodku wód , a niech dzieli wody od wód .
I uczynił Bóg rozpostarcie ; uczynił też rozdział między wodami , które pod rozpostarciem ; i między wodami , które nad rozpostarciem ; i stało się tak .
I nazwał Bóg rozpostarcie niebem . I stał się wieczór , i stał się zaranek , dzień wtóry .
I rzekł Bóg : Niech się zbiorą wody , które pod niebem , na jedno miejsce , a niech się okaże miejsce suche ; i stało się tak .
I nazwał Bóg suche miejsce ziemią , a zebranie wód nazwał morzem .
I widział Bóg , że to było dobre . Potem rzekł Bóg : Niech zrodzi ziemia trawę , ziele , wydawające nasienie , i drzewo rodzajne , czyniące owoc , według rodzaju swego , którego by nasienie było w nim na ziemi ; i stało się tak .
I zrodziła ziemia trawę , ziele wydawające nasienie , według rodzaju swego , i drzewo czyniące owoc , w którym nasienie jego , według rodzaju swego ; i widział Bóg , że to było dobre .
I stał się wieczór , i stał się zaranek , dzień trzeci .
I rzekł Bóg : Niech będą światła na rozpostarciu niebieskim , ku rozdzielaniu dnia od nocy , a niech będą na znaki , i pewne czasy , i dni , i lata .
I niech będą za światła na rozpostarciu nieba , aby świeciły nad ziemią ; i stało się tak .
I uczynił Bóg dwa światła wielkie : światło większe , aby rządziło dzień , a światło mniejsze , aby rządziło noc , i gwiazdy .
I postawił je Bóg na rozpostarciu nieba , aby świeciły nad ziemią .
I żeby rządziły dzień i noc , i czyniły rozdział między światłością , i między ciemnością ; i widział Bóg , że to było dobre .
I stał się wieczór , i stał się zaranek , dzień czwarty .
I rzekł Bóg : Niech hojnie wywiodą wody płaz duszy żywiącej ; a ptactwo niech lata nad ziemią , pod rozpostarciem niebieskim .
I stworzył Bóg wieloryby wielkie , i wszelką duszę żywiącą płazającą się , którą hojnie wywiodły wody , według rodzaju ich ; i wszelkie ptactwo skrzydlaste , według rodzaju ich ; i widział Bóg , że to było dobre .
Błogosławił im tedy Bóg , mówiąc : Rozradzajcie się , i rozmnażajcie się , a napełniajcie wody morskie ; i ptactwo niech się rozmnaża na ziemi .
I stał się wieczór , i stał się zaranek , dzień piąty .
Rzekł też Bóg : Niech wyda ziemia duszę żywiącą według rodzaju swego ; bydło i płaz , i zwierz ziemski , według rodzaju swego ; i stało się tak .
Uczynił tedy Bóg zwierz ziemski według rodzaju swego ; i bydło według rodzaju swego ; i wszelki płaz ziemski według rodzaju swego ; i widział Bóg , że to było dobre .

( 389 ) 63% GRC
( 226 ) 37% GRC - POL

( 205 ) 35% GRC - POL
( 381 ) 65% POL