Ἑλληνική | ქართული

# Texts: 1
Users:

Phaedo, 57a

Irine Darchia /
  • Created on 2020-07-05 21:02:45
  • Modified on 2020-07-05 21:07:04
  • Translated by Irine Darchia (Georgian), Fowler, Harold North (English)
  • Aligned by Irine Darchia
Ἑλληνική
ქართული
English
Ἐχεκράτης
αὐτός , Φαίδων , παρεγένου Σωκράτει ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ τὸ φάρμακον ἔπιεν ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ , ἄλλου του ἤκουσας ; γ
Φαίδων
αὐτός , Ἐχέκρατες .
ექეკრატესი
თავად იყავი , ფედონ , სოკრატესთან იმ დღეს , საწამლავი რომ დალია საპყრობილეში , თუ სხვისგან გაიგე ?
ფედონი
თავად ვიყავი , ექეკრატეს .
Echecrates
Were you with Socrates yourself , Phaedo , on the day when he drank the poison in prison , or did you hear about it from someone else ?

Phaedo
I was there myself , Echecrates .

( 9 ) 29% GRC
( 22 ) 71% GRC - KAT

( 16 ) 64% GRC - KAT
( 9 ) 36% KAT

( 16 ) 64% GRC - KAT
( 9 ) 36% KAT