Ἑλληνική | ქართული

# Texts: 64
# Translation Pairs: 13625
# Unique Translation Pairs: 11060
Users:

Theaetetus 142

Maia Shukhoshvili / Georgian Translations
 • Created on 2017-03-27 11:47:25
 • Modified on 2017-03-29 16:56:28
 • Translated by Maia Shukhoshvili
 • Aligned by Maia Shukhoshvili
Ἑλληνική Transliterate
ქართული Transliterate
Εὐκλείδης
[ 142α ] ἄρτι , Τερψίων , πάλαι ἐξ ἀγροῦ ;

Τερψσίων
ἐπιεικῶς πάλαι . καὶ σέ γε ἐζήτουν κατ᾽ ἀγορὰν καὶ ἐθαύμαζον ὅτι οὐχ οἷός τ᾽ εὑρεῖν .

Εὐκλείδης
οὐ γὰρ κατὰ πόλιν .

Τερψσίων
ποῦ μήν ;

Εὐκλείδης
εἰς λιμένα καταβαίνων Θεαιτήτῳ ἐνέτυχον φερομένῳ ἐκ Κορίνθου ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου Ἀθήναζε .

Τερψσίων
ζῶντι τετελευτηκότι ; [ 142β ]

Εὐκλείδης
ζῶντι καὶ μάλα μόλις : χαλεπῶς μὲν γὰρ ἔχει καὶ ὑπὸ τραυμάτων τινῶν , μᾶλλον μὴν αὐτὸν αἱρεῖ τὸ γεγονὸς νόσημα ἐν τῷ στρατεύματι .

Τερψσίων
μῶν δυσεντερία ;

Εὐκλείδης
ναί .

Τερψσίων
οἷον ἄνδρα λέγεις ἐν κινδύνῳ εἶναι .

Εὐκλείδης
καλόν τε καὶ ἀγαθόν , Τερψίων , ἐπεί τοι καὶ νῦν ἤκουόν τινων μάλα ἐγκωμιαζόντων αὐτὸν περὶ τὴν μάχην .

Τερψσίων
καὶ οὐδέν γ᾽ ἄτοπον , ἀλλὰ πολὺ θαυμαστότερον εἰ [ 142ξ ] μὴ τοιοῦτος ἦν . ἀτὰρ πῶς οὐκ αὐτοῦ Μεγαροῖ κατέλυεν ;

Εὐκλείδης
ἠπείγετο οἴκαδε : ἐπεὶ ἔγωγ᾽ ἐδεόμην καὶ συνεβούλευον , ἀλλ᾽ οὐκ ἤθελεν . καὶ δῆτα προπέμψας αὐτόν , ἀπιὼν πάλιν ἀνεμνήσθην καὶ ἐθαύμασα Σωκράτους ὡς μαντικῶς ἄλλα τε δὴ εἶπε καὶ περὶ τούτου . δοκεῖ γάρ μοι ὀλίγον πρὸ τοῦ θανάτου ἐντυχεῖν αὐτῷ μειρακίῳ ὄντι , καὶ συγγενόμενός τε καὶ διαλεχθεὶς πάνυ ἀγασθῆναι αὐτοῦ τὴν φύσιν . καί μοι ἐλθόντι Ἀθήναζε τούς τε λόγους οὓς διελέχθη [ 142δ ] αὐτῷ διηγήσατο καὶ μάλα ἀξίους ἀκοῆς , εἶπέ τε ὅτι πᾶσα ἀνάγκη εἴη τοῦτον ἐλλόγιμον γενέσθαι , εἴπερ εἰς ἡλικίαν ἔλθοι .

Τερψσίων
καὶ ἀληθῆ γε , ὡς ἔοικεν , εἶπεν . ἀτὰρ τίνες ἦσαν οἱ λόγοι ; ἔχοις ἂν διηγήσασθαι ;

Εὐκλείδης
οὐ μὰ τὸν Δία , οὔκουν οὕτω γε ἀπὸ στόματος :
ევკლიდესი
[ 142a ] ახლახან [ დაბრუნდი ] , ტერფსიონ , სოფლიდან , თუ დიდი ხანია ?

ტერფსიონი
საკმაოდ დიდი ხანია . შენ გეძებდი აგორაზე და გამიკვირდა , რომ ვერ გიპოვე .

ევკლიდესი
არ ვიყავი ქალაქში .

ტერფსიონი
აბა სად [ იყავი ] ?

ევკლიდესი
ნავსადგურისკენ ჩავედი და თეეტეტოსს გადავეყარე , რომელიც კორინთოს სამხედრო ბანაკიდან ათენისკენ მიჰყავდათ .

ტერფსიონი
ცოცხალი [ იყო ] თუ მკვდარი ? [ 142b ]

ევკლიდესი
ცოცხალი , მაგრამ ძლივს . მძიმედაა ჭრილობების და უფრო მეტად კი იმ დაავადების გამო , რომელიც ჯარში დაემართა .

ტერფსიონი
დიზენტერია ხომ არა ?

ევკლიდესი
კი .

ტერფსიონი
როგორი ადამიანია საფრთხეში , როგორც [ შენ ] ამბობ !

ევკლიდესი
უნაკლო [ ადამიანი ] , ტერფსიონ . ახლაც მოვისმინე , როგორ განადიდებდნენ მის საბრძოლო [ უნარებს ] .

ტერფსიონი
არაფერია უცნაური . უფრო გასაკვირი იქნებოდა , [ 142c ] ასეთი რომ არ ყოფილიყო . მაინც რატომ არ დარჩა მეგარაში ?

ევკლიდესი
სახლისკენ მიიჩქაროდა . მე კი ვთხოვე და ვურჩიე [ დარჩენილიყო ] , მაგრამ არ ისურვა . ცოტა გავაცილე , უკან რომ ვბრუნდებოდი გამახსენდა და გამიკვირდა , როგორ იწინასწარმეტყველა სოკრატემ სხვათა შორის მასზეც . ვფიქრობ , სიკვდილამდე ცოტა ხნით ადრე შეხვდა ჯერ კიდევ ჭაბუკს და მასთან ურთიერთობისა და საუბრის შემდეგ აღფრთოვანდა მისი ბუნებით . როდესაც ათენში წავედი , [ სოკრატემ ] მათი საუბრების შესახებ მიამბო . [ 142d ] ძალიან მნიშვნელოვანი იყო [ მათი ] მოსმენა . მან თქვა , რომ [ თეეტეტოსი ] აუცილებლად სახელოვანი გახდებოდა , თუკი [ მოწიფულ ] ასაკს მიაღწევდა .

ტერფსიონი
როგორც ჩანს , მართალიც თქვა . მაინც რა საუბრები იყო ? შეგიძლია გადმოგვცე ?

ევკლიდესი
არა , ზევსის გამო , ზეპირად არაფრით [ შემიძლია ] ,

( 1 ) 0% GRC
( 277 ) 100% GRC - KAT

( 268 ) 99% GRC - KAT
( 3 ) 1% KAT

Theaetetus 181

Maia Shukhoshvili / Georgian Translations
 • Created on 2017-04-06 12:06:44
 • Translated by Maia Shukhoshvili
 • Aligned by Maia Shukhoshvili
Ἑλληνική Transliterate
ქართული Transliterate
δοκεῖ οὖν μοι τοὺς ἑτέρους πρότερον σκεπτέον , ἐφ᾽ οὕσπερ ὡρμήσαμεν , τοὺς ῥέοντας , καὶ ἐὰν μέν τι φαίνωνται λέγοντες , συνέλξομεν μετ᾽ αὐτῶν ἡμᾶς αὐτούς , τοὺς ἑτέρους ἐκφυγεῖν πειρώμενοι : ἐὰν δὲ οἱ τοῦ ὅλου στασιῶται ἀληθέστερα λέγειν δοκῶσι , φευξόμεθα παρ᾽ [ 181β ] αὐτοὺς ἀπ᾽ αὖ τῶν τὰ ἀκίνητα κινούντων . ἀμφότεροι δ᾽ ἂν φανῶσι μηδὲν μέτριον λέγοντες , γελοῖοι ἐσόμεθα ἡγούμενοι ἡμᾶς μὲν τὶ λέγειν φαύλους ὄντας , παμπαλαίους δὲ καὶ πασσόφους ἄνδρας ἀποδεδοκιμακότες . ὅρα οὖν , Θεόδωρε , εἰ λυσιτελεῖ εἰς τοσοῦτον προϊέναι κίνδυνον .

Θεόδωρος
οὐδὲν μὲν οὖν ἀνεκτόν , Σώκρατες , μὴ οὐ διασκέψασθαι τί λέγουσιν ἑκάτεροι τῶν ἀνδρῶν .

Σωκράτης
σκεπτέον ἂν εἴη σοῦ γε οὕτω προθυμουμένου . δοκεῖ [ 181ξ ] οὖν μοι ἀρχὴ εἶναι τῆς σκέψεως κινήσεως πέρι , ποῖόν τί ποτε ἄρα λέγοντές φασι τὰ πάντα κινεῖσθαι . βούλομαι δὲ λέγειν τὸ τοιόνδε : πότερον ἕν τι εἶδος αὐτῆς λέγουσιν , ὥσπερ ἐμοὶ φαίνεται , δύο ; μὴ μέντοι μόνον ἐμοὶ δοκείτω , ἀλλὰ συμμέτεχε καὶ σύ , ἵνα κοινῇ πάσχωμεν ἄν τι καὶ δέῃ . καί μοι λέγε : ἆρα κινεῖσθαι καλεῖς ὅταν τι χώραν ἐκ χώρας μεταβάλλῃ καὶ ἐν τῷ αὐτῷ στρέφηται ;

Θεόδωρος
ἔγωγε .

Σωκράτης
τοῦτο μὲν τοίνυν ἓν ἔστω εἶδος . ὅταν δὲ μὲν ἐν [ 181δ ] τῷ αὐτῷ , γηράσκῃ δέ , μέλαν ἐκ λευκοῦ σκληρὸν ἐκ μαλακοῦ γίγνηται , τινα ἄλλην ἀλλοίωσιν ἀλλοιῶται , ἆρα οὐκ ἄξιον ἕτερον εἶδος φάναι κινήσεως ;

Θεόδωρος
ἔμοιγε δοκεῖ ἀναγκαῖον μὲν οὖν .

Σωκράτης
δύο δὴ λέγω τούτω εἴδει κινήσεως , ἀλλοίωσιν , τὴν δὲ φοράν .

Θεόδωρος
ὀρθῶς γε λέγων .

Σωκράτης
τοῦτο τοίνυν οὕτω διελόμενοι διαλεγώμεθα ἤδη τοῖς τὰ πάντα φάσκουσιν κινεῖσθαι καὶ ἐρωτῶμεν : πότερον πᾶν [ 181ε ] φατε ἀμφοτέρως κινεῖσθαι , φερόμενόν τε καὶ ἀλλοιούμενον , τὸ μέν τι ἀμφοτέρως , τὸ δ᾽ ἑτέρως ;

Θεόδωρος
ἀλλὰ μὰ Δί᾽ ἔγωγε οὐκ ἔχω εἰπεῖν : οἶμαι δ᾽ ἂν φάναι ἀμφοτέρως .

Σωκράτης
εἰ δέ γε μή , ἑταῖρε , κινούμενά τε αὐτοῖς καὶ ἑστῶτα φανεῖται , καὶ οὐδὲν μᾶλλον ὀρθῶς ἕξει εἰπεῖν ὅτι κινεῖται τὰ πάντα ὅτι ἕστηκεν .

Θεόδωρος
ἀληθέστατα λέγεις .

Σωκράτης
οὐκοῦν ἐπειδὴ κινεῖσθαι αὐτὰ δεῖ , τὸ δὲ μὴ κινεῖσθαι [ 182α ] μὴ ἐνεῖναι μηδενί , πάντα δὴ πᾶσαν κίνησιν ἀεὶ κινεῖται .
მე ვფიქრობ თავიდან ისინი უნდა განვიხილოთ , ვისგანაც დავიწყეთ , ვინც მიედინებიან , და თუ აღმოჩნდება , რომ ისინი რაღაცას ამბობენ , მათკენ გადავიხრებით , სხვებისგან კი გაქცევას ვეცდებით . ხოლო თუ აღმოჩნდება , რომ უძრავები უფრო ჭეშმარიტად საუბრობენ , მათკენ გავიქცევით , [ 181b ] ვინც უძრავს ამოძრავებს . ხოლო თუ აღმოჩნდება , რომ არც ერთი არ ამბობს რაიმე ზომიერს , სასაცილოები ვიქნებით , როცა ვიფიქრებთ , რომ ჩვენ უსუსურები რაღაცას ვამბობთ , უძველეს და უბრძნეს ადამიანებს კი უარვყოფთ . შეხედე , თეოდოროს , თუ იქნება სასარგებლო ამგვარი საფრთხისკენ წასვლა .

თეოდოროსი
სოკრატე , დაუშვებელია , რომ არ განვიხილოთ , რას ამბობს თითოეული ამ კაცთაგან ?

სოკრატე
რაკი ასე გსურს , უნდა განვიხილოთ . [ 181c ] როგორც მე მგონია , მოძრაობის განხილვის დასაწყისი ის უნდა იყოს , თუ რას გულსიხმობენ , როცა ამბობენ , რომ ყველაფერი მოძრაობს . აი , რისი თქმა მინდა : მის ერთ სახეზე მსჯელობენ თუ , როგორც მე მეჩვენება , ორზე ? და მარტო მე კი ნუ მომეჩვენება , არამედ გაიზიარე შენც , რათა ერთად განვიცადოთ , თუ საჭირო იქნება . მითხარი : მოძრაობას უწოდებ იმას , როდესაც რაღაც ერთი ადგილიდან მეორეზე გადადის ან , როცა თავის თავში ბრუნდება ?

თეოდოროსი
კი .

სოკრატე
მაშინ ეს იყოს ერთი სახე . ხოლო , როდესაც [ 181d ] თავის თავშია და ბერდება ან თეთრი - შავად , რბილი კი მყარად იქცევა , ან რაიმე სხვა ცვლილებას განიცდის , ნუთუ ამას მოძრაობის სხვა სახე არ უნდა ვუწოდოთ ?

თეოდოროსი
მგონია , რომ აუცილებლად ასეა .

სოკრატე
ვამბობ , რომ მოძრაობის ორი სახე [ არსებობს ] : ცვლილება და გადაადგილება .

თეოდოროსი
სწორად ამბობ .

სოკრატე
როდესაც ამას გავყოფთ , გავესაუბრებით მათ , ვინც ამბობს , რომ ყველაფერი მოძრაობს და ვკითხავთ : [ 181e ] ამბობთ , რომ ყველაფერი ორივენაირად მოძრაობს , ანუ გადაადგილდება და იცვლება , თუ რაღაც ორივენაირად , რაღაც კი მხოლოდ ერთი გზით ?

თეოდოროსი
ზევსს ვფიცავ , სათქმელი არ მაქვს . მგონია , იტყოდნენ , რომ ორივენაირად .

სოკრატე
თუ არ [ გაქვს ] , მეგობარო , მათთან აღმოჩნდებოდა მოძრავიც და უძრავიც და აღარ გამოვიდოდა მართალი იმის თქმა , რომ ან ყველაფერი მოძრაობს და ან გაჩერებულია .

თეოდოროსი
ძალიან სწორად ამბობ .

სოკრატე
თუ საჭიროა ყველაფერი მოძრაობდეს და საერთოდ არ არსებობდეს უძრაობა , [ 182a ] მაშინ ყველაფერი ყველანაირად უნდა მოძრაობდეს .

( 1 ) 0% GRC
( 390 ) 100% GRC - KAT

( 375 ) 99% GRC - KAT
( 3 ) 1% KAT

Theaetetus 143

Maia Shukhoshvili / Georgian Translations
 • Created on 2017-03-27 13:15:19
 • Modified on 2017-03-29 16:56:59
 • Translated by Maia Shukhoshvili
 • Aligned by Maia Shukhoshvili
Ἑλληνική Transliterate
ქართული Transliterate
[ 143α ] ἀλλ᾽ ἐγραψάμην μὲν τότ᾽ εὐθὺς οἴκαδ᾽ ἐλθὼν ὑπομνήματα , ὕστερον δὲ κατὰ σχολὴν ἀναμιμνῃσκόμενος ἔγραφον , καὶ ὁσάκις Ἀθήναζε ἀφικοίμην , ἐπανηρώτων τὸν Σωκράτη μὴ ἐμεμνήμην , καὶ δεῦρο ἐλθὼν ἐπηνορθούμην : ὥστε μοι σχεδόν τι πᾶς λόγος γέγραπται .
Τερψσίων
ἀληθῆ : ἤκουσά σου καὶ πρότερον , καὶ μέντοι ἀεὶ μέλλων κελεύσειν ἐπιδεῖξαι διατέτριφα δεῦρο . ἀλλὰ τί κωλύει νῦν ἡμᾶς διελθεῖν ; πάντως ἔγωγε καὶ ἀναπαύσασθαι δέομαι ὡς ἐξ ἀγροῦ ἥκων . [ 143β ]

Εὐκλείδης
ἀλλὰ μὲν δὴ καὶ αὐτὸς μέχρι Ἐρινοῦ Θεαίτητον προύπεμψα , ὥστε οὐκ ἂν ἀηδῶς ἀναπαυοίμην . ἀλλ᾽ ἴωμεν , καὶ ἡμῖν ἅμα ἀναπαυομένοις παῖς ἀναγνώσεται .

Τερψσίων
ὀρθῶς λέγεις .

Εὐκλείδης
τὸ μὲν δὴ βιβλίον , Τερψίων , τουτί : ἐγραψάμην δὲ δὴ οὑτωσὶ τὸν λόγον , οὐκ ἐμοὶ Σωκράτη διηγούμενον ὡς διηγεῖτο , ἀλλὰ διαλεγόμενον οἷς ἔφη διαλεχθῆναι . ἔφη δὲ τῷ τε γεωμέτρῃ Θεοδώρῳ καὶ τῷ Θεαιτήτῳ . ἵνα οὖν ἐν τῇ [ 143ξ ] γραφῇ μὴ παρέχοιεν πράγματα αἱ μεταξὺ τῶν λόγων διηγήσεις περὶ αὑτοῦ τε ὁπότε λέγοι Σωκράτης , οἷον ‘καὶ ἐγὼ ἔφην’ ‘καὶ ἐγὼ εἶπον , αὖ περὶ τοῦ ἀποκρινομένου ὅτι ‘συνέφη’ ‘οὐχ ὡμολόγει , τούτων ἕνεκα ὡς αὐτὸν αὐτοῖς διαλεγόμενον ἔγραψα , ἐξελὼν τὰ τοιαῦτα .

Τερψσίων
καὶ οὐδέν γε ἀπὸ τρόπου , Εὐκλείδη .

Εὐκλείδης
ἀλλά , παῖ , λαβὲ τὸ βιβλίον καὶ λέγε . [ 143δ ]

Σωκράτης
εἰ μὲν τῶν ἐν Κυρήνῃ μᾶλλον ἐκηδόμην , Θεόδωρε , τὰ ἐκεῖ ἄν σε καὶ περὶ ἐκείνων ἀνηρώτων , εἴ τινες αὐτόθι περὶ γεωμετρίαν τινα ἄλλην φιλοσοφίαν εἰσὶ τῶν νέων ἐπιμέλειαν ποιούμενοι : νῦν δὲ ἧττον γὰρ ἐκείνους τούσδε φιλῶ , καὶ μᾶλλον ἐπιθυμῶ εἰδέναι τίνες ἡμῖν τῶν νέων ἐπίδοξοι γενέσθαι ἐπιεικεῖς . ταῦτα δὴ αὐτός τε σκοπῶ καθ᾽ ὅσον δύναμαι , καὶ τοὺς ἄλλους ἐρωτῶ οἷς ἂν ὁρῶ τοὺς νέους ἐθέλοντας συγγίγνεσθαι . σοὶ δὴ οὐκ ὀλίγιστοι πλησιάζουσι , [ 143ε ] καὶ δικαίως : ἄξιος γὰρ τά τε ἄλλα καὶ γεωμετρίας ἕνεκα . εἰ δὴ οὖν τινι ἐνέτυχες ἀξίῳ λόγου , ἡδέως ἂν πυθοίμην .

Θεόδωρος
καὶ μήν , Σώκρατες , ἐμοί τε εἰπεῖν καὶ σοὶ ἀκοῦσαι πάνυ ἄξιον οἵῳ ὑμῖν τῶν πολιτῶν μειρακίῳ ἐντετύχηκα . καὶ εἰ μὲν ἦν καλός , ἐφοβούμην ἂν σφόδρα λέγειν , μὴ καί τῳ δόξω ἐν ἐπιθυμίᾳ αὐτοῦ εἶναι . νῦν δέ—καὶ μή μοι ἄχθου—οὐκ ἔστι καλός , προσέοικε δὲ σοὶ τήν τε σιμότητα καὶ τὸ ἔξω τῶν ὀμμάτων : ἧττον δὲ σὺ ταῦτ᾽ ἔχει .
[ 143a ] მაგრამ , როგორც კი სახლში მივედი სამახსოვრო ჩანაწერები გავაკეთე , შემდგომ კი , მოცალეობისას , რასაც ვიხსენებდი , ვწერდი და როცა კი ათენში მივდიოდი , ხელახლა ვეკითხებოდი სოკრატეს , რაც არ მახსოვდა , ხოლო როცა უკან ვბრუნდებოდი , ვასწორებდი . ასე რომ , თითქმის მთელი საუბარი ჩაწერილი მაქვს .

ტერფსიონი
მართალია , ადრეც მსმენია შენგან და აქ შევჩერებულვარ ხოლმე , რადგან ყოველთვის მინდოდა მეთხოვა გეჩვენებინა [ ეს ჩანაწერები ] . ახლა რაღა გვიშლის ხელს , ეს რომ გავაკეთოთ ? თან დასვენებაც მჭირდება , რაკი სოფლიდან ვარ მოსული . [ 143b ]

ევკლიდესი
მეც თითქმის ერინეამდე მივაცილე თეეტეტოსი , ასე რომ , ჩემთვისაც არ იქნებოდა ურიგო დასვენება . მაშ , მოდი , ჩვენ დავისვენოთ , ეს ბიჭი კი წაგვიკითხავს .

ტერფსიონი
მართალს ამბობ .

ევკლიდესი
ესაა წიგნი , ტერფსიონ . საუბარი ისე კი არ ჩავწერე , როგორც სოკრატემ გადმომცა , არამედ მათთან დიალოგის [ სახით ] , ვისაც ის ესაუბრებოდა . მითხრა , რომ ესენი [ იყვნენ ] გეომეტრი თეოდოროსი და თეეტეტოსი . ხოლო [ 143c ] ნაწერში ისეთი რაღაცეები რომ არ ყოფილიყო , როგორიცაა სიტყვებს შორის განმარტებები , რასაც სოკრატე ამბობდა , მაგალითად - , , მე ვუთხარი \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" , , , მე ვუპასუხე \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" , ან თანამოსაუბრის შესახებ , მაგალითად - , , მან დაადასტურა \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" , , , ის არ დაეთანხმა \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" , ამგვარი ყველაფერი ამოვიღე და ისე დავწერე , თითქოს ის მათ ესაუბრება .

ტერფსიონი
უწესოდ არაფერი [ გაგიკეთებია ] , ევკლიდეს .

ევკლიდესი
მაშ , ბიჭო , აიღე წიგნი და წაიკითხე . [ 143d ]

სოკრატე
მე რომ მეტად ვზრუნავდე კირენაზე , თეოდოროს , მასზე და მის [ მაცხოვრებლებზე ] გამოგკითხავდი , არის თუ არა ვინმე მათი ახალგაზრდებიდან გეომეტრიით ან რაიმე სხვა ფილოსოფიით დაკავებული . ახლა კი , რადგან ისინი ამათზე ნაკლებად მიყვარს , უფრო მეტად მინდა ვიცოდე , ჩვენი ახალგაზრდებიდან რომლები შეიძლება გახდნენ სახელოვანნი . ამას , რამდენადაც შემიძლია , თავადაც ვაკვირდები და მათაც ვეკითხები , ვისთანაც ვხედავ , რომ ახალგაზრდებს სურთ ურთიერთობა . შენთანაც ცოტანი არ არიან დაახლოვებულნი [ 143e ] და სამართლიანადაც , ამას ხომ , სხვა ყველაფრის გარდა , გეომეტრიის გამოც იმსახურებ . სიამოვნებით შევიტყობდი , აღნიშვნის ღირსი ხომ არ შეგხვედრია ვინმე .

თეოდოროსი
სოკრატე , ძალიან ღირსეულია ჩემთვის მოსაყოლად და შენთვის მოსასმენად იმ ჭაბუკის შესახებ , რომელსაც თქვენ მოქალაქეებს შორის შევხვდი . ის რომ ლამაზი ყოფილიყო , ძალიან შემეშინდებოდა მესაუბრა , რათა ვინმეს არ ეფიქრა , რომ მის მიმართ ვნება მაქვს . ახლა კი ნუ გამიწყრები არ არის ლამაზი , შენ გგავს პაჭუა ცხვირითა და გადმოკაკლული თვალებით , თუმცა შენთან შედარებით ეს ნაკლებად აქვს .

( 2 ) 0% GRC
( 415 ) 100% GRC - KAT

( 417 ) 100% GRC - KAT
( 2 ) 0% KAT

Theaetetus 147

Maia Shukhoshvili / Georgian Translations
 • Created on 2017-03-28 12:33:48
 • Modified on 2017-03-29 16:57:09
 • Translated by Maia Shukhoshvili
 • Aligned by Maia Shukhoshvili
Ἑλληνική Transliterate
ქართული Transliterate
[ 147α ]
Σωκράτης
σκέψαι δὴ καὶ τόδε . εἴ τις ἡμᾶς τῶν φαύλων τι καὶ προχείρων ἔροιτο , οἷον περὶ πηλοῦ ὅτι ποτ᾽ ἐστίν , εἰ ἀποκριναίμεθα αὐτῷ πηλὸς τῶν χυτρέων καὶ πηλὸς τῶν ἰπνοπλαθῶν καὶ πηλὸς τῶν πλινθουργῶν , οὐκ ἂν γελοῖοι εἶμεν ;

Θεαίτητος
ἴσως .

Σωκράτης
πρῶτον μέν γέ που οἰόμενοι συνιέναι ἐκ τῆς ἡμετέρας ἀποκρίσεως τὸν ἐρωτῶντα , ὅταν εἴπωμεν πηλός , εἴτε τῶν [ 147β ] κοροπλαθῶν προσθέντες εἴτε ἄλλων ὡντινωνοῦν δημιουργῶν . οἴει τίς τι συνίησίν τινος ὄνομα , μὴ οἶδεν τί ἐστιν ;

Θεαίτητος
οὐδαμῶς .

Σωκράτης
οὐδ᾽ ἄρα ἐπιστήμην ὑποδημάτων συνίησιν ἐπιστήμην μὴ εἰδώς .

Θεαίτητος
οὐ γάρ .

Σωκράτης
σκυτικὴν ἄρα οὐ συνίησιν ὃς ἂν ἐπιστήμην ἀγνοῇ , οὐδέ τινα ἄλλην τέχνην .

Θεαίτητος
ἔστιν οὕτως .

Σωκράτης
γελοία ἄρα ἀπόκρισις τῷ ἐρωτηθέντι ἐπιστήμη τί ἐστιν , ὅταν ἀποκρίνηται τέχνης τινὸς ὄνομα . τινὸς γὰρ [ 147ξ ] ἐπιστήμην ἀποκρίνεται οὐ τοῦτ᾽ ἐρωτηθείς .

Θεαίτητος
ἔοικεν .

Σωκράτης
ἔπειτά γέ που ἐξὸν φαύλως καὶ βραχέως ἀποκρίνασθαι περιέρχεται ἀπέραντον ὁδόν . οἷον καὶ ἐν τῇ τοῦ πηλοῦ ἐρωτήσει φαῦλόν που καὶ ἁπλοῦν εἰπεῖν ὅτι γῆ ὑγρῷ φυραθεῖσα πηλὸς ἂν εἴη , τὸ δ᾽ ὅτου ἐᾶν χαίρειν .

Θεαίτητος
ῥᾴδιον , Σώκρατες , νῦν γε οὕτω φαίνεται : ἀτὰρ κινδυνεύεις ἐρωτᾶν οἷον καὶ αὐτοῖς ἡμῖν ἔναγχος εἰσῆλθε [ 147δ ] διαλεγομένοις , ἐμοί τε καὶ τῷ σῷ ὁμωνύμῳ τούτῳ Σωκράτει .

Σωκράτης
τὸ ποῖον δή , Θεαίτητε ;

Θεαίτητος
περὶ δυνάμεών τι ἡμῖν Θεόδωρος ὅδε ἔγραφε , τῆς τε τρίποδος πέρι καὶ πεντέποδος ἀποφαίνων ὅτι μήκει οὐ σύμμετροι τῇ ποδιαίᾳ , καὶ οὕτω κατὰ μίαν ἑκάστην προαιρούμενος μέχρι τῆς ἑπτακαιδεκάποδος : ἐν δὲ ταύτῃ πως ἐνέσχετο . ἡμῖν οὖν εἰσῆλθέ τι τοιοῦτον , ἐπειδὴ ἄπειροι τὸ πλῆθος αἱ δυνάμεις ἐφαίνοντο , πειραθῆναι συλλαβεῖν εἰς ἕν , ὅτῳ πάσας [ 147ε ] ταύτας προσαγορεύσομεν τὰς δυνάμεις .

Σωκράτης
καὶ ηὕρετέ τι τοιοῦτον ;

Θεαίτητος
ἔμοιγε δοκοῦμεν : σκόπει δὲ καὶ σύ .

Σωκράτης
λέγε .

Θεαίτητος
τὸν ἀριθμὸν πάντα δίχα διελάβομεν : τὸν μὲν δυνάμενον ἴσον ἰσάκις γίγνεσθαι τῷ τετραγώνῳ τὸ σχῆμα ἀπεικάσαντες τετράγωνόν τε καὶ ἰσόπλευρον προσείπομεν .

Σωκράτης
καὶ εὖ γε .
[ 147a ]
სოკრატე
ამაზეც იფიქრე . ჩვენთვის რომ ვინმეს ისეთი მარტივი და ჩვეულებრივი რამის შესახებ ეკითხა , როგორიცაა , მაგალითად , თიხა , თუ რა არის ის , თუკი ვუპასუხებდით , რომ [ არსებობს ] მეთუნეების თიხა , მეღუმელეების თიხა , მეაგურეების თიხა , სასაცილოები არ ვიქნებოდით ?

თეეტეტოსი
შესაძლოა .

სოკრატე
პირველ რიგში იმიტომ , რომ ჩავთვლით , თითქოს ის , ვინც კითხვა დასვა , ჩვენი პასუხიდან გაიგებს [ რა არის თიხა ] , თუ ვუპასუხებთ , , თიხას \" , [ 147b ] მიუხედავად იმისა დავამატებთ თუ არა , რომ ის მოქანდაკის ან ნებისმიერი სხვა ოსტატისაა . თუ გგონია , რომ ვინმე შეძლებს გაიგოს რაღაცის სახელი , ისე , რომ ეს რაღაც არ იცოდეს ?

თეეტეტოსი
არანაირად .

სოკრატე
მაშ , ფეხსაცმელების ცოდნას ვერ გაიგებს , თუ არ ეცოდინება [ რა არის თავად ] ცოდნა .

თეეტეტოსი
ვერა .

სოკრატე
მაშ , ვერც მეწაღის ხელოვნებას გაიგებს ცოდნის უცოდინარი და ვერც სხვა რაიმე ხელოვნებას .

თეეტეტოსი
ასეა .

სოკრატე
მაშ , სასაცილოა , როდესაც შეკითხვაზე , რა არის ცოდნა , პასუხობენ ცოდნის რაღაც [ სახეს ] , [ 147c ] რადგან ცოდნის [ სახეს ] ისე პასუხობენ , რომ ამას არ ეკითხებიან .

თეეტეტოსი
ასე ჩანს

სოკრატე
გარდა ამისა , იქ სადაც მარტივად და მოკლედ უნდა ვუპასუხოთ , უსასრულოდ გარს ვუვლით . როგორც , თიხასთან [ დაკავშირებულ ] შეკითხვაზე მარტივად და უბრალოდ უნდა ითქვას , რომ თიხა მიწის სითხესთან შენარევია და არ ვიზრუნოთ , ვისია ის .

თეეტეტოსი
ახლა ადვილი ჩანს ასე , სოკრატე , მაგრამ ჩანს , რომ რაღაც ისეთს კითხულობ , რასაც ჩვენც მივადექით საუბრისას ახლახან [ 147d ] , მე და ეს შენი სეხნია სოკრატე .

სოკრატე
რას [ გულისხმობ ] , თეეტეტოს ?

თეეტეტოსი
იმ ფუძეებს , რომლებიც თეოდოროსმა დახაზა და გვიჩვენებდა , რომ სამფუტიანი და ხუთფუტიანი [ გვერდი ] სიგრძით ართანაზომადია ერთფუტიანი [ გვერდისა ] და ამგვარად არჩევდა [ ამ გვერდებს ] ერთიმეორის მიყოლებით , ვიდრე ჩვიდმეტფუტიან [ გვერდამდე ] არ მივიდა . აქ კი ის შეჩერდა , რადგან ასეთი გვერდების რაოდენობა უთვალავი აღმოჩნდა , ვცადეთ ისინი რომელიღაც ერთიანი [ სახელით ] შეგვეკრიბა , [ 147e ] რასაც თითოეულ ამგვარ ფუძეს ვუწოდებდით .

სოკრატე
მერე , იპოვეთ ამგვარი რამ ?

თეეტეტოსი
ვფიქრობ , [ რომ ვნახეთ ] . მოდი , შენც შეხედე .

სოკრატე
თქვი .

თეეტეტოსი
ყველა რიცხვი ორად გავყავით : იმ რიცხვებად , რომელთა მიღებაც შესაძლებელია ტოლი რიცხვების გამრავლებით . ეს [ რიცხვები ] ოთხკუთხედის ფორმით გამოვსახეთ და მათ ვუწოდეთ კვადრატული ან ტოლგვერდა [ რიცხვები ] .

სოკრატე
მშვენიერია .

( 0 ) 0% GRC
( 362 ) 100% GRC - KAT

( 404 ) 99% GRC - KAT
( 5 ) 1% KAT

Theaetetus 144

Maia Shukhoshvili / Georgian Translations
 • Created on 2017-03-27 16:09:39
 • Modified on 2017-03-29 16:57:16
 • Translated by Maia Shukhoshvili
 • Aligned by Maia Shukhoshvili
Ἑλληνική Transliterate
ქართული Transliterate
[ 144α ] ἀδεῶς δὴ λέγω . εὖ γὰρ ἴσθι ὅτι ὧν δὴ πώποτε ἐνέτυχον καὶ πάνυ πολλοῖς πεπλησίακα οὐδένα πω ᾐσθόμην οὕτω θαυμαστῶς εὖ πεφυκότα . τὸ γὰρ εὐμαθῆ ὄντα ὡς ἄλλῳ χαλεπὸν πρᾷον αὖ εἶναι διαφερόντως , καὶ ἐπὶ τούτοις ἀνδρεῖον παρ᾽ ὁντινοῦν , ἐγὼ μὲν οὔτ᾽ ἂν ᾠόμην γενέσθαι οὔτε ὁρῶ γιγνόμενον : ἀλλ᾽ οἵ τε ὀξεῖς ὥσπερ οὗτος καὶ ἀγχίνοι καὶ μνήμονες ὡς τὰ πολλὰ καὶ πρὸς τὰς ὀργὰς ὀξύρροποί εἰσι , καὶ ᾁττοντες φέρονται ὥσπερ τὰ ἀνερμάτιστα [ 144β ] πλοῖα , καὶ μανικώτεροι ἀνδρειότεροι φύονται , οἵ τε αὖ ἐμβριθέστεροι νωθροί πως ἀπαντῶσι πρὸς τὰς μαθήσεις καὶ λήθης γέμοντες . δὲ οὕτω λείως τε καὶ ἀπταίστως καὶ ἀνυσίμως ἔρχεται ἐπὶ τὰς μαθήσεις τε καὶ ζητήσεις μετὰ πολλῆς πρᾳότητος , οἷον ἐλαίου ῥεῦμα ἀψοφητὶ ῥέοντος , ὥστε θαυμάσαι τὸ τηλικοῦτον ὄντα οὕτως ταῦτα διαπράττεσθαι .
Σωκράτης
εὖ ἀγγέλλεις . τίνος δὲ καὶ ἔστι τῶν πολιτῶν ;

Θεόδωρος
ἀκήκοα μὲν τοὔνομα , μνημονεύω δὲ οὔ . ἀλλὰ [ 144ξ ] γάρ ἐστι τῶνδε τῶν προσιόντων ἐν τῷ μέσῳ : ἄρτι γὰρ ἐν τῷ ἔξω δρόμῳ ἠλείφοντο ἑταῖροί τέ τινες οὗτοι αὐτοῦ καὶ αὐτός , νῦν δέ μοι δοκοῦσιν ἀλειψάμενοι δεῦρο ἰέναι . ἀλλὰ σκόπει εἰ γιγνώσκεις αὐτόν .

Σωκράτης
γιγνώσκω : τοῦ Σουνιῶς Εὐφρονίου ἐστίν , καὶ πάνυ γε , φίλε , ἀνδρὸς οἷον καὶ σὺ τοῦτον διηγῇ , καὶ ἄλλως εὐδοκίμου , καὶ μέντοι καὶ οὐσίαν μάλα πολλὴν κατέλιπεν . τὸ δ᾽ ὄνομα οὐκ οἶδα τοῦ μειρακίου . [ 144δ ]

Θεόδωρος
Θεαίτητος , Σώκρατες , τό γε ὄνομα : τὴν μέντοι οὐσίαν δοκοῦσί μοι ἐπίτροποί τινες διεφθαρκέναι . ἀλλ᾽ ὅμως καὶ πρὸς τὴν τῶν χρημάτων ἐλευθεριότητα θαυμαστός , Σώκρατες .

Σωκράτης
γεννικὸν λέγεις τὸν ἄνδρα . καί μοι κέλευε αὐτὸν ἐνθάδε παρακαθίζεσθαι .

Θεόδωρος
ἔσται ταῦτα . Θεαίτητε , δεῦρο παρὰ Σωκράτη .

Σωκράτης
πάνυ μὲν οὖν , Θεαίτητε , ἵνα κἀγὼ ἐμαυτὸν ἀνασκέψωμαι ποῖόν τι ἔχω τὸ πρόσωπον : φησὶν γὰρ Θεόδωρος [ 144ε ] ἔχειν με σοὶ ὅμοιον . ἀτὰρ εἰ νῷν ἐχόντοιν ἑκατέρου λύραν ἔφη αὐτὰς ἡρμόσθαι ὁμοίως , πότερον εὐθὺς ἂν ἐπιστεύομεν ἐπεσκεψάμεθ᾽ ἂν εἰ μουσικὸς ὢν λέγει ;

Θεαίτητος
ἐπεσκεψάμεθ᾽ ἄν .

Σωκράτης
οὐκοῦν τοιοῦτον μὲν εὑρόντες ἐπειθόμεθ᾽ ἄν , ἄμουσον δέ , ἠπιστοῦμεν ;

Θεαίτητος
ἀληθῆ .

Σωκράτης
νῦν δέ γ᾽ , οἶμαι , εἴ τι μέλει ἡμῖν τῆς τῶν προσώπων [ 145α ] ὁμοιότητος , σκεπτέον εἰ γραφικὸς ὢν λέγει οὔ .
[ 144a ] ამიტომ , უშიშრად ვლაპარაკობ . იცოდე , რომ , ვისაც კი ოდესმე შევხვდრივარ , - ჩემთან კი ძალიან ბევრი ყოფილა ახლოს , - ჯერ არავინ მინახავს ასეთი საკვირველი ბუნების . გამორჩეულია იმით , რომ ადვილად სწავლობს ყველაფერს , რაც სხვებისთვის რთულად გასაკეთებელია და გარდა ამისა , ნებისმიერ სხვაზე უფრო მამაცია , არ მეგონა , თუ ასეთი არსებობდა და ვერც ვხედავ , რომ არსებობს . ვისაც მასავით მახვილი და სხარტი გონება და მეხსიერება აქვს , ისინი უმეტესად მკვეთრი ხასიათის არიან , სწრაფად მიექანებიან , როგორც ცარიელი გემები [ 144b ] და უფრო შეშლილები გამოდიან , ვიდრე მამაცნი . ხოლო ის კი , ვინც უფრო მძიმეა , უფრო დუნედ რეაგირებს სწავლაზე და სავსეა გულმავიწყობით . ის კი სწორად , შეუფერხებლად და წარმატებით უდგება სწავლასა და კვლევას , ისეთი დიდი სიმშვიდით , როგორც ზეთის ნაკადი , ისე უხმოდ მიედინება , რომ საკვირველია , როგორ აკეთებს ამას ასე ამ ასაკში .

სოკრატე
კარგი ამბავია . რომელი მოქალაქის [ შვილია ] ?

თეოდოროსი
გაგონილი მაქვს [ მისი ] სახელი , მაგრამ არ მახსოვს . [ 144c ] აი ისაა , აქეთ მომავალთაგან შუაში რომ არის . ახლახან გარეთ გზაზე ზეთით იზელდნენ თავებს ის და მისი მეგობრები , ახლა კი , როგორც ვფიქრობ , დაზელილნი აქეთ მოდიან . შეხედე , მას თუ იცნობ .

სოკრატე
ვიცნობ , სუნიელი ევფრონიოსის [ შვილია ] . ზუსტად ისეთი კაცია , მეგობარო , როგორც ახლა შენ აღწერე , კარგი სახელის მქონე და კარგი ქონებაც დატოვა . ჭაბუკის სახელი კი არ ვიცი . [ 144d ]

თეოდოროსი
თეეტეტოსია , სოკრატე , მისი სახელი . რაც შეეხება ქონებას , ვფიქრობ , მისმა მზრუნველებმა გაანიავეს . თუმცა ფულთან დაკავშირებულ [ საკითხებშიც ] საოცრად თავისუფალია , სოკრატე .

სოკრატე
როგორც ამბობ , კეთილშობილი ადამიანია . სთხოვე , მოვიდეს და აქ დაჯდეს .

თეოდოროსი
ასე იყოს . თეეტეტოს , მოდი სოკრატესთან .

სოკრატე
ასე [ მოიქეცი ] , თეეტეტოს , რათა მეც შევძლო ჩემი თავის დანახვა , თუ როგორი სახე მაქვს . თეოდოროსი ამბობს [ 144e ] , რომ შენი მსგავსი [ სახე ] მაქვს . ახლა რომ თითოეულს ლირა გვქონდეს , მან კი თქვას , რომ ისინი ერთნაირადაა აწყობილი , პირდაპირ დავუჯერებდით , თუ ჯერ ვნახავდით არის თუ არა ის მუსიკოსი , ვინც ამას ამბობს ?

თეეტეტოსი
ჯერ ვნახავდით .

სოკრატე
თუ აღმოვაჩენდით , რომ ამგვარია , დავუჯერებდით , ხოლო თუ არაა მუსიკოსი , არა , ასეა ?

თეეტეტოსი
მართალია .

სოკრატე
ახლაც , ვფიქრობ , თუ სახის მსგავსებაზე ვიზრუნებთ [ 145a ] , უნდა ვნახოთ მხატვარია , თუ არა ის , ვინც ამას ამბობს .


( 0 ) 0% GRC
( 407 ) 100% GRC - KAT

( 412 ) 99% GRC - KAT
( 3 ) 1% KAT

Theaetetus 145

Maia Shukhoshvili / Georgian Translations
 • Created on 2017-03-28 10:39:05
 • Modified on 2017-03-29 16:59:08
 • Translated by Maia Shukhoshvili
 • Aligned by Maia Shukhoshvili
Ἑλληνική Transliterate
ქართული Transliterate
Θεαίτητος
δοκεῖ μοι .

Σωκράτης
οὖν ζωγραφικὸς Θεόδωρος ;

Θεαίτητος
οὔχ , ὅσον γέ με εἰδέναι .

Σωκράτης
ἆρ᾽ οὐδὲ γεωμετρικός ;

Θεαίτητος
πάντως δήπου , Σώκρατες .

Σωκράτης
καὶ ἀστρονομικὸς καὶ λογιστικός τε καὶ μουσικὸς καὶ ὅσα παιδείας ἔχεται ;

Θεαίτητος
ἔμοιγε δοκεῖ .

Σωκράτης
εἰ μὲν ἄρα ἡμᾶς τοῦ σώματός τι ὁμοίους φησὶν εἶναι ἐπαινῶν πῃ ψέγων , οὐ πάνυ αὐτῷ ἄξιον τὸν νοῦν προσέχειν .

Θεαίτητος
ἴσως οὔ . [ 145β ]

Σωκράτης
τί δ᾽ εἰ ποτέρου τὴν ψυχὴν ἐπαινοῖ πρὸς ἀρετήν τε καὶ σοφίαν ; ἆρ᾽ οὐκ ἄξιον τῷ μὲν ἀκούσαντι προθυμεῖσθαι ἀνασκέψασθαι τὸν ἐπαινεθέντα , τῷ δὲ προθύμως ἑαυτὸν ἐπιδεικνύναι ;

Θεαίτητος
πάνυ μὲν οὖν , Σώκρατες .

Σωκράτης
ὥρα τοίνυν , φίλε Θεαίτητε , σοὶ μὲν ἐπιδεικνύναι , ἐμοὶ δὲ σκοπεῖσθαι : ὡς εὖ ἴσθι ὅτι Θεόδωρος πολλοὺς δὴ πρός με ἐπαινέσας ξένους τε καὶ ἀστοὺς οὐδένα πω ἐπῄνεσεν ὡς σὲ νυνδή .

Θεαίτητος
εὖ ἂν ἔχοι , Σώκρατες : ἀλλ᾽ ὅρα μὴ παίζων [ 145ξ ] ἔλεγεν .

Σωκράτης
οὐχ οὗτος τρόπος Θεοδώρου : ἀλλὰ μὴ ἀναδύου τὰ ὡμολογημένα σκηπτόμενος παίζοντα λέγειν τόνδε , ἵνα μὴ καὶ ἀναγκασθῇ μαρτυρεῖν—πάντως γὰρ οὐδεὶς ἐπισκήψετ᾽ αὐτῷ—ἀλλὰ θαρρῶν ἔμμενε τῇ ὁμολογίᾳ .

Θεαίτητος
ἀλλὰ χρὴ ταῦτα ποιεῖν , εἰ σοὶ δοκεῖ .

Σωκράτης
λέγε δή μοι : μανθάνεις που παρὰ Θεοδώρου γεωμετρίας ἄττα ;

Θεαίτητος
ἔγωγε . [ 145δ ]

Σωκράτης
καὶ τῶν περὶ ἀστρονομίαν τε καὶ ἁρμονίας καὶ λογισμούς ;

Θεαίτητος
προθυμοῦμαί γε δή .

Σωκράτης
καὶ γὰρ ἐγώ , παῖ , παρά τε τούτου καὶ παρ᾽ ἄλλων οὓς ἂν οἴωμαί τι τούτων ἐπαΐειν . ἀλλ᾽ ὅμως τὰ μὲν ἄλλα ἔχω περὶ αὐτὰ μετρίως , μικρὸν δέ τι ἀπορῶ μετὰ σοῦ τε καὶ τῶνδε σκεπτέον . καί μοι λέγε : ἆρ᾽ οὐ τὸ μανθάνειν ἐστὶν τὸ σοφώτερον γίγνεσθαι περὶ μανθάνει τις ;

Θεαίτητος
πῶς γὰρ οὔ ;

Σωκράτης
σοφίᾳ δέ γ᾽ οἶμαι σοφοὶ οἱ σοφοί .

Θεαίτητος
ναί . [ 145ε ]

Σωκράτης
τοῦτο δὲ μῶν διαφέρει τι ἐπιστήμης ;

Θεαίτητος
τὸ ποῖον ;

Σωκράτης
σοφία . οὐχ ἅπερ ἐπιστήμονες ταῦτα καὶ σοφοί ;

Θεαίτητος
τί μήν ;

Σωκράτης
ταὐτὸν ἄρα ἐπιστήμη καὶ σοφία ;

Θεαίτητος
ναί .

Σωκράτης
τοῦτ᾽ αὐτὸ τοίνυν ἐστὶν ἀπορῶ καὶ οὐ δύναμαι λαβεῖν ἱκανῶς παρ᾽ ἐμαυτῷ , ἐπιστήμη ὅτι ποτὲ τυγχάνει ὄν .
თეეტეტოსი
ასე მგონია .

სოკრატე
თეოდოროსი მხატვარია ?

თეეტეტოსი
რამდენადაც მე ვიცი , არა .

სოკრატე
არც გეომეტრი ?

თეეტეტოსი
სწორედ რომ [ გეომეტრია ] , სოკრატე .

სოკრატე
ასტრონომიც , არითმეტიკოსიც , მუსიკოსიც და ამგვარი განათლებაც აქვს ?

თეეტეტოსი
მე ასე მგონია .

სოკრატე
თუ ამბობს , რომ ჩვენ სხეულებრივად ერთიმეორეს ვგავართ , ამას სადიდებლად აკეთებს თუ დასამცირებლად , განა ეს არ არის ყურადღების მიქცევის ღირსი ?

თეეტეტოსი
ალბათ , არა . [ 145b ]

სოკრატე
და თუ რომელიმეს სულს განადიდებს სიქველისა და სიბრძნის გამო ? სამართლიანი არ იქნება მისმა მსმენელმა მოინდომოს იმის ნახვა , ვინც განადიდეს , ხოლო [ ამ უკანასკნელმა ] კი საკუთარი თავის ჩვენება მოისურვოს ?

თეეტეტოსი
რა თქმა უნდა , სოკრატე .

სოკრატე
მაშ , მეგობარო თეეტეტოს , დროა შენ თავი აჩვენო , მე კი გნახო . იცოდე , რომ თეოდოროსს ბევრი უცხოელიც უქია ჩემთვის და თანამოქალაქეც , მაგრამ არავინ განუდიდებია ისე , როგორც ახლახან შენ .

თეეტეტოსი
კარგია , თუ ასეა , სოკრატე , მაგრამ ხუმრობით ხომ არ [ 145c ] ამბობდა ?

სოკრატე
ეს თეეტეტოსის თვისება არაა , მაგრამ ნუ გაექცევი შეთანხმებას , თუნდაც ფიქრობდე , რომ ამას ხუმრობით ამბობს , რათა არ ვაიძულოთ ის თავი იმართლოს , არავის ჩაუგდია ის ამ მდგომარეობაში , არამედ გაბედე შენი შეთანხმება შეინარჩუნო .

თეეტეტოსი
ასე უნდა გავაკეთო , რადგან შენ ასე ფიქრობ .

სოკრატე
მოდი , მითხარი , გეომეტრიიდან რამეს თუ სწავლობ თეოდოროსთან ?

თეეტეტოსი
კი . [ 145d ]

სოკრატე
ასტრონომიას , ჰარმონიას და არითმეტიკას რაც შეეხება ?

თეეტეტოსი
ვცდილობ .

სოკრატე
მეც , ბიჭუნავ , მისგანაც და ყველა სხვისგან , ვინც , ვფიქრობ , რომ ამათ შესახებ რაიმე იცის . სხვა რაღაცეებთან დაკავშირებით საკმარისი [ ცოდნა ] მაქვს , ამ მცირე [ რაღაცასთან ] დაკავშირებით კი გაუგებრობაში ვარ , უნდა განვიხილო შენთან და ამათთან ერთად . მითხარი , სწავლა ხომ უფრო მეტად ბრძნად გახდომაა იმაში , რასაც სწავლობ ?

თეეტეტოსი
როგორ არა ?

სოკრატე
ვფიქრობ , სიბრძნით არიან ბრძენნი ბრძენნი .

თეეტეტოსი
კი . [ 145e ]

სოკრატე
ნუთუ ეს რამით განსხვავდება ცოდნისგან ?

თეეტეტოსი
რომელი ?

სოკრატე
სიბრძნე . რაღაცის მცოდნენი ბრძენნი არ არიან ?

თეეტეტოსი
აბა რა .

სოკრატე
ერთი და იგივეა ცოდნა და სიბრძნე ?

თეეტეტოსი
კი .

სოკრატე
ზუსტად ესაა , რაშიც გაუგებრობაში ვარ და თავად საკმარისად არ შემიძლია გავერკვე , რა არის ცოდნა .

( 1 ) 0% GRC
( 385 ) 100% GRC - KAT

( 375 ) 100% GRC - KAT
( 1 ) 0% KAT

Theaetetus 149

Maia Shukhoshvili / Georgian Translations
 • Created on 2017-03-28 15:23:45
 • Modified on 2017-03-29 16:59:14
 • Translated by Maia Shukhoshvili
 • Aligned by Maia Shukhoshvili
Ἑλληνική Transliterate
ქართული Transliterate