Ἑλληνική | Español

# Texts: 3
# Translation Pairs: 1494
# Unique Translation Pairs: 1428

Posthomerica 3.30-3.185

Clark, Brian R. /
 • Created on 2017-04-29 06:09:57
 • Modified on 2017-06-12 15:08:51
 • Translated by Brian Clark
 • Aligned by Clark, Brian R.
Ἑλληνική Transliterate
Español
εἰ μή οἱ μέγα Φοῖβος ἀνηλέϊ χώσατο θυμῷ ,
ὡς ἴδεν ἄσπετα φῦλα δαϊκταμένων ἡρώων .
αἶψα δ᾽ ἀπ᾽ Οὐλύμποιο κατήλυθε θηρὶ ἐοικὼς
ἰοδόκην ὤμοισιν ἔχων καὶ ἀναλθέας ἰούς :
ἔστη δ᾽ Αἰακίδαο καταντίον : ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ αὐτῷ
γωρυὸς καὶ τόξα μὲγ᾽ ἴαχεν : ἐκ δέ οἱ ὄσσων
πῦρ ἄμοτον μάρμαιρε : ποσὶν δ᾽ ὑπεκίνυτο γαῖα .
σμερδαλέον δ᾽ ἤϋσε μέγας θεός , ὄφρ᾽ Ἀχιλῆα
τρέψῃ ἀπὸ πτολέμοιο θεοῦ ὄπα ταρβήσαντα
θεσπεσίην , καὶ Τρῶας ὑπὲκ θανάτοιο σαώσῃ :
χάζεο , Πηλείδη , Τρώων ἑκάς , οὐ γὰρ ἔοικεν
οὔ σ᾽ ἔτι δυσμενέεσσι κακὰς ἐπὶ κῆρας ἰάλλειν ,
μή σε καὶ ἀθανάτων τις ἀπ᾽ Οὐλύμποιο χαλέψῃ .
ὣς ἄρ᾽ ἔφη : δ᾽ ἄρ᾽ οὔτι θεοῦ τρέσεν ἄμβροτον αὐδήν :
ἤδη γάρ οἱ Κῆρες ἀμείλιχοι ἀμφεποτῶντο :
τοὔνεκ᾽ ἄρ᾽ οὐκ ἀλέγιζε θεοῦ , μέγα δ᾽ ἴαχεν ἄντην :
Φοῖβε , τί με θεοῖσι καὶ οὐ μεμαῶτα μάχεσθαι
ὀτρύνεις Τρώεσσιν ὑπερφιάλοισιν ἀμύνων ;
ἤδη γὰρ καὶ πρόσθε μ᾽ ἀποστρέψας ὀρυμαγδοῦ
ἤπαφες , ὁππότε πρῶτον ὑπεξεσάωσας ὀλέθρου
Ἕκτορα , τῷ μέγα Τρῶες ἀνὰ πτόλιν εὐχετόωντο .
ἀλλ᾽ ἀναχάζεο τῆλε καὶ ἐς μακάρων ἕδος ἄλλων
ἔρχεο , μή σε βάλοιμι καὶ ἀθάνατόν περ ἐόντα .
ὣς εἰπὼν ἀπάτερθε θεὸν λίπε , βῆ δ᾽ ἐπὶ Τρῶας ,
οἵ ῥ᾽ ἔτι που φεύγεσκον ἀεὶ προπάροιθε πόληος ,
καὶ τοὺς μὲν σεύεσκεν : δ᾽ ἀσχαλόων ἐνὶ θυμῷ
Φοῖβος ἑὸν κατὰ θυμὸν ἔπος ποτὶ τοῖον ἔειπεν :
πόποι , ὡς γε μαίνετ᾽ ἀνὰ φρένας : ἀλλά οἱ οὔτι
οὐδ᾽ αὐτὸς Κρονίδης ἔτ᾽ ἀλέξεται οὔτε τις ἄλλος
οὕτω μαργαίνοντι καὶ ἀντιόωντι θεοῖσιν .
ὣς ἄρ᾽ ἔφη , καὶ ἄϊστος ὁμοῦ νεφέεσσιν ἐτύχθη :
ἠέρα δ᾽ ἐσσάμενος στυγερὸν προέηκε Βέλεμνον ,
καί θοῶς οὔτησε κατὰ σφυρόν : αἶψα δ᾽ ἀνῖαι
δῦσαν ὑπὸ κραδίην : δ᾽ ἀνετράπετ᾽ ἠΰτε πύργος ,
ὅν τε βίη τυφῶνος ὑποχθονίῃ στροφάλιγγι
ῥήξῃ ὑπὲρ δαπέδοιο κραδαινομένης βαθὺ γαίης :
ὣς ἐκλίθη δέμας ἠῢ κατ᾽ οὔδεος Αἰακίδαο .
ἀμφὶ δὲ παπτήνας ὀλοὸν καὶ ἔπος ἀκράαντον ὁμόκλα :
τίς νύ μοι αἰνὸν ὀϊστὸν ἐπιπροέηκε κρυφηδόν ;
τλήτω μευ κατέναντα καὶ εἰς ἀναφανδὸν ἱκέσθαι ,
ὄφρα δέ οἱ μέλαν αἷμα καὶ ἔγκατα πάντα χυθείη
ἡμετέρῳ περὶ δουρὶ καὶ Ἄϊδα λυγρὸν ἵκηται :
οἶδα γὰρ ὡς οὔτις με δυνήσεται ἐγγύθεν ἐλθὼν
ἐγχείῃ δαμάσασθαι ἐπιχθονίων ἡρώων ,
οὐδ᾽ εἴπερ στέρνοισι μάλ᾽ ἄτρομον ἦτορ ἔχῃσιν ,
ἄτρομον ἦτορ ἔχῃσι λίην καὶ χάλκεος εἴη :
κρύβδα δ᾽ ἀνάλκιδες αἰὲν ἀγαυοτέρους λοχόωσι .
τῷ μευ ἴτω κατέναντα , καὶ εἰ θεὸς εὔχεται εἶναι
χωόμενος Δαναοῖς , ἐπεὶ νύ μοι ἦτορ ἔολπεν
ἔμμεναι Ἀπόλλωνα λυγρῇ κεκαλυμμένον ὄρφνῃ .
ὣς γάρ μοι τὸ πάροιθε φίλη διεπέφραδε μήτηρ
κείνου ὑπαὶ βελέεσσιν ὀϊζυρῶς ἀπολέσθαι
Σκαιῇς ἀμφὶ πύλῃσι : τὸ δ᾽ οὐκ ἀνεμώλιον ἦεν .
καὶ λυγρὸν ὀϊστὸν ἀμειλίκτοισι χέρεσσιν
ἕλκεος ἐξείρυσσεν ἀναλθέος : ἐκ δέ οἱ αἷμα
ἔσσυτο τειρομένοιο : πότμος δέ οἱ ἦτορ ἐδάμνα .
ἀσχαλόων δ᾽ ἔρριψε βέλος : τὸ δ᾽ ἄρ᾽ αἶψα κιοῦσαι
πνοιαὶ ἀνηρείψαντο , δόσαν δέ μιν Ἀπόλλωνι
ἐς Διὸς οἰχομένῳ ζάθεον πέδον : οὐ γὰρ ἐῴκει
ἄμβροτον ἰὸν ὀλέσθαι ἀπ᾽ ἀθανάτοιο μολόντα .
δεξάμενος δ᾽ γε κραιπνὸς ἀφίκετο μακρὸν Ὄλυμπον
ἄλλων ἀθανάτων ἐς ὁμήγυριν , ᾗχι μάλιστα
πανσυδίῃ ἀγέροντο μάχην ἐσορώμενοι ἀνδρῶν :
οἱ μὲν γὰρ Τρώεσσι μενοίνεον εὖχος ὀρέξαι
οἱ δ᾽ αὖτ᾽ Ἀργείοις , διὰ δ᾽ ἄνδιχα μητιόωντες
δέρκοντο κτείνοντας ἀνὰ μόθον ὀλλυμένους τε .
τὸν δ᾽ ὁπότ᾽ εἰσενόησε Διὸς πινυτὴ παράκοιτις ,
αὐτίκα μιν νείκεσσεν ἀνιηροῖς ἐπέεσσιν :
Φοῖβε , τί τόδ᾽ ἔρεξας ἀτάσθαλον ἤματι τῷδε ,
λησάμενος κείνοιο , τὸν ἀθάνατοι γάμον αὐτοὶ
ἀντιθέῳ Πηλῆι συνήρσαμεν ; ἐν δὲ σὺ μέσσοις
δαινυμένοις ἤειδες , ὅπως Θέτιν ἀργυρόπεζαν
Πηλεὺς ἤγετ᾽ ἄκοιτιν ἁλὸς μέγα λαῖτμα λιποῦσαν ,
καί σευ φορμίζοντος ἐπήιεν ἀθρόα φῦλα ,
θῆρές τ᾽ οἰωνοί τε βαθυσκόπελοί τε κολῶναι
καὶ ποταμοὶ καὶ πᾶσα βαθύσκιος ἤιεν ὕλη .
ἀλλὰ τά γ᾽ ἐξελάθου , καὶ ἀμείλιχον ἔργον ἔρξας
κτείνας ἀνέρα δῖον , ὃν ἀθανάτοισι σὺν ἄλλοίς
νέκταρ ἀποσπένδων ἠρήσαο παῖδα γενέσθαι
ἐκ Θέτιδος Πηλῆι : τεῆς δ᾽ ἐπελήσαο ἀρῆς
ἦρα φέρων λαοῖσι κραταιοῦ Λαομέδοντος ,
πάρα βουκολέεσκες : δ᾽ ἀθάνατόν περ ἐόντα
θνητὸς ἐὼν ἀκάχιζε : σὺ δ᾽ ἀφρονέων ἐνὶ θυμῷ
ἦρα φέρεις Τρώεσσι λελασμένος ὅσσ᾽ ἐμόγησας .
σχέτλιος , οὔ νύ τι οἶδας ἐνὶ φρεσὶ λευγαλέῃσιν ,
οὔθ᾽ ὅτις ἀργαλέος καὶ ἐπάξιος ἄλγεα πάσχειν ,
οὔθ᾽ ὅτις ἀθανάτοισι τετιμένος : γὰρ Ἀχιλλεὺς
ἤπιος ἄμμι τέτυκτο καὶ ἐξ ἡμέων γένος ἦεν .
ἀλλ᾽ οὐ μὰν Τρώεσσιν ἐλαφρότερον πόνον οἴω
ἔσσεσθ᾽ Αἰακίδαο δεδουπότος , οὕνεκ᾽ ἄρ᾽ αὐτοῦ
υἱὸς ἀπὸ Σκύροιο θοῶς ἐς ἀπηνέα δῆριν
Ἀργείοις ἐπαρωγὸς ἐλεύσεται εἴκελος ἀλκὴν
πατρὶ ἑῷ : πολέσιν δὲ κακὸν δηίοισι πελάσσει .
νυ σοὶ οὐ Τρώων ἐπιμέμβλεται , ἀλλ᾽ Ἀχιλῆι
ἀμφ᾽ ἀρετῆς ἐμέγηρας , ἐπεὶ πέλε φἐρτατος ἀνδρῶν ;
νήπιε , πῶς ἔτι σοῖσιν ἐν ὄμμασι Νηρηίνην
ὄψει ἐν ἀθανάτοισι Διὸς ποτὶ δώματ᾽ ἰοῦσαν ,
σε πάρος κύδαινε καὶ ὡς φίλον ἔδρακεν υἷα ;
μέγα νεικείουσα πολυσθενέος Διὸς υἷα
Ἥρη ἀκηχεμένη : δ᾽ ἄρ᾽ οὐκ ἀπαμείβετο μύθῳ :
ἅζετο γὰρ παράκοιτιν ἑοῦ πατρὸς ἀκαμάτοιο :
οὐδέ οἱ ὀφθαλμοῖαι καταντίον εἰσοράασθαι
ἔσθενεν , ἀλλ᾽ ἀπάνευθε θεῶν ἄλληκτον ἐόντων
ἧστο κατωπιόων : ἄμοτον δέ οἱ ἐακύζοντο
ἀθάνατοι κατ᾽ Ὄλυμπον ὅσοι Δαναοῖσιν ἄμυνον :
ὅσσοι δ᾽ αὖ Τρώεσσι μενοίνεον εὖχος ὀρέξαι ,
κεῖνοί μιν κύδαινον ἐνὶ φρεσὶ καγχαλόωντες
κρύβδ᾽ Ἥρης : πάντες γὰρ ἐναντίον Οὐρανίωνες
ἅζοντ᾽ ἀσχαλόωσαν . δ᾽ οὔπω λήθετο θυμοῦ
Πηλείδης : ἔτι γάρ οἱ ἀμαιμακέτοις ἐνὶ γυίοις
ἔζεεν αἷμα κελαινὸν ἐελδομένοιο μάχεσθαι .
οὐδ᾽ ἄρα οἱ Τρώων τις ἐτόλμα ἐγγὺς ἱκέσθαι
βλημένου , ἀλλ᾽ ἀπάνευθεν ἀφέστασαν , εὖτε λέοντος
ἀγρόται ἐν ξυλόχοισι τεθηπότες , ὅν τε βάλῃσι
θηρητήρ , δ᾽ ἄρ᾽ οὔτι πεπαρμένος ἦτορ ἄκοντι
λήθεται ἠνορέης , ἀλλὴ στρέφετ᾽ ἄγριον ὄμμα
σμερδαλέον βλοσυρῇσιν ὑπαὶ γενύεσσι βεβρυχώς .
ὣς ἄρα Πηλείδαο χόλος καὶ λοίγιον ἕλκος
θυμὸν ἄδην ὀρόθυνε : θεοῦ δέ μιν ἰὸς ἐδάμνα .
ἀλλὰ καὶ ὣς ἀνόρουσε καὶ ἔνθορε δυσμενέεσσι
πάλλων ὄβριμον ἔγχος : ἕλεν δ᾽ Ὀρυθάονα δῖον ,
Ἕκτορος ἐσθλὸν ἑταῖρον , ἔσω κροτάφοιο τυχήσας :
οὐ γάρ οἱ κόρυς ἔσχε μακρὸν δόρυ , μαιμώωντος
ἀλλὰ δι᾽ αὐτῆς αἶψα καὶ ὀστέου ἔνδον ἵκανεν
ἶνας ἐς ἐγκεφάλοιο , κέδασσε δέ οἱ θαλερὸν κῆρ .
Ἱππόνοον δ᾽ ἐδάμασσε κατ᾽ ὀφρύος ἔγχος ἐρείσας
ἐς θέμεθλ᾽ ὀφθαλμοῖο : χαμαὶ δέ οἱ ἔκπεσε γλήνη
ἐκ βλεφάρων : ψυχὴ δὲ κατ᾽ Ἄϊδος ἐξεποτήθη .
Ἀλκαθόου δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα διὰ γναθμοῖο περήσας
γλῶσσαν ὅλην ἀνέκερσεν : δ᾽ ἐς πέδον ἤριπε γαίης
ἐκπνείων , αἰχμὴ δὲ δι᾽ οὔατος ἐξεφαάνθη .
καὶ τοὺς μὲν κατέπεφνε καταντίον ἀΐσσοντας
δῖος ἀνήρ : πολλῶν δὲ καὶ ἄλλων θυμὸν ἔλυσε
φευγόντων : ἔτι γάρ οἱ ἐνὶ φρεσὶν ἔζεεν αἷμα .
ἀλλ᾽ ὅτε οἱ ψύχοντο μέλη καὶ ἀπήιε θυμός ,
ἔστη ἐρεισάμενος μελίῃ ἔπι : τοὶ δ᾽ ἐπέτοντο
πανσυδίῃ τρομέοντες , δέ σφισι τοῖον ὁμόκλα :
δειλοὶ Τρῶες καὶ Δάρδανοι , οὐδὲ θανόντος
ἔγχος ἐμὸν φεύξεσθε ἀμείλιχον , ἀλλ᾽ ἅμα πάντες
τίσετ᾽ ἄρ᾽ αἰνὸν ὄλεθρον Ἐριννύσιν ἡμετέρῃσιν .
ὣς φάτο : τοὶ δ᾽ ἀΐοντες ὑπέτρεσαν , εὖτ᾽ ἐν ὄρεσσι
φθόγγον ἐριβρύχοιο νεβροὶ τρομέωσι λέοντος
δείλαιοι μέγα θῆρα πεφυζότες : ὣς ἄρα λαοὶ
Τρώων ἱπποπόλων ἠδ᾽ ἀλλοδαπῶν ἐπικούρων
ὑστατίην Ἀχιλῆος ὑποτρομέεσκον ὁμοκλήν ,
ἐλπόμενοί μιν ἔτ᾽ ἔμμεν ἀνούτατον . ὃς δ᾽ ὑπὸ πότμῳ
θυμὸν τολμήεντα καὶ ὄβριμα γυῖα βαρυνθεὶς
ἤριπεν ἀμφὶ νέκυσσιν ἀλίγκιος οὔρεϊ μακρῷ :
γαῖα δ᾽ ὑπεπλατάγησε , καὶ ἄσπετον ἔβραχε τεύχη
Πηλείδαο πεσόντος ἀμύμονος . οἱ δ᾽ ἔτι θυμῷ
δήιοι εἰσορόωντες ἀπειρέσιον τρομέεσκον :
ὡς δ᾽ ὅτε θῆρα δαφοινὸν ὑπ᾽ αἰζηοῖσι δαμέντα
μῆλα περιτρομέουσι παρὰ σταθμὸν ἀθρήσαντα
βλήμενον , οὐδέ οἱ ἄγχι παρελθέμεναι μεμάασιν ,
ἀλλά μιν ὡς ζώοντα νέκυν περιπεφρίκασιν :
ὣς Τρῶες φοβέοντο καὶ οὐκέτ᾽ ἐόντ᾽ Ἀχιλῆα .
Si Febo Apolo no fuera muy enojado en su despiadado corazón , porque vio la muchedumbre inmencionable de héroes asesinados . Descendió rápidamente del Olimpo como una fiera , con su carcaj y las flechas que causan heridas incurables en sus hombros . Se plantó frente al Eácaida y en torno a él el carcaj y el arco resonaban fuertemente . Fuego salvaje destellaba de sus ojos y conmovía la tierra con sus pies . El gran dios gritó en una manera terrible , para apartar a Aquiles de la batalla , espantado ante la voz divina del dios y salvar a los troyanos de la muerte . «Retírate , Peluda , lejos de los troyanos , pues no conviene , no , que ya arrojes malvada muerte sobre tus enemigos , no sea que uno de los inmortales desde el Olimpo hacerte daño a ti . » Así dijo . Pero él no huyó la voz inmortal del dios , ya que las Ceres implacables lo estaban revoloteando . Por eso , no se preocupó del dios y le gritó fuertemente . «¡Febo ! ¿Por qué , protegiendo a los troyanos arrogantes , me empujas a luchar aun contra los dioses cuando no lo deseo ? Pues ya antes me engañaste apartándome del clamor de la batalla , cuando antes salvaste a Héctor de la ruina arrebatándolo , el que los troyanos exaltaban en la ciudad . Pero retírate lejos y vete a la casa de los otros dichosos , no sea que te golpee , por muy inmoral que seas . » Así dijo , y dejó a distancia al dios , y avanzó contra los troyanos , los que aún estaban huyendo por doquier , siempre delante de la ciudad , a ellos los perseguía . Pero Febo Apolo , afligido en su corazón se dirigió tal discurso a su propio a sus adentros . «¡Ay ! Cómo se encoleriza en sus sentidos . Pero ni Crónida mismo ni ningún otro lo protegerá porque rabia así y se enfrenta a los dioses . » Así habló , y se hizo invisible entres las nubes . Se revistió con una bruma y disparó una odiosa flecha , y rápido le hirió en el tobillo . De inmediato el dolor penetró en su corazón , y se derrumbó como una torre , a la cual la fuerza de un ciclón con un terremoto subterráneo destrozó sobre la tierra . Así cayó al suelo el noble cuerpo de Eácida . Y volviendo su mirada a todo alrededor llamó a gritos un discurso ineficaz . «¿Quién me acaba de disparar a escondidas esta flecha odiosa ? Que se atreva a venir frente de y al descubierto , para que su sangre oscura y todas sus entrañas se derramen alrededor de lanza y él al nefasto Hades . Pues que ninguno de los héroes sobre la tierra , tras acercarme , podría abatirme con su lanza , ni aunque tenga un corazón grandemente intrépido en su pecho , un corazón intrépido y uno que sea de bronce . Hombres débiles siempre acechan en oculto a los más nobles . Por eso que venga frente de , incluso si se jacta de ser un dios irritado contra los dánaos , ya que mi corazón cree que es Apolo envuelto en una nefasta oscuridad . Pues antes mi querida madre me expuso que moriría de manera miserable por de él con flechas cerca junto a las Puertas Esceas . Esto no era algo que se había de llevar el viento . » Habló y con sus manos duras extrajo la odiosa flecha de la herida incurable . La sangre corría mientras se iba debilitando , y el destino le abatía el corazón . Furioso , arrojó la flecha , la cual de repente las ráfagas corrientes se la llevaron hacia arriba y se la entregaron a Apolo , quien iba a la divina llanura de Zeus . Pues no convenía que una flecha imperecedera venida de un inmortal se perdiera . Tras recibirla , marchó veloz al gran Olimpo , la asamblea de los demás inmortales , donde ellos se juntaban con toda rapidez para ver la batalla de los hombres . Había unos que deseaban vehemente extender la gloria a los troyanos , y al contrario otros a los argivos . Y con designios opuestos , observaban a los que mataban y a los que morían en el tumulto . Cuando la prudente esposa de Zeus lo atisbó , lo reprendió de inmediato con palabras dolorosas . «¡Febo ! ¿Qué acto arrogante hiciste hoy , olvidándote del día en el cual nos juntamos los inmortales para la boda de Peleo , comparable a un dios ? Entre de los invitados cantabas como Peleo tomó a Tetis , la de plateados pies , por esposa , dejando atrás el gran abismo del mar , y mientras tocabas la lira te escuchaban muchedumbres apiñadas , había fieras , aves , colinas de riscos elevados , y ríos , y el bosque entero muy sombreado . Pero te has olvidado de estas cosas , y cometiste un acto implacable matando a este hombre divino , el que , vertiendo néctar con los demás inmortales , oraste que naciera como hijo de Tetis para Peleo . Olvidaste de tus oraciones por favorecer al pueblo de poderoso Laomedonte , para quien apacentabas los bueyes . Él , un mortal , te atormentaba aunque eras inmortal . , insensato en el corazón , favoreces a los troyanos , olvidándote de todas las labores que hiciste . ¡Necio ! No sabes ahora para nada en tu maldito corazón ni quién es latoso y digno de padecer dolores ni quién honrado por los dioses . Pues , en realidad , Aquiles fue benévolo a nosotros , y pertenecía a nuestra raza . Pero creo que la prueba de los troyanos no será más ligera en realidad una vez ha caído Eácida , porque su hijo desde Escrios vendrá rápido al duro combate , un socorro a los argivos , igual a su padre en fuerza . El desastre se acercará a muchos enemigos . Ahora por supuesto no a ti te importan los troyanos , sino que sientes envidia de Aquiles por su excelencia , porque es el más valiente de los hombres . » Angustiada Hera , peleando grandemente con el hijo del muy poderoso Zeus , dejó de hablar . Él no le respondió con palabras , pero respetaba a la esposa de su infatigable padre . No era capaz de mirarla a los ojos cara a cara , pero se sentó lejos de los dioses cuya existencia no tiene fin , bajando los ojos . Y los inmortales en el Olimpo , cuantos que defendían a los dánaos , salvajemente se enojaban con él . De lo contrario , cuantos vehemente deseaban extender la gloria a los troyanos , ellos lo glorificaban a escondidas de Hera , exultantes por dentro . Porque todos los dioses celestiales temblaban ante ella furiosa como estaba . Pero aún no se olvidó su ardor Pelida . Pues su sangre negra hervía en sus invencibles miembros , porque deseaba luchar . Ninguno de los troyanos se atrevió acercársele , aunque era herido , pero se quedaron aparte lejos de él , como cazadores sorprendidos en el matorral por un león , el que un cazador había herido , pero aunque con el corazón atravesado por la lanza , no se olvidada de su coraje , sino que volvía su salvaje mirada mientras rugía terriblemente con sus feroces mandíbulas . Así la cólera y la herida mortal excitaban sobremanera el corazón de Pelida . Sin embargo , la flecha del dios lo iba derrotando . No obstante , se abalanzó y se lanzó contra los enemigos , blandiendo su fuerte lanza . Mató a divino Oritaón , noble compañero de Héctor , al alcanzarlo bajo la sien . Pues el casco no detuvo la larga lanza , aunque lo hubiera querido , sino que penetrándolo rápidamente , llegó aún dentro del hueso hasta los nervios del cerebro , y destruyo su vida floreciente . Aquiles mató a Hipónoo al clavarle la lanza bajo la ceja , hasta la raíz del ojo . El globo ocular se cayó de sus párpados al suelo , y su alma salió volando al Hades . Entonces le cortó la lengua entera de Alcítoo , traspasando la mandíbula . Se desplomó a la llanura de la tierra , jadeando , y la punta de lanza era visible por la oreja . A ellos el hombre divino les mató mientras se precipitaban contra él . Y incluso a muchos otros que huían les quitó el aliento , pues todavía su sangre hervía en el pecho . Pero cuando sus miembros se iban enfriando y se le escapaba el espíritu , se detuvo en pie apoyándose en su lanza . Aquellos temblando huían con toda prisa , y él les llamó a gritos tal discurso . «¡Ay , cobardes troyanos y dárdanos ! Ni siquiera con mi muerte escaparéis a esta implacable lanza , sino que todos juntos pagaréis a mis Erinias una horrible destrucción . » Así dijo . Y ellos retrocedieron al oírlo , como en los montes cervatos tímidos tiemblan ante el sonido de un león que ruge fuertemente , tras haber huido de la furia . De esta manera las fuerzas de los troyanos vaqueros y los aliados extranjeros se estremecían ante la última grita de Aquiles , creyendo que todavía seguía ileso . Como un enorme monte él se derrumbó entre los cadáveres , domeñado por el destino en su espíritu duradero y miembros poderosos . La tierra retumbó , y las armas traquetearon de manera tremenda al caer irreprochable Pelida . Y todavía seguía temblando sus enemigos sin parar en sus corazones al verle . Como cuando las ovejas retiemblan ante una fiera cruenta , abatida por jóvenes , viéndola herida al lado del aprisco , y no se atrevan acercársele , sino que se agitan ante él como si el cadáver estuviera vivo . Así los troyanos temían a Aquiles , aunque ya no seguía vivo .

( 236 ) 19% GRC
( 1003 ) 81% GRC - ESP

( 1503 ) 87% GRC - ESP
( 218 ) 13% ESP

Himno Mágico 24

Flor Herrero / P.Oxy. 412
 • Created on 2018-07-11 21:10:52
 • Modified on 2018-07-12 12:41:44
 • Translated by Herrero Valdés
 • Aligned by Flor Herrero
Ἑλληνική Transliterate
Español

( 77 ) 48% GRC
( 84 ) 52% GRC - ESP

( 133 ) 66% GRC - ESP
( 69 ) 34% ESP

Juan 1-11

Jeremy Pacheco /
 • Created on 2022-05-26 15:11:39
 • Translated by Jeremy
 • Aligned by Jeremy Pacheco
Ἑλληνική Transliterate
Español

( 31 ) 20% GRC
( 127 ) 80% GRC - ESP

( 146 ) 82% GRC - ESP
( 32 ) 18% ESP