Ἑλληνική | English

# Texts: 3
Users:

Genesis 1:1-10

Abigail Smith /
  • Created on 2019-02-19 17:40:25
  • Modified on 2019-02-19 17:45:23
  • Aligned by Abigail Smith
English
Ἑλληνική
עברית‎
In the beginning God made the heaven and the earth . But the earth was unsightly and unfurnished , and darkness was over the deep , and the Spirit of God moved over the water . And God said , Let there be light , and there was light . And God saw the light that it was good , and God divided between the light and the darkness . And God called the light Day , and the darkness he called Night , and there was evening and there was morning , the first day . And God said , Let there be a firmament in the midst of the water , and let it be a division between water and water , and it was so . And God made the firmament , and God divided between the water which was under the firmament and the water which was above the firmament . And God called the firmament Heaven , and God saw that it was good , and there was evening and there was morning , the second day . And God said , Let the water which is under the heaven be collected into one place , and let the dry land appear , and it was so . And the water which was under the heaven was collected into its places , and the dry land appeared . And God called the dry land Earth , and the gatherings of the waters he called Seas , and God saw that it was good .
Εν ἀρχῇ ἐποίησεν Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν . δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος , καὶ σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου , καὶ πνεῦμα Θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος . καὶ εἶπεν Θεός · γενηθήτω φῶς · καὶ ἐγένετο φῶς . καὶ εἶδεν Θεὸς τὸ φῶς , ὅτι καλόν · καὶ διεχώρισεν Θεὸς ἀνὰ μέσον τοῦ φωτὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σκότους . καὶ ἐκάλεσεν Θεὸς τὸ φῶς ἡμέραν καὶ τὸ σκότος ἐκάλεσε νύκτα . καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωΐ , ἡμέρα μία . Καὶ εἶπεν Θεός · γενηθήτω στερέωμα ἐν μέσῳ τοῦ ὕδατος καὶ ἔστω διαχωρίζον ἀνὰ μέσον ὕδατος καὶ ὕδατος . καὶ ἐγένετο οὕτως . καὶ ἐποίησεν Θεὸς τὸ στερέωμα , καὶ διεχώρισεν Θεὸς ἀνὰ μέσον τοῦ ὕδατος , ἦν ὑποκάτω τοῦ στερεώματος , καὶ ἀναμέσον τοῦ ὕδατος τοῦ ἐπάνω τοῦ στερεώματος . καὶ ἐκάλεσεν Θεὸς τὸ στερέωμα οὐρανόν . καὶ εἶδεν Θεός , ὅτι καλόν , καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωΐ , ἡμέρα δευτέρα . Καὶ εἶπεν Θεός · συναχθήτω τὸ ὕδωρ τὸ ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ εἰς συναγωγὴν μίαν , καὶ ὀφθήτω ξηρά . καὶ ἐγένετο οὕτως . καὶ συνήχθη τὸ ὕδωρ τὸ ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ εἰς τὰς συναγωγὰς αὐτῶν , καὶ ὤφθη ξηρά . καὶ ἐκάλεσεν Θεὸς τὴν ξηρὰν γῆν καὶ τὰ συστήματα τῶν ὑδάτων ἐκάλεσε θαλάσσας . καὶ εἶδεν Θεός , ὅτι καλόν .
בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ׃
והארץ היתה תהו ובהו וחשך על־פני תהום ורוח אלהים מרחפת על־פני המים׃
ויאמר אלהים יהי אור ויהי־אור׃
וירא אלהים את־האור כי־טוב ויבדל אלהים בין האור ובין החשך׃
ויקרא אלהים ׀ לאור יום ולחשך קרא לילה ויהי־ערב ויהי־בקר יום אחד׃ פ
ויאמר אלהים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים׃
ויעש אלהים את־הרקיע ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע ויהי־כן׃
ויקרא אלהים לרקיע שמים ויהי־ערב ויהי־בקר יום שני׃ פ
ויאמר אלהים יקוו המים מתחת השמים אל־מקום אחד ותראה היבשה ויהי־כן׃
ויקרא אלהים ׀ ליבשה ארץ ולמקוה המים קרא ימים וירא אלהים כי־טוב׃

( 249 ) 96% ENG
( 10 ) 4% ENG - GRC

( 10 ) 4% ENG - GRC
( 229 ) 96% GRC

( 10 ) 4% ENG - GRC
( 229 ) 96% GRC

Tower of Babel

Ian Bardwell /
  • Created on 2019-04-17 22:40:37
  • Modified on 2019-04-24 18:18:52
  • Aligned by Ian Bardwell
Ἑλληνική
English
עברית‎
Καί ἦν πᾶσα γῆ χεῖλος ἕν καὶ φωνὴ μία πᾶσιν . καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κινῆσαι αὐτοὺς ἀπὸ ἀνατολῶν εὗρον πεδίον ἐν γῇ Σεννααρ καὶ κατῴκησαν ἐκεῖ . καὶ εἶπεν ἄνθρωπος τῷ πλησίον Δεύτε πλινθεύσωμεν πλίνθους καὶ ὀπτήσωμεν αὐτὰς πυρί . Καὶ ἐγένετο αὐτοῖς πλίνθος εἰς λίθον καὶ ἄσφαλτος ἦν αὐτοῖς πηλός . καὶ εἶπαν Δεύτε οἰκοδομήσωμεν ἑαυτοῖς πόλιν καὶ πύργον , οὗ κεφαλὴ ἔσται ἕως τοῦ οὐρανοῦ , καὶ ποιήσωμεν ἑαυτοῖς ὄνομα πρὸ τοῦ διασπαρῆναι ἐπὶ προσώπου πάσης τῆς γῆς . καὶ κατέβη κύριος ἰδεν τὴν πόλιν καὶ τὸν πύργον , ὅν ᾠκοδόμησαν οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων . καὶ εἶπεν κύριος Ἰδοὺ γένος ἕν καὶ χεῖλος πάντων , καὶ τοῦτο ἤρξαντο ποιῆσαι , καὶ νῦν οὐκ ἐκλείψει ἐξ αὐτῶν πάντα , ὅσα ἄν ἐπιθῶνται ποιεῖν . δεῦτε καὶ καταβάντες συγχέωμεν ἐκεῖ αὐτῶν τὴν γλῶσσαν , ἵνα μὴ ἀκούσωσιν ἕκαστος τὴν φωνὴν τοῦ πλησίον . καὶ διέσπειρεν αὐτοὺς κύριος ἐκεῖθεν ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς , καὶ ἐπαύσαντο οἰκοδομοῦντες τὴν πόλιν καὶ πύργον . διὰ τοῦτο ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτῆς Σύγχυσις , ὅτι ἐκεῖ συνέχεεν κύριος τὰ χείλη πάσης τῆς , καὶ ἐκεῖθεν διέσπειρεν αὐτοὺς κύριος θεὸς ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς .
Now the whole earth had one language and the same words . And as people migrated from the east , they found a plain in the land of Shinar and settled there . And they said to one another , " Come , let us make bricks , and burn them thoroughly . " And they had brick for stone , and bitumen for mortar . Then they said , " Come , let us build ourselves a city and a tower with its top in the heavens , and let us make a name for ourselves , lest we be dispersed over the face of the whole earth . " And the Lord came down to see the city and the tower , which the children of man had built . And the Lord said , " Behold , they are one people , and they have all one language , and this is only the beginning of what they will do . And nothing that they propose to do will now be impossible for them . Come , let us go down and there confuse their language , so that they may not understand one another ' s speech . " So the Lord dispersed them from there over the face of all the earth , and they left off building the city . Therefore its name was called Babel , because there the Lord confused the language of all the earth . And from there the Lord dispersed them over the face of all the earth .
וַֽיְהִ֥י כָל־הָאָ֖רֶץ שָׂפָ֣ה אֶחָ֑ת וּדְבָרִ֖ים אֲחָדִֽים׃ וַֽיְהִ֖י בְּנָסְעָ֣ם מִקֶּ֑דֶם וַֽיִּמְצְא֥וּ בִקְעָ֛ה בְּאֶ֥רֶץ שִׁנְעָ֖ר וַיֵּ֥שְׁבוּ שָֽׁם׃ ‎‏ וַיֹּאמְר֞וּ אִ֣ישׁ אֶל־רֵעֵ֗הוּ הָ֚בָה נִלְבְּנָ֣ה לְבֵנִ֔ים וְנִשְׂרְפָ֖ה לִשְׂרֵפָ֑ה וַתְּהִ֨י לָהֶ֤ם הַלְּבֵנָה֙ לְאָ֔בֶן וְהַ֣חֵמָ֔ר הָיָ֥ה לָהֶ֖ם לַחֹֽמֶר׃ ‎‏ וַיֹּאמְר֞וּ הָ֣בָה ׀ נִבְנֶה־לָּ֣נוּ עִ֗יר וּמִגְדָּל֙ וְרֹאשׁ֣וֹ בַשָּׁמַ֔יִם וְנַֽעֲשֶׂה־לָּ֖נוּ שֵׁ֑ם פֶּן־נָפ֖וּץ עַל־פְּנֵ֥י כָל־הָאָֽרֶץ׃ ‎‏ וַיֵּ֣רֶד יְהוָ֔ה לִרְאֹ֥ת אֶת־הָעִ֖יר וְאֶת־הַמִּגְדָּ֑ל אֲשֶׁ֥ר בָּנ֖וּ בְּנֵ֥י הָאָדָֽם׃ וַיֹּ֣אמֶר יְהוָ֗ה הֵ֣ן עַ֤ם אֶחָד֙ וְשָׂפָ֤ה אַחַת֙ לְכֻלָּ֔ם וְזֶ֖ה הַחִלָּ֣ם לַעֲשׂ֑וֹת וְעַתָּה֙ לֹֽא־יִבָּצֵ֣ר מֵהֶ֔ם כֹּ֛ל אֲשֶׁ֥ר יָזְמ֖וּ לַֽעֲשֽׂוֹת׃ הָ֚בָה נֵֽרְדָ֔ה וְנָבְלָ֥ה שָׁ֖ם שְׂפָתָ֑ם אֲשֶׁר֙ לֹ֣א יִשְׁמְע֔וּ אִ֖ישׁ שְׂפַ֥ת רֵעֵֽהוּ׃ וַיָּ֨פֶץ יְהוָ֥ה אֹתָ֛ם מִשָּׁ֖ם עַל־פְּנֵ֣י כָל־הָאָ֑רֶץ וַֽיַּחְדְּל֖וּ לִבְנֹ֥ת הָעִֽיר׃ עַל־כֵּ֞ן קָרָ֤א שְׁמָהּ֙ בָּבֶ֔ל כִּי־שָׁ֛ם בָּלַ֥ל יְהוָ֖ה שְׂפַ֣ת כָּל־הָאָ֑רֶץ וּמִשָּׁם֙ הֱפִיצָ֣ם יְהוָ֔ה עַל־פְּנֵ֖י כָּל־הָאָֽרֶץ׃ פ

( 171 ) 86% GRC
( 27 ) 14% GRC - ENG

( 29 ) 11% GRC - ENG
( 231 ) 89% ENG

( 29 ) 11% GRC - ENG
( 231 ) 89% ENG

Tower of Babel v.2

Ian Bardwell /
  • Created on 2019-04-24 18:38:09
  • Modified on 2019-05-03 21:54:55
  • Translated by Greek (Alfred Rahlfs, 2006) English (English Standard Version, 2008) Hebrew (HMT-W4, 1991-2016)
  • Aligned by Ian Bardwell
Ἑλληνική
English
עברית‎
Καί ἦν πᾶσα γῆ χεῖλος ἕν καὶ φωνὴ μία πᾶσιν . καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κινῆσαι αὐτοὺς ἀπὸ ἀνατολῶν εὗρον πεδίον ἐν γῇ Σεννααρ καὶ κατῴκησαν ἐκεῖ . καὶ εἶπεν ἄνθρωπος τῷ πλησίον Δεύτε πλινθεύσωμεν πλίνθους καὶ ὀπτήσωμεν αὐτὰς πυρί . Καὶ ἐγένετο αὐτοῖς πλίνθος εἰς λίθον καὶ ἄσφαλτος ἦν αὐτοῖς πηλός . καὶ εἶπαν Δεύτε οἰκοδομήσωμεν ἑαυτοῖς πόλιν καὶ πύργον , οὗ κεφαλὴ ἔσται ἕως τοῦ οὐρανοῦ , καὶ ποιήσωμεν ἑαυτοῖς ὄνομα πρὸ τοῦ διασπαρῆναι ἐπὶ προσώπου πάσης τῆς γῆς . καὶ κατέβη κύριος ἰδεν τὴν πόλιν καὶ τὸν πύργον , ὅν ᾠκοδόμησαν οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων . καὶ εἶπεν κύριος Ἰδοὺ γένος ἕν καὶ χεῖλος πάντων , καὶ τοῦτο ἤρξαντο ποιῆσαι , καὶ νῦν οὐκ ἐκλείψει ἐξ αὐτῶν πάντα , ὅσα ἄν ἐπιθῶνται ποιεῖν . δεῦτε καὶ καταβάντες συγχέωμεν ἐκεῖ αὐτῶν τὴν γλῶσσαν , ἵνα μὴ ἀκούσωσιν ἕκαστος τὴν φωνὴν τοῦ πλησίον . καὶ διέσπειρεν αὐτοὺς κύριος ἐκεῖθεν ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς , καὶ ἐπαύσαντο οἰκοδομοῦντες τὴν πόλιν καὶ πύργον . διὰ τοῦτο ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτῆς Σύγχυσις , ὅτι ἐκεῖ συνέχεεν κύριος τὰ χείλη πάσης τῆς , καὶ ἐκεῖθεν διέσπειρεν αὐτοὺς κύριος θεὸς ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς .
Now the whole earth had one language and the same words . And as people migrated from the east , they found a plain in the land of Shinar and settled there . And they said to one another , " Come , let us make bricks , and burn them thoroughly . " And they had brick for stone , and bitumen for mortar . Then they said , " Come , let us build ourselves a city and a tower with its top in the heavens , and let us make a name for ourselves , lest we be dispersed over the face of the whole earth . " And the Lord came down to see the city and the tower , which the children of man had built . And the Lord said , " Behold , they are one people , and they have all one language , and this is only the beginning of what they will do . And nothing that they propose to do will now be impossible for them . Come , let us go down and there confuse their language , so that they may not understand one another ' s speech . " So the Lord dispersed them from there over the face of all the earth , and they left off building the city . Therefore its name was called Babel , because there the Lord confused the language of all the earth . And from there the Lord dispersed them over the face of all the earth .
וַֽיְהִ֥י כָל־הָאָ֖רֶץ שָׂפָ֣ה אֶחָ֑ת וּדְבָרִ֖ים אֲחָדִֽים׃ וַֽיְהִ֖י בְּנָסְעָ֣ם מִקֶּ֑דֶם וַֽיִּמְצְא֥וּ בִקְעָ֛ה בְּאֶ֥רֶץ שִׁנְעָ֖ר וַיֵּ֥שְׁבוּ שָֽׁם׃ וַיֹּאמְר֞וּ אִ֣ישׁ אֶל־רֵעֵ֗הוּ הָ֚בָה נִלְבְּנָ֣ה לְבֵנִ֔ים וְנִשְׂרְפָ֖ה לִשְׂרֵפָ֑ה וַתְּהִ֨י לָהֶ֤ם הַלְּבֵנָה֙ לְאָ֔בֶן וְהַ֣חֵמָ֔ר הָיָ֥ה לָהֶ֖ם לַחֹֽמֶר׃ וַיֹּאמְר֞וּ הָ֣בָה ׀ נִבְנֶה־לָּ֣נוּ עִ֗יר וּמִגְדָּל֙ וְרֹאשׁ֣וֹ בַשָּׁמַ֔יִם וְנַֽעֲשֶׂה־לָּ֖נוּ שֵׁ֑ם פֶּן־נָפ֖וּץ עַל־פְּנֵ֥י כָל־הָאָֽרֶץ׃ וַיֵּ֣רֶד יְהוָ֔ה לִרְאֹ֥ת אֶת־הָעִ֖יר וְאֶת־הַמִּגְדָּ֑ל אֲשֶׁ֥ר בָּנ֖וּ בְּנֵ֥י הָאָדָֽם׃ וַיֹּ֣אמֶר יְהוָ֗ה הֵ֣ן עַ֤ם אֶחָד֙ וְשָׂפָ֤ה אַחַת֙ לְכֻלָּ֔ם וְזֶ֖ה הַחִלָּ֣ם לַעֲשׂ֑וֹת וְעַתָּה֙ לֹֽא־יִבָּצֵ֣ר מֵהֶ֔ם כֹּ֛ל אֲשֶׁ֥ר יָזְמ֖וּ לַֽעֲשֽׂוֹת׃ הָ֚בָה נֵֽרְדָ֔ה וְנָבְלָ֥ה שָׁ֖ם שְׂפָתָ֑ם אֲשֶׁר֙ לֹ֣א יִשְׁמְע֔וּ אִ֖ישׁ שְׂפַ֥ת רֵעֵֽהוּ׃ וַיָּ֨פֶץ יְהוָ֥ה אֹתָ֛ם מִשָּׁ֖ם עַל־פְּנֵ֣י כָל־הָאָ֑רֶץ וַֽיַּחְדְּל֖וּ לִבְנֹ֥ת הָעִֽיר׃ עַל־כֵּ֞ן קָרָ֤א שְׁמָהּ֙ בָּבֶ֔ל כִּי־שָׁ֛ם בָּלַ֥ל יְהוָ֖ה שְׂפַ֣ת כָּל־הָאָ֑רֶץ וּמִשָּׁם֙ הֱפִיצָ֣ם יְהוָ֔ה עַל־פְּנֵ֖י כָּל־הָאָֽרֶץ׃ פ

( 27 ) 14% GRC
( 171 ) 86% GRC - ENG

( 208 ) 80% GRC - ENG
( 52 ) 20% ENG

( 208 ) 80% GRC - ENG
( 52 ) 20% ENG