Ἑλληνική | English

# Texts: 1
Users:
  • (1)

Anabasis 3.1. 15-17

/
  • Created on 2020-02-28 18:01:24
  • Aligned by
Ἑλληνική
English
Deutsch
ἐκ τούτου ἀνίσταται καὶ συγκαλεῖ τοὺς Προξένου πρῶτον λοχαγούς . ἐπεὶ δὲ συνῆλθον , ἔλεξεν : ἐγώ , ἄνδρες λοχαγοί , οὔτε καθεύδειν δύναμαι , ὥσπερ οἶμαι οὐδ᾽ ὑμεῖς , οὔτε κατακεῖσθαι ἔτι , ὁρῶν ἐν οἵοις ἐσμέν . οἱ μὲν γὰρ πολέμιοι δῆλον ὅτι οὐ πρότερον πρὸς ἡμᾶς τὸν πόλεμον ἐξέφηναν πρὶν ἐνόμισαν καλῶς τὰ ἑαυτῶν παρασκευάσασθαι , ἡμῶν δ᾽ οὐδεὶς οὐδὲν ἀντεπιμελεῖται ὅπως ὡς κάλλιστα ἀγωνιούμεθα .
After this he rose and calls together the captains of Proxenus , first . When they gathered he said ' I am not able to sleep , leaders of men , just as I think that you too are unable to sleep , nor am I even able to lie down , seeing as we are in such a situation . For on the one hand the enemy clearly did not declare war against us until they thought that they were well prepared , on the other hand no one of us gave any attention to us joining the contest as bravely as possible .
Hierauf erhob er sich vom Lager , rief zuerst die Hauptleute des Proxenos zusammen und hielt , als sie versammelt waren , sprach er folgendermaßen zu ihnen : " Hauptleute , ich kann weder schlafen , so wie , glaube ich , auch ihr nicht , noch hier ruhig liegen bleiben , wenn ich sehe , in welcher Lage wir uns befinden .
Es ist nämlich klar , dass die Feinde uns nicht eher offenen Krieg erklärt haben , bis sie glaubten , die besten Vorbereitungen getroffen zu haben , von uns aber denkt niemand an Gegenmittel , wie wir sie am rühmlichsten bekämpfen können .

( 36 ) 51% GRC
( 34 ) 49% GRC - ENG

( 52 ) 50% GRC - ENG
( 53 ) 50% ENG

( 52 ) 50% GRC - ENG
( 53 ) 50% ENG