Ἑλληνική | English

# Texts: 22111
# Translation Pairs: 319672
# Unique Translation Pairs: 141133
Users:

Antigone, Second Stasimon (tr. Jebb)

Francesco Mambrini / Antigone, Second Stasimon (583-625). Trans. by E.R. Dodds (1951: 49-50)
  • Created on 2017-07-04 13:03:14
  • Modified on 2017-07-04 13:26:07
  • Aligned by Francesco Mambrini
Translation by R.C. Jebb. The text is also taken from Jebb's edition
Ἑλληνική Transliterate
English
εὐδαίμονες οἷσι κακῶν ἄγευστος αἰών ·
οἷς γὰρ ἂν σεισθῇ θεόθεν δόμος , ἄτας
οὐδὲν ἐλλείπει , γενεᾶς ἐπὶ πλῆθος ἕρπον ·
ὅμοιον ὥστε ποντίας οἶδμα δυσπνόοις ὅταν
Θρῄσσαισιν ἔρεβος ὕφαλον ἐπιδράμῃ πνοαῖς ,
κυλίνδει βυσσόθεν κελαινὰν θῖνα , καὶ
δυσάνεμοι στόνῳ βρέμουσιν ἀντιπλῆγες ἀκταί .

ἀρχαῖα τὰ Λαβδακιδᾶν οἴκων ὁρῶμαι
πήματα φθιτῶν ἐπὶ πήμασι πίπτοντ ' ,
οὐδ ' ἀπαλλάσσει γενεὰν γένος , ἀλλ ' ἐρείπει
θεῶν τις , οὐδ ' ἔχει λύσιν . νῦν γὰρ ἐσχάτας ὑπὲρ
ῥίζας τέτατο φάος ἐν Οἰδίπου δόμοις ,
κατ ' αὖ νιν φοινία θεῶν τῶν νερτέρων
ἀμᾷ κόνις , λόγου τ ' ἄνοια καὶ φρενῶν ἐρινύς .

τεάν , Ζεῦ , δύνασιν τίς ἀνδρῶν ὑπερβασία κατάσχοι ;
τὰν οὔθ ' ὕπνος αἱρεῖ ποθ ' πάντ ἀγρεύων ,
οὔτε θεῶν ἀκάματοι μῆνες , ἀγήρως δὲ χρόνῳ
δυνάστας κατέχεις Ὀλύμπου μαρμαρόεσσαν αἴγλαν .
τό τ ' ἔπειτα καὶ τὸ μέλλον
καὶ τὸ πρὶν ἐπαρκέσει
νόμος ὅδ ' · οὐδὲν ἕρπει
θνατῶν βιότῳ πάμπολύ γ ' ἐκτὸς ἄτας .

γὰρ δὴ πολύπλαγκτος ἐλπὶς πολλοῖς μὲν ὄνασις ἀνδρῶν ,
πολλοῖς δ ' ἀπάτα κουφονόων ἐρώτων ·
εἰδότι δ ' οὐδὲν ἕρπει , πρὶν πυρὶ θερμῷ πόδα τις
προσαύσῃ . σοφίᾳ γὰρ ἔκ του κλεινὸν ἔπος πέφανται ,
τὸ κακὸν δοκεῖν ποτ ' ἐσθλὸν
τῷδ ' ἔμμεν ὅτῳ φρένας
θεὸς ἄγει πρὸς ἄταν ·
πράσσει δ ' ὀλιγοστὸν χρόνον ἐκτὸς ἄτας .
Blest are they whose days have not tasted of evil . For when a house hath once been shaken from heaven , there the curse fails nevermore , passing from life to life of the race ; even as , when the surge is driven over the darkness of the deep by the fierce breath of Thracian sea-winds , it rolls up the black sand from the depths , and there is sullen roar from wind-vexed headlands that front the blows of the storm .
I see that from olden time the sorrows in the house of the Labdacidae are heaped upon the sorrows of the dead ; and generation is not freed by generation , but some god strikes them down , and the race hath no deliverance .
For now that hope of which the light had been spread above the last root of the house of Oedipus-that hope , in turn , is brought low--by the blood-stained dust due to the gods infernal , and by folly in speech , and frenzy at the heart .
Thy power , O Zeus , what human trespass can limit ? That power which neither Sleep , the all-ensnaring , nor the untiring months of the gods can master ; but thou , a ruler to whom time brings not old age , dwellest in the dazzling splendour of Olympus .
And through the future , near and far , as through the past , shall this law hold good : Nothing that is vast enters into the life of mortals without a curse .
For that hope whose wanderings are so wide is to many men a comfort , but to many a false lure of giddy desires ; and the disappointment comes on one who knoweth nought till he burn his foot against the hot fire .
For with wisdom hath some one given forth the famous saying , that evil seems good , soon or late , to him whose mind the god draws to mischief ; and but for the briefest space doth he fare free of woe .

( 18 ) 8% GRC
( 210 ) 92% GRC - ENG

( 306 ) 87% GRC - ENG
( 47 ) 13% ENG

dio_12_27_6_AG_Eng

Marcel Mernitz / The Digital Hill Project / dio_12