Ἑλληνική | български

# Texts: 4
# Translation Pairs: 5528
# Unique Translation Pairs: 4666

2P1

Polina Yordanova / Aphthonius, Progymnasmata / 2Dihghma
  • Created on 2018-07-19 10:33:18
  • Modified on 2018-07-19 10:39:23
  • Aligned by Polina Yordanova
Ἑλληνική Transliterate
български

( 30 ) 26% GRC
( 87 ) 74% GRC - BUL

( 85 ) 72% GRC - BUL
( 33 ) 28% BUL

05

Polina Yordanova / Aphthonius, Progymnasmata / 10Synkrisis
Ἑλληνική Transliterate
български

( 25 ) 21% GRC
( 93 ) 79% GRC - BUL

( 117 ) 81% GRC - BUL
( 28 ) 19% BUL

Sappho. Fragm. 31

Stefani Stefanova /
  • Created on 2020-06-15 21:45:05
  • Modified on 2020-06-22 16:13:06
  • Aligned by Stefani Stefanova
Ἑλληνική Transliterate
български

( 28 ) 29% GRC
( 67 ) 71% GRC - BUL

( 76 ) 67% GRC - BUL
( 37 ) 33% BUL