English | Ἑλληνική

DC practice 2

chloe morris /
 • Created on 2020-03-02 11:17:52
 • Translated by Chloe M
 • Aligned by chloe morris
English
Ἑλληνική
français
And God called the light Day , and the darkness he called Night . And the evening and the morning were the first day
και εκαλεσεν ο Θεος το φως , Ημεραν το δε σκοτος εκαλεσε , Νυκτα . Και εγεινεν εσπερα και εγεινε πρωι , ημερα πρωτη
Dieu appela la lumière jour , et il appela les ténèbres nuit . Ainsi , il y eut un soir , et il y eut un matin : ce fut le premier jour

( 2 ) 8% ENG
( 22 ) 92% ENG - GRC

( 20 ) 83% ENG - GRC
( 4 ) 17% GRC

( 20 ) 83% ENG - GRC
( 4 ) 17% GRC

Soph. Ai. vv. 1004-1020

Matteo Romanello / Ajax
 • Created on 2021-05-26 21:17:51
 • Modified on 2021-10-20 08:37:25
 • Translated by Finglass (English), Mazon (French)
 • Aligned by Matteo Romanello
Ἑλληνική
English
français
δυσθέατον ὄμμα καὶ τόλμης πικρᾶς ,
ὅσας ἀνίας μοι κατασπείρας φθίνεις .
ποῖ γὰρ μολεῖν μοι δυνατόν , εἰς ποίους βροτούς ,
τοῖς σοῖς ἀρήξαντʼ ἐν πόνοισι μηδαμοῦ ;
πού με Τελαμών , σὸς πατὴρ ἐμός θʼ ἅμα ,
δέξαιτʼ ἂν εὐπρόσωπος ἵλεώς τʼ ἰδὼν
χωροῦντʼ ἄνευ σοῦ . πῶς γὰρ οὔχ ; ὅτῳ πάρα
μηδʼ εὐτυχοῦντι μηδὲν ἥδιον γελᾶν .
οὗτος τί κρύψει ; ποῖον οὐκ ἐρεῖ κακὸν
τὸν ἐκ δορὸς γεγῶτα πολεμίου νόθον ,
τὸν δειλίᾳ προδόντα καὶ κακανδρίᾳ
σέ , φίλτατʼ Αἴας , δόλοισιν , ὡς τὰ σὰ
κράτη θανόντος καὶ δόμους νέμοιμι σούς .
τοιαῦτʼ ἀνὴρ δύσοργος , ἐν γήρᾳ βαρύς ,
ἐρεῖ , πρὸς οὐδὲν εἰς ἔριν θυμούμενος .
τέλος δʼ ἀπωστὸς γῆς ἀπορριφθήσομαι ,
δοῦλος λόγοισιν ἀντʼ ἐλευθέρου φανείς .
O face hard to look upon , full of bitter daring what pains you have sown for me by your death . For where can I go , to what people , I who was no help in your troubles ? I suppose Telamon , your father as well as mine , might receive me with a kind and cheerful face , perhaps , when I return without you ! For how could he not ? It is not his custom to laugh more sweetly even when he enjoys good fortune . What will that man hold back ? What insult will he not utter against the bastard , born from an enemy won by the spear , the betrayer , through cowardice and unmanliness , of you , dearest Ajax , or through trickery , so I could take control of your power and household once you were dead ? That is what he will say a man prone to rage , oppressive in old age , angered over nothing into strife . Finally , I shall be thrust out of the land and cast away , made to seem a slave , not a free man , through his words .
O lugubre spectacle , miroir d ' un si cruel courage ! Que de chagrins ta mort , Ajax , aura donc semés dans ma vie ! aller maintenant ! vers quels hommes ! moi qui n ' ai jamais su t ' apporter un secours au milieu de tes peines ! Oui , vraiment , il me recevra d ' un air affable et accueillant , Télamon , notre père , quand je reviendrai seul , sans toi ! Comment en douter ? lui qui même à un fils vainqueur n ' accorderait pas sans doute plus doux sourire pour cela ! Εt c ' est lui qui se contraindrait , qui m ' épargnerait une injure , à moi , le bâtard , le fils d ' une captive de sang ennemi , moi qui par lâcheté , qui par couardise , t ' ai trahi , cher Ajax ou par perfidie même , pour obtenir , au moyen de ta mort , et ton pouvoir et ton palais ! C ' est ce qu ' il dira , acerbe comme il est , encore aigri par l ' âge , toujours prêt à s ' emporter et à quereller sans raison . Si bien que , pour finir , je serai rejeté , banni de mon pays , et qu ' on parlera de moi désormais comme d ' un esclave , et non plus d ' un homme libre .

( 26 ) 20% GRC
( 103 ) 80% GRC - ENG

( 167 ) 82% GRC - ENG
( 37 ) 18% ENG

( 167 ) 82% GRC - ENG
( 37 ) 18% ENG

Sappho 31 - Greek | English | French

Zoe Sutherland-Rowe /
Ἑλληνική
English
français
φαίνεταί μοι κῆνος ἴσος θέοισιν
ἔμμεν᾿ ὤνηρ , ὄττις ἐνάντιός τοι
ἰσδάνει καὶ πλάσιον ἆδυ φωνεί-
σας ὐπακούει

καὶ γελαίσας ἰμέροεν , τό μ᾿ μὰν
καρδίαν ἐν στήθεσιν ἐπτόαισεν ·
ὠς γὰρ ἔς σ᾿ ἴδω βρόχε᾿ , ὤς με φώναι-
σ᾿ οὐδ᾿ ἒν ἔτ᾿ εἴκει ,

ἀλλὰ κὰμ μὲν γλῶσσα « μ᾿ » ἔαγε , λέπτον
δ᾿ αὔτικα χρῷ πῦρ ὐπαδεδρόμηκεν ,
ὀππάτεσσι δ᾿ οὐδ᾿ ἒν ὄρημμ᾿ , ἐπιρρόμ-
βεισι δ᾿ ἄκουαι ,

κὰδ δέ μ᾿ ἴδρως κακχέεται , τρόμος δὲ
παῖσαν ἄγρει , χλωροτέρα δὲ ποίας
ἔμμι , τεθνάκην δ᾿ ὀλίγω ᾿πιδεύης
φαίνομ᾿ ἔμ᾿ αὔτ [ .
ἀλλὰ πὰν τόλματον , ἐπεὶ †καὶ πένητα†
He seems to me equal to gods that man whoever he is who opposite you
sits and listens close
to your sweet speaking

and lovely laughing—oh it
puts the heart in my chest on wings
for when I look at you , even a moment , no speaking
is left in me

no : tongue breaks and thin
fire is racing under skin
and in eyes no sight and drumming
fills ears

and cold sweat holds me and shaking grips me all , greener than grass
I am and dead—or almost
I seem to me .

But all is to be dared , because even a person of poverty
Il me semble être égal aux dieux
cet homme qui en face de toi
est assis et écoute de près ta voix douce

et ton rire désirable ; cela assurément
affole mon coeur dans ma poitrine ;
lorsque en effet je te regarde brièvement , alors il ne m’est plus même possible de prononcer un mot ,

mais ma voix est brisée , subtil
aussitôt un feu court sous ma peau ,
de mes yeux je ne vois rien , mes oreilles bourdonnent ,

sur moi la sueur se répand , un tremblement
me saisit tout entière , je suis plus verte que l’herbe , je me semble moi-même presque morte .

Mais il faut tout oser ( supporter ) , puisque

( 27 ) 25% GRC
( 80 ) 75% GRC - ENG

( 98 ) 90% GRC - ENG
( 11 ) 10% ENG

( 98 ) 90% GRC - ENG
( 11 ) 10% ENG

Hom. Od. 106-118

David Verzola Felts / Classwork-UnespProjects / Odisseia
 • Created on 2022-03-14 10:02:03
 • Modified on 2022-03-23 00:58:40
 • Translated by B. B. POWELL; [flammarion?]
 • Aligned by David Verzola Felts
Ἑλληνική
English
français
urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc1:1.106-1.125
urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.powell:1.100-1.118
urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.flammarion:1.106-1.125
εὗρε δ᾽ ἄρα μνηστῆρας ἀγήνορας . οἱ μὲν ἔπειτα
πεσσοῖσι προπάροιθε θυράων θυμὸν ἔτερπον
ἥμενοι ἐν ῥινοῖσι βοῶν , οὓς ἔκτανον αὐτοί ·
κήρυκες δ᾽ αὐτοῖσι καὶ ὀτρηροὶ θεράποντες
οἱ μὲν οἶνον ἔμισγον ἐνὶ κρητῆρσι καὶ ὕδωρ ,
οἱ δ᾽ αὖτε σπόγγοισι πολυτρήτοισι τραπέζας
νίζον καὶ πρότιθεν , τοὶ δὲ κρέα πολλὰ δατεῦντο .
τὴν δὲ πολὺ πρῶτος ἴδε Τηλέμαχος θεοειδής ,
ἧστο γὰρ ἐν μνηστῆρσι φίλον τετιημένος ἦτορ ,
ὀσσόμενος πατέρ ἐσθλὸν ἐνὶ φρεσίν , εἴ ποθεν ἐλθὼν
μνηστήρων τῶν μὲν σκέδασιν κατὰ δώματα θείη ,
τιμὴν δ᾽ αὐτὸς ἔχοι καὶ δώμασιν οἷσιν ἀνάσσοι .
τὰ φρονέων , μνηστῆρσι μεθήμενος , εἴσιδ᾽ Ἀθήνην .
βῆ δ᾽ ἰθὺς προθύροιο , νεμεσσήθη δ᾽ ἐνὶ θυμῶι
ξεῖνον δηθὰ θύρηισιν ἐφεστάμεν · ἐγγύθι δὲ στὰς
χεῖρ᾽ ἕλε δεξιτερὴν καὶ ἐδέξατο χάλκεον ἔγχος ,
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα ·
χαῖρε , ξεῖνε , παρ᾽ ἄμμι φιλήσεαι · αὐτὰρ ἔπειτα
δείπνου πασσάμενος μυθήσεαι ὅττεό σε χρή .
ὣς εἰπὼν ἡγεῖθ᾽ , δ᾽ ἕσπετο Παλλὰς Ἀθήνη .
There she found the proud suitors . They were taking their
pleasure ,
playing board games in front of the doors , sitting on the skins
of cattle that they themselves had slaughtered . Heralds
and busy assistants mixed wine with water for them
in large bowls , and others wiped the tables with porous sponges
and set them up , while others set out meats to eat in abundance .
Godlike Telemachos was by far the first to notice
her as he sat among the suitors , sad at heart , his noble
father in his mind , wondering if perhaps he might come
and scatter the suitors through the house and win honor
and rule over his own household . Thinking such things ,
sitting among the suitors , he saw Athena . He went straight
to the outer door , thinking in his spirit that it was a shameful thing
that a stranger be allowed to remain for long before the doors .
Standing near , he clasped her right hand and took the bronze
spear from her . Addressing her , he spoke words that went
like arrows : " Greetings , stranger ! You will be treated kindly
in our house , and once you have tasted food , you will tell us
what you need ! "
So speaking he led the way , and Pallas Athena
Elle voit aux portes du palais les téméraires amants de Pénélope : assis sur les peaux des victimes qu ' ils ont immolées pour leurs festins , ils amusaient par le jeu leurs loisirs . La foule tumultueuse des esclaves et des hérauts allait de toutes parts d ' un pas empressé : [ 1 , 110 ] les uns versaient le vin dans les urnes , et le tempéraient par l ' eau des fontaines ; d ' autres passaient sur les tables l ' éponge douce et poreuse , ou partageaient et servaient les viandes . Aussi beau que les dieux , Télémaque était assis entre ces chefs , le coeur dévoré de noirs chagrins ; toujours flottait devant ses yeux l ' image de son père . Plongé dans une profonde rêverie , le jeune prince se demandait en soupirant si donc enfin , des plages lointaines , ce héros ne viendrait pas purger son palais de cette troupe odieuse , et , couvert de gloire , remonter à son rang . Absorbé dans ses pensées , il aperçoit le premier la déesse : soudain il vole à sa rencontre , [ 1 , 120 ] indigné qu ' un étranger soit demeuré quelque temps à la porte de son palais ; il lui serre la main , il prend son javelot . Salut , ô étranger , dit-il ; entre , jouis ici d ' un accueil amical et honorable . Dès que le repos et la nourriture auront réparé tes forces , tu nous apprendras l ' objet qui t ' amène .
En même temps il conduit la déesse , qui suit ses pas .

( 46 ) 28% GRC
( 118 ) 72% GRC - ENG

( 154 ) 66% GRC - ENG
( 79 ) 34% ENG

( 154 ) 66% GRC - ENG
( 79 ) 34% ENG