Hieroglyphic Egyptian | Demotic Egyptian

# Texts: 30
Users:

Rosetta Stone Sections 1-2

/
  • Created on 2020-08-26 20:08:23
  • Aligned by
Hieroglyphic Egyptian
Demotic Egyptian
Ἑλληνική
[ ]
1 [ ḥꜣ . t-sp ] [ 9 . t ] [ Qsntqs ] [ sw ] [ 4 ] ntj ı͗r ı͗bd n rmṯ- ( n- ) Kmj ı͗bd-2 pr . t sw 18 ( n ) pr-ꜥꜣ pꜣ ẖl ı͗ . ı͗r ḫꜥ ( n )
pr-ꜥꜣ ( n ) tꜣ s . t ( n ) pꜣj =f ı͗t . nb ( n ) nꜣ ꜥrj . w ntj nꜣ-ꜥꜣ
tꜣj =f pḥ ( ) . t ı͗ . ı͗r smn Kmj ı͗w =f dj . t nꜣ-nfr =f ntj
nꜣ-mnḫ ḥꜣtj =f ı͗ . ı͗r nꜣ nṯr . w ntj ḥr nꜣj =f ḏḏj ( . w )
ı͗ . ı͗r dj . t nꜣ-nfr pꜣ ꜥnḫ n nꜣ rmṯ . w pꜣ nb n nꜣ rnp . t . w n
ḥbs m-qdj Ptḥ-Tnj pr-ꜥꜣ m-qdj pꜣ-Rꜥ 2 [ pr-ꜥꜣ ] [ ( n ) ]
[ nꜣ ] [ . w ] [ ntj ] [ ḥrj ] nꜣ . w ntj ẖrj pꜣ šr n nꜣ nṯr . w-mr-ı͗t . w r . stp Ptḥ r . dj n =f pꜣ-Rꜥ pꜣ ḏrꜣ pꜣ twt ꜥnḫ ( n )
ı͗mn pꜣ šr n pꜣ-Rꜥ Ptlwmjs ꜥnḫ-ḏ . t mr Ptḥ pꜣ nṯr-pr
ntj-nꜣ-ꜥn-tꜣj=f-md . t-nfr . t ( sꜣ ) Ptwlmjs ı͗rm ꜣrsjnꜣ nꜣ
nṯr . w-mr-ı͗t . w wꜥb- ( n- ) ꜣlgsꜣtrs ı͗rm nꜣ nṯr . w-ntj-nḥm
ı͗rm 3 [ nꜣ ] [ nṯr . w-sn . w ] [ ı͗rm ] [ nꜣ ] [ nṯr . w ] -mnḫ . w ı͗rm
nꜣ nṯr . w-mr-ı͗t ı͗rm pr-ꜥꜣ Ptlwmjꜣs pꜣ nṯr-pr ntj-nꜣ-ꜥn-tꜣj=f-md . t-nfr . t ꜣjꜣtws ( sꜣ ) ꜣjꜣtws r Prꜣ sꜣ . t n Pjljns
( n ) fj ( . t ) -šp- ( n ) -pꜣ-qnj m-bꜣḥ Brnjgꜣ tꜣ mnḫ . t ( r )
ꜣrjꜣ sꜣ . t n Tjꜣgns ( n ) 3-4 fj ( . t ) - [ tn-nb ] 4 [ m-bꜣḥ ]
[ ꜣrsj ] nꜣ tꜣ mr-sn r Hrꜣnꜣ sꜣ . t n Ptlwmjꜣs n wꜥb ( . t ) -ꜣrsjnꜣ
tꜣ mr-ı͗t=s n hrw ı͗pn
βασιλεύοντος τοῦ νέου καὶ παραλαβόντος τὴν βασιλείαν παρὰ τοῦ πατρὸς κυρίου βασιλειῶν
μεγαλοδόξου , τοῦ τὴν Αἴγυπτον καταστησαμένου
καὶ τὰ πρὸς τοὺς θεοὺς εὐσεβοῦς , ἀντιπάλων
ὑπερτέρου , τοῦ τὸν βίον τῶν ἀνθρώπων ἐπανορθώσαντος , κυρίου τριακονταετηρίδων ,
καθάπερ Ἥφαιστος μέγας , βασιλεὺς καθάπερ Ἥλιος , μέγας βασιλεὺς τῶν τε ἄνω
καὶ τῶν κάτω χωρῶν , ἐκγόνου θεῶν φιλοπατόρων , ὃν Ἥφαιστος ἐδοκίμασεν , ὧι
Ἥλιος ἔδωκεν τὴν νίκην , εἰκόνος ζώσης τοῦ
Διός , υἱοῦ τοῦ Ἡλίου , Πτολεμαίου αἰωνοβίου ,
ἠγαπημένου ὑπὸ τοῦ Φθᾶ , ἔτους ἐνάτου ἐφ’ ἱερέως Ἀετοῦ τοῦ Ἀετοῦ Ἀλεξάνδρου καὶ θεῶν
σωτήρων καὶ θεῶν ἀδελφῶν καὶ θεῶν εὐεργετῶν καὶ θεῶν Φιλοπατόρων καὶ θεοῦ Ἐπιφανοῦς Εὐχαρίστου , ἀθλοφόρου Βερενίκης
εὐεργέτιδος Πύρρας τῆς Φιλίνου , κανηφόρου
Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Ἀρείας τῆς Διογένους ,
ἱερείας Ἀρσινόης Φιλοπάτορος Εἰρήνης τῆς
Πτολεμαίου , μηνὸς Ξανδικοῦ τετράδι , Αἰγυπτίων
δὲ Μεχεὶρ ὀκτωκαιδεκάτηι

( 2 ) 100% EGYP
( 0 ) 0% EGYP - EGYD

( 256 ) 71% EGYP - EGYD
( 107 ) 29% EGYD

( 256 ) 71% EGYP - EGYD
( 107 ) 29% EGYD

Rosetta Stone Section 3

Paraskevi (Vivian) Platanou /
Hieroglyphic Egyptian
Demotic Egyptian
Ἑλληνική
[ ]
wt nꜣ mr-šn ı͗rm nꜣ ḥm-nṯr . w
ı͗rm nꜣ wꜥb . w ntj šm ( r ) pꜣ ntj-wꜥb r ı͗r mnḫ n nꜣ
nṯr . w ı͗rm nꜣ sẖ . w-mḏj-nṯr ı͗rm nꜣ sẖ . w-pr-ꜥnḫ
ı͗rm nꜣ kj . w wꜥb . w ı͗ . ı͗r ı͗j n nꜣ ı͗rpj . w ( n ) Kmj 5 [ r ]
[ Mn-nfr ] [ n ] pꜣ ḥb n pꜣ šsp tꜣ ı͗ꜣw ( . t-n ) -ḥrj r : _ ı͗r
pr-ꜥꜣ Ptlwmjꜣs ꜥnḫ-ḏ . t mr Ptḥ pꜣ nṯr-pr ntj nꜣ-ꜥn
tꜣj =f md . t-nfr . t ( n- ) ḏr . t pꜣj =f ı͗t ; ı͗ . ı͗r twt n . t-nṯr
( n ) Mn-nfr ( nꜣ ) ı͗ : ı͗r ḏd n-ḏr . t . ṱ-ḫpr=f r ḫr ı͗r pr-ꜥꜣ
ψήφισμα · οἱ ἀρχιερεῖς καὶ προφῆται καὶ οἱ εἰς τὸ ἄδυτον εἰ < σ > πορευόμενοι πρὸς τὸν στολισμὸν τῶν θεῶν καὶ πτεροφόραι καὶ ἱερογραμματεῖς καὶ οἱ ἄλλοι ἱερεῖς πάντες οἱ ἀπαντήσαντες ἐκ τῶν
κατὰ τὴν χώραν ἱερῶν εἰς Μέμφιν τῶι βασιλεῖ
πρὸς τὴν πανήγυριν τῆς παραλήψεως τῆς
βασιλείας τῆς Πτολεμαίου αἰωνοβίου , ἠγαπημένου ὑπὸ τοῦ Φθᾶ , θεοῦ Ἐπιφανοῦς ,
Εὐχαρίστου , ἣν παρέλαβεν παρὰ τοῦ πατρὸς
αὐτοῦ , συναχθέντες ἐν τῶι ἐν Μέμφε < ι > ερῶι
τῆι ἡμέραι ταύτηι εἶπαν ·

( 2 ) 100% EGYP
( 0 ) 0% EGYP - EGYD

( 118 ) 83% EGYP - EGYD
( 24 ) 17% EGYD

( 118 ) 83% EGYP - EGYD
( 24 ) 17% EGYD

Rosetta Stone Section 4

Paraskevi (Vivian) Platanou /
Hieroglyphic Egyptian
Demotic Egyptian
Ἑλληνική
[ ]
n-ḏr . t . ṱ-ḫpr=f r ḫr ı͗r pr-ꜥꜣ
Ptlwmjꜣs ꜥnḫ-ḏ . t pꜣ nṯr-pr ntj-nꜣ-ꜥn-tꜣj =f-md . t-nfr . t
( sꜣ ) pr-ꜥꜣ Ptlwmjꜣs 6 [ ı͗rm ] [ tꜣ ] [ pr-ꜥꜣ . t ] ꜣrsjnꜣ nꜣ
nṯr . w-mr-ı͗t =w md . t-nfr . t ꜥšꜣj n nꜣ ı͗rpj . w ( n ) Kmj
ı͗rm nꜣ ntj ẖn tꜣj =f ı͗ꜣw ( . t ) ( n ) pr-ꜥꜣ ḏr =w ı͗w =f
n nṯr šr nṯr nṯr . t ı͗w =f mh̭j _ . w r ḥr-sꜣ-ꜣs . t sꜣ-Wsı͗r
ı͗ . ı͗r nḫt ; pꜣj =f ı͗t ; Wsı͗r
ἐπειδὴ βασιλεὺς
Πτολεμαῖος αἰωνόβιος , ἠγαπημένος ὑπὸ τοῦ Φθᾶ , θεὸς Ἐπιφανὴς Εὐχάριστος , ἐκ βασιλέως
Πτολεμαίου καὶ βασιλίσσης Ἀρσινόης , θεῶν
Φιλοπατόρων , κατὰ πολλὰ εὐεργέτηκεν τά θ’
ἱερὰ καὶ τοὺς ἐν αὐτοῖς ὄντας καὶ τοὺς ὑπὸ τὴν
ἑαυτοῦ βασιλείαν τασσομένους ἅπαντας , ὑπάρχων θεὸς ἐκ θεοῦ καὶ θεᾶς καθάπερ Ὧρος
τῆς Ἴσιος καὶ Ὀσίριος υἱός , ἐπαμύνας τῶι
πατρὶ αὐτοῦ Ὀσίρει

( 2 ) 100% EGYP
( 0 ) 0% EGYP - EGYD

( 76 ) 70% EGYP - EGYD
( 32 ) 30% EGYD

( 76 ) 70% EGYP - EGYD
( 32 ) 30% EGYD

Rosetta Stone Sections 5-6

Paraskevi (Vivian) Platanou /
Hieroglyphic Egyptian
Demotic Egyptian
Ἑλληνική
[ ]
r ḥꜣtj ; =f mnḫ . w ḥr nꜣ
nṯr . w r wꜣḥ =f dj . t ḥḏ ꜥšꜣj pr . t ꜥšꜣj n nꜣ ı͗rpj . w
( n ) Km [ j ] 7 [ r ] [ wꜣḥ ] = [ f ] [ ı͗r ] [ ? hj ? ] ⌈ꜥšꜣ⌉j r dj . t
ḫpr sgrḥ ẖn Kmj r smn nꜣ ı͗rpj . w r wꜣḥ =f dj . t
šp n tꜣ mtgṱ ntj ẖn tꜣj =f ı͗ꜣw ( . t-n ) -ḥrj ḏr =s
τὰ πρὸς θεοὺς εὐεργετικῶς διακείμενος ἀνατέθεικεν εἰς τὰ
ἱερὰ ἀργυρικάς τε καὶ σιτικὰς προσόδους , καὶ
δαπάνας πολλὰς ὑπομεμένηκεν ἕνεκα τοῦ τὴν
Αἴγυπτον εἰς εὐδίαν ἀγαγεῖν καὶ τὰ ἱερὰ καταστήσασθαι ταῖς τε ἑαυτοῦ δυνάμεσιν πεφιλανθρώπηκε πάσαις

( 2 ) 100% EGYP
( 0 ) 0% EGYP - EGYD

( 90 ) 97% EGYP - EGYD
( 3 ) 3% EGYD

( 90 ) 97% EGYP - EGYD
( 3 ) 3% EGYD

Rosetta Stone Section 7

Paraskevi (Vivian) Platanou /
Hieroglyphic Egyptian
Demotic Egyptian
Ἑλληνική
[ ]
pꜣ ḥṱj pꜣ škr r : _ wn-nꜣ . w ꜥḥꜥ ( n ) Kmj wn-nꜣ . w
=f ẖn =w wn-nꜣ . w wj =f r . r =w n-ḏꜣḏꜣ r dj . t
ḫpr pꜣ mšꜥ ı͗rm nꜣ kj . w rmṯ ( . w ) ḏr =w ı͗w =w
nfr ( n ) pꜣj =f hꜣ ? ntj ? 8 [ pr-ꜥꜣ ]
καὶ ἀπὸ τῶν
ὑπαρχουσῶν ἐν Αἰγύπτωι προσόδων καὶ
φορολογιῶν τινὰς μὲν εἰς τέλος ἀφῆκεν , ἄλλας
δὲ κεκούφικεν , ὅπως τε λαὸς καὶ οἱ ἄλλοι
πάντες ἐν εὐθηνίαι ὦσιν ἐπὶ τῆς ἑαυτοῦ
βασιλείας

( 2 ) 100% EGYP
( 0 ) 0% EGYP - EGYD

( 61 ) 91% EGYP - EGYD
( 6 ) 9% EGYD

( 61 ) 91% EGYP - EGYD
( 6 ) 9% EGYD

Rosetta Stone Sections 8-9

Paraskevi (Vivian) Platanou /
Hieroglyphic Egyptian
Demotic Egyptian
Ἑλληνική
[ ]
[ nꜣ ] ⌈sp⌉ . w n pr-ꜥꜣ
r : _ wn-nꜣ . w ( r- ) . wj nꜣ rmṯ . w ntj n Kmj ı͗rm nꜣ ntj
n tꜣj =f ı͗ꜣw ( . t ) ( n ) pr-ꜥꜣ ḏr =w ı͗w =w ı͗r ı͗p . t ꜥšꜣj
wj =f r . r =w nꜣ rmṯ . w r : _ wn-nꜣ . w ḏdḥ ı͗rm nꜣ . w
wn-nꜣ . w wn lwḥ ( r- ) . wj =w n ssw ꜥšꜣj wj =f r . r =w
τά τε βασιλικὰ ὀφειλήματα ,
προσώφειλον οἱ ἐν Αἰγύπτωι καὶ οἱ ἐν τῆι
λοιπῆι βασιλείαι αὐτοῦ , ὄντα πολλὰ τῶι
πλήθει , ἀφῆκεν , καὶ τοὺς ἐν ταῖς φυλακαῖς
ἀπηγμένους καὶ τοὺς ἐν αἰτίαις ὄντας ἐκ πολλοῦ
χρόνου ἀπέλυσε τῶν ἐγκεκλ « η » μένων ·

( 2 ) 100% EGYP
( 0 ) 0% EGYP - EGYD

( 78 ) 84% EGYP - EGYD
( 15 ) 16% EGYD

( 78 ) 84% EGYP - EGYD
( 15 ) 16% EGYD

Rosetta Stone Sections 10-11

Paraskevi (Vivian) Platanou /
Hieroglyphic Egyptian
Demotic Egyptian
Ἑλληνική
[ ]
ḥn=f s ( r- ) ḏbꜣ nꜣ ḥtp-nṯr . w n nꜣ nṯr . w ı͗rm nꜣ
ḥḏ ( . w ) nꜣ pr . t . w ntj-ı͗w =w dj . t st n sntgsj ( n )
nꜣj =w 9 [ ı͗rpj . w ] ẖr-rnp . t ı͗rm nꜣ dnj . t . w ntj ḫpr
n nꜣ nṯr . w n nꜣ ꜣḥ . w-ꜣrlj nꜣ ꜣḥ . w tgj pꜣ sp nkt ḏr
=w r : _ wn-nꜣ . w-ı͗w =w mḥṱ n . ı͗m =w ı͗ . ı͗r-ḥr pꜣj
=f ı͗t ; r dj . t mn =w ẖr . r . r =w
προσέταξε δὲ καὶ τὰς προσόδους τῶν ἱερῶν καὶ
τὰς διδομένας εἰς αὐτὰ κατ’ ἐνιαυτὸν συντάξεις
σιτικάς τε καὶ ἀργυρικάς , ὁμοίως δὲ καὶ τὰς
καθηκούσας ἀπομοίρας τοῖς θεοῖς ἀπό τε τῆς
ἀμπελίτιδος γῆς καὶ τῶν παραδείσων καὶ τῶν
ἄλλων τῶν ὑπαρξάντων τοῖς θεοῖς ἐπὶ τοῦ
πατρὸς αὐτοῦ μένειν ἐπὶ χώρας

( 2 ) 100% EGYP
( 0 ) 0% EGYP - EGYD

( 99 ) 89% EGYP - EGYD
( 12 ) 11% EGYD

( 99 ) 89% EGYP - EGYD
( 12 ) 11% EGYD

Rosetta Stone Sections 12-13

Paraskevi (Vivian) Platanou /
Hieroglyphic Egyptian
Demotic Egyptian
Ἑλληνική
[ ]
ḥn =f s ꜥn ( r- ) ḏbꜣ
nꜣ wꜥb . w r tm dj . t dj =w pꜣj =w tn n ı͗r wꜥb n-ḥwꜣ- ( r )
pꜣ ( r : _ ) wn-nꜣ . w-ı͗w =w dj . t s r-hn ( -r ) ḥꜣ . t-sp
1 . t ı͗ . ı͗r-ḥr pꜣj =f ı͗t ; wj =f r nꜣ rmṯ . w 10 [ ntj ] [ ẖn ] nꜣ
ı͗ꜣw ( . t ) . w n nꜣ ı͗rpj . w n pꜣ ı͗wn r : _ wn-nꜣ . w-ı͗w =w
ı͗r =f r Pꜣ-ꜥ-n-ꜣlgsꜣntrs ẖr-rnp . t ḥn =f s r tm kp rmṯ-ẖn
προσέταξεν δὲ
καὶ περὶ τῶν ἱερέων ὅπως μηθὲν πλεῖον διδῶσιν
εἰς τὸ τελεστικὸν οὗ ἐτάσσοντο ἕως τοῦ πρώτου ἔτους ἐπὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ·
ἀπέλυσεν δὲ καὶ τοὺς ἐκ τῶν ἱερῶν ἐθνῶν
τοῦ κατ’ ἐνιαυτὸν εἰς Ἀλεξάνδρειαν κατάπλου ·
προσέταξεν δὲ καὶ τὴν σύλληψιν τῶν εἰς τὴν
ναυτείαν μὴ ποιεῖσθαι

( 2 ) 100% EGYP
( 0 ) 0% EGYP - EGYD

( 87 ) 78% EGYP - EGYD
( 25 ) 22% EGYD

( 87 ) 78% EGYP - EGYD
( 25 ) 22% EGYD

Rosetta Stone Sections 14-15

Paraskevi (Vivian) Platanou /
Hieroglyphic Egyptian
Demotic Egyptian
Ἑλληνική
[ ]
wj =f r tꜣ dnj . t 2/3 n nꜣ šs- ( n- ) nsw . w r : _ wn-nꜣ . w-ı͗w
=w ı͗r =w r pr-pr-ꜥꜣ n nꜣ ı͗rpj . w md ( . t ) nb ı͗ : ı͗r ḫꜣꜥ pꜣj
=w gj n ssw ꜥšꜣj ı͗w =f ı͗n n . ı͗m =w ( r ) pꜣj =w ḏnf
n 11 ? mtr ? 11 ı͗w =f ı͗r nbw nb r dj . t ı͗r =w nꜣ ntj n
snṱ n ı͗r =w n nꜣ nṯr . w n gj ı͗w =f mtr _ . w
τῶν τ’ εἰς τὸ βασιλικὸν
συντελουμένων ἐν τοῖς ἱεροῖς βυσσίνων ὀθονίων
ἀπέλυσεν τὰ δύο μέρη , τά τε ἐκλελειμμένα
πάντα ἐν τοῖς πρότερον χρόνοις ἀποκατέστησεν
εἰς τὴν καθήκουσαν τάξιν , φροντίζων ὅπως
τὰ εἰθισμένα συντελῆται τοῖ < ς > θεοῖς κατὰ τὸ
προσῆκον ·

( 2 ) 100% EGYP
( 0 ) 0% EGYP - EGYD

( 74 ) 73% EGYP - EGYD
( 27 ) 27% EGYD

( 74 ) 73% EGYP - EGYD
( 27 ) 27% EGYD

Rosetta Stone Sections 16-18

Paraskevi (Vivian) Platanou /
Hieroglyphic Egyptian
Demotic Egyptian
Ἑλληνική
[ ]
pꜣj=s-smt n dj . t ı͗r =w pꜣ hp n nꜣ rmṯ . w r-ẖ pꜣ ( ı͗ : _ )
ı͗r &DUsU ; ḥwtj pꜣ ꜥꜣ pꜣ ꜥꜣ ḥn =f s ꜥn ( r- ) ḏbꜣ nꜣ ntj-ı͗w
=w r ı͗j ẖn nꜣ rmṯ . w- ( n- ) qnqn ı͗rm pꜣ sp rmṯ ( . w )
ı͗ . ı͗r ḫpr ḥr k . t-ẖ . t mj . t n pꜣ tẖtẖ ı͗ . ı͗r ḫpr ( n ) Kmj
r dj . t 12 [ sṯꜣ ; ] = [ w ] st ( r ) nꜣj =w mꜣꜥ . w mtw nꜣj
=w nkt ḫpr ẖr . r . r =w ı͗r =f nbw nb r dj . t šm mšꜥ
ḥtr bjrj wbꜣ nꜣ ı͗ . ı͗r ı͗j n pꜣ ꜥt pꜣ jm r ı͗r ꜣḥ wbꜣ Km ( j )
ὁμοίως δὲ καὶ τὸ δίκαιον πάσιν ἀπένειμεν , καθάπερ Ἑρμῆς μέγας καὶ
μέγας · πρ < ο > σέταξεν δὲ καὶ τοὺς καταπορευομένους ἔκ τε τῶν μαχίμων καὶ
τῶν ἄλλων τῶν ἀλλότρια φρονησάντων ἐν
τοῖς κατὰ τὴν ταραχὴν καιροῖς κατελθόντας
μένειν ἐπὶ τῶν ἰδίων κτήσεων · προενοήθη δὲ
καὶ ὅπως ἐξαποσταλῶσιν δυνάμεις ἱππικαί τε
καὶ πεζικαὶ καὶ νῆες ἐπὶ τοὺς ἐπελθόντας ἐπὶ
τὴν Αἴγυπτον κατά τε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν
ἤπειρον

( 2 ) 100% EGYP
( 0 ) 0% EGYP - EGYD

( 130 ) 88% EGYP - EGYD
( 18 ) 12% EGYD

( 130 ) 88% EGYP - EGYD
( 18 ) 12% EGYD