Old Church Slavonic | български

# Texts: 1
Users:

Second Psalm, 1-7

Marta Riparante /
  • Created on 2022-05-26 15:44:14
  • Modified on 2022-05-26 16:00:44
  • Aligned by Marta Riparante
Old Church Slavonic
български
italiano
Вскую шаташа сѧ ꙗзꙑци и люди пооучиша сѧ тъщетнꙑмъ ?
Присташа цари земьстиі и кнѧзи събраша сѧ в коупѣ на Господа и на хрста ѥго .
Растергѣнмъ ѿ насъ оузы ихъ и ѿверземъ ѿ насъ иго ихъ .
Живꙑи на Небесех посмѣѥть имъ и господь пороугаѥть сѧ имъ .
Тъгда възглаголеть к нимъ гнѣвъмь своимь и ꙗростию своѥю смѧтеть .
Азъ же поставленъ ѥсмь царь ѿ него надъ сиономь горою святою ѥго възвѣщаꙗ повелѣниѥ Господне .
Защо се вълнуват народите , и племената замислят суетни неща ?
Въстават царете на земята и князете се съвещават заедно против Господа и против Неговия Помазаник .
„Да разкъсаме казват техните вериги и да смъкнем от себе си техните окови . "
Оня , Който живее на небесата , ще се насмее , Господ ще ги поругае .
Тогава в гнева Си ще им заговори и с яростта Си ще ги смути :
„Аз помазах Моя Цар над Сион , Моята света планина ; ще възвестя повелението :
Perché le genti congiurano , perché invano cospirano i popoli ?
Si alzeranno i re della terra e i principi congiurano insieme contro il Signore e contro il suo Messia .
«Spezziamo le loro catene , gettiamo via i loro legami» .
Se ne ride chi abita i cieli , li schernisce dall ' alto il Signore .
Egli parla loro con ira , li spaventa nel suo sdegno :
«Io l ' ho costituito mio sovrano sul Sion mio santo monte» . Annunzierò il decreto del Signore .

( 20 ) 26% CHU
( 57 ) 74% CHU - BUL

( 65 ) 72% CHU - BUL
( 25 ) 28% BUL

( 65 ) 72% CHU - BUL
( 25 ) 28% BUL