العربية | français

# Texts: 5
Users:

Loqman Fable 4 (Coray, ed.)

Glenn Maur /
 • Created on 2017-10-13 04:01:10
 • Modified on 2017-10-13 06:38:36
 • Aligned by Glenn Maur
العربية
français
Ἑλληνική
أَسَدٌ وَثَعْلَبٌ

أَسَدٌ مَرَّةً ٱشْتَدَّ عَلَيْهٍ حَرُّ الشَّمْسِ فَدَخَلَ إِلىَ بَعْضِ الْمَغَائِرِ يَتَظَلَّلُ فِيهَا فَلَمَّا رَبَضَ أَتَى إِلَيْهِ جُرَذٌ يَمْشِى فَوْقَ ظَهْرِهِ فَوَثَبَ قَائِماً فَنَظَرَ يَمِيناً وَيَسَاراً وَهُوَ خَائِفٌ مَرْعُوبٌ فَنَظَرَهُ الثَّعْلَبُ فَتَضَحَّكَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ الأَسَدُ لَيْسَ مِنَ الْجُرَذِ خَوْفِى وَإِنَّمَا كَبُرَ عَلَىَّ ٱحْتِقَارُهُ لِى

هَذَا مَعْنَاهُ أَنَّ الْهَوَانَ عَلَى الْعَاقِلِ أَشَدُّ مِنَ الْمَوْتِ
Un lion et un renard .

Accablé par la chaleur du soleil , un lion entra un jour dans une caverne pour s ' y mettre à l ' ombre . Dès qu ' il s ' y fut étendu , un mulot vint tout auprès se promener sur son dos . Le lion se dressa sur ses pattes et jeta un regard effrayé et épouvanté à droite et à gauche . Un renard le vit et se rit de lui . Alors le lion lui dit : je n ' étais pas effrayé de ce mulot , mais il m ' était pénible qu ' il me montrât du dédain .

Cela signifie que le mépris est pour le sage plus cruel que la mort .
Λέων καὶ ἀλώπηξ .

Λέων ποτὲ , καύματος ὥρᾳ , ἔν τινι σπηλαίῳ ἀνεπαύετο . Μυὸς δὲ διὰ τῆς χαίτης αὐτοῦ διαδραμόντος , ταραχθεὶς καὶ ἐξαναστὰς , φοβερὸν ἀπεβλεπε . Ἀλώπεκος δὲ καταγελώσης , εἶπεν , οὐ τὸν μῦν ἐφοβήθην , ἀλλὰ τὴν κακὴν ὁδὸν καὶ συνήθειαν ἀνατρέπω .

ὅτι τῇ κακῇ συνηθείᾳ οὐ δεῖ παρέχειν ἄδειαν · νομὴν γὰρ λαβοῦσα λύπην ἐσχάτην ποιεῖ .

( 0 ) 0% ARA
( 55 ) 100% ARA - FRA

( 111 ) 87% ARA - FRA
( 16 ) 13% FRA

( 111 ) 87% ARA - FRA
( 16 ) 13% FRA

Loqman Fable 4 (Perry, ed.)

Glenn Maur /
 • Created on 2017-10-07 04:47:05
 • Modified on 2017-10-13 05:01:17
 • Aligned by Glenn Maur
العربية
français
Ἑλληνική
أَسَدٌ وَثَعْلَبٌ

أَسَدٌ مَرَّةً ٱشْتَدَّ عَلَيْهٍ حَرُّ الشَّمْسِ فَدَخَلَ إِلىَ بَعْضِ الْمَغَائِرِ يَتَظَلَّلُ فِيهَا فَلَمَّا رَبَضَ أَتَى إِلَيْهِ جُرَذٌ يَمْشِى فَوْقَ ظَهْرِهِ فَوَثَبَ قَائِماً فَنَظَرَ يَمِيناً وَيَسَاراً وَهُوَ خَائِفٌ مَرْعُوبٌ فَنَظَرَهُ الثَّعْلَبُ فَتَضَحَّكَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ الأَسَدُ لَيْسَ مِنَ الْجُرَذِ خَوْفِى وَإِنَّمَا كَبُرَ عَلَىَّ ٱحْتِقَارُهُ لِى

هَذَا مَعْنَاهُ أَنَّ الْهَوَانَ عَلَى الْعَاقِلِ أَشَدُّ مِنَ الْمَوْتِ
Un lion et un renard .

Accablé par la chaleur du soleil , un lion entra un jour dans une caverne pour s ' y mettre à l ' ombre . Dès qu ' il s ' y fut étendu , un mulot vint tout auprès se promener sur son dos . Le lion se dressa sur ses pattes et jeta un regard effrayé et épouvanté à droite et à gauche . Un renard le vit et se rit de lui . Alors le lion lui dit : je n ' étais pas effrayé de ce mulot , mais il m ' était pénible qu ' il me montrât du dédain .

Cela signifie que le mépris est pour le sage plus cruel que la mort .
Λέων μῦν φοβηθείς .

Λέοντος κοιμωμένου μῦς τὸ σῶμα διέδραμεν . δὲ ἐξαναστὰς πανταχοῦ περιειλίττετο ζητῶν τὸν προσεληλυθότα . ἀλώπηξ δὲ αὐτὸν θεασαμένη ὠνείδιζεν , εἰ λέων ὤν μῦν ἐφοβήθη . καὶ ὅς ἀπεκρίνατο " οὐ τὸν μῦν ηὐλαβήθην , ἐθαύμασα δὲ εἴ τις λέοντος κοιμωμένου τὸ σῶμα ἐπιδραμεῖν ἐτόλμησεν . "

λόγος διδάσκει δεῖν τοὺς φρονίμους τῶν ἀνθρώπων μηδὲ τῶν μετρίων πραγμάτων καταφρονεῖν .

( 0 ) 0% ARA
( 55 ) 100% ARA - FRA

( 115 ) 91% ARA - FRA
( 12 ) 9% FRA

( 115 ) 91% ARA - FRA
( 12 ) 9% FRA

Loqman Fable 2

Glenn Maur /
 • Created on 2017-10-02 22:10:16
 • Modified on 2017-10-13 03:32:24
 • Aligned by Glenn Maur
العربية
français
Ἑλληνική
غَزَالٌ

إِيَّلٌ يَعْنِى غَزَالٌ مَرَةً عَطِشَ فَأَتَى إِلَى عَيْنِ مَآءٍ لِبَشْرَبَ فَنَظَرَ خَيَالَهُ فِى المَاءِ فَحَزِنَ لِدِقَّةِ قَوَائِمِهِ وَسُرَّ وَٱبْتَهَجَ لِعِظَمِ قُرُونِهِ وَكِبَرِهَا وَفِى الْحَالِ خَرَجَ عَلَيْهِ الصَّيَّادُونَ فَٱنْهَزَمَ مِنْهُمْ فَأَمَّا وَهُوَ فِى السَّهْلِ فَلَمْ يُدْرِكُوهُ فَلَمَّا دَخَلَ فِى الجَبَلِ وَعَبَرَ بَيْنَ الشَّجَرِ فَلَحَقَهُ الصَّيَّادُونَ وَقَتَلُوهُ فَقَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ الْوَيْلُ لِى أَنَا الْمَسْكِينُ الَّذِى ٱزْدَرَيْتُ بِهِ هُوَ خَلَّصَنِى والَّذِى رَجَوْتُهُ أَهْلَكَنِى
Une gazelle

Un cerf , ou plutôt une gazelle , eut un jour soif ; elle vint près d ' une source pour boire . En voyant son image dans l ' eau , elle fut attristée par la forme frêle de ses jambes , mais transportée de joie par la grandeur et la magnificence de son bois . À l ' instant même les chasseurs l ' attaquèrent , et elle prit la fuite devant eux . Tant qu ' elle fut dans la plaine , les chasseurs ne l ' atteignirent point ; mais aussitôt qu ' elle fut entrée dans les montagnes et eut à passer entre les arbres , les chasseurs l ' attrapèrent et la tuèrent . En mourant elle dit : hêlas ! que je suis malheureuse , ce que j ' ai méprisé m ' a sauvée , et ce qui m ' a donné de l ' espérance m ' a perdue .
Ἔλαφος καὶ θηρευταί

Ἔλαφός τις διψῶσα κατῆλθεν ἐπί τινα πηγὴν τοῦ πιεῖν . Ἰδοῦσα δὲ ἐν τῷ ὕδατι τὸ τοῦ ἰδίου σώματος ὁμοίωμα , τῇ μὲν τῶν ποδῶν λεπτότητι ἀπηρέσκετο , τῇ δὲ τῶν κεράτων μορφῇ ἐπετέρπετο , ἄφνω δέ τινες ἐφίσανται θηρευταὶ , καὶ ταύτην ἐδίωκον . καὶ καθόσον μὲν ἐπὶ τῆς πεδιάδος ἔτρεχε , τῶν διωκόντων ὑπερεγίνετο , φθάσασα δὲ εἰς ἕλος ἀπροσδοκήτως εἰσελθεῖν , τῶν αὐτῆς κεράτων τοῖς κλάδοις συμπλακέντων ὑπὸ τῶν διωκόντων καταλαμβάνεται καὶ στενάξας ἔφη · οἴμοι τῇ ταλαιπώρῳ , ὅτι ἐφ ' οἷς ἀπηρεσκόμην , ὑπ ' αὐτῶν μᾶλλον διεσωζόμην οἷς δὲ ἐκαυχώμην , ὑπ ' αὐτῶν δὴ καὶ ἀπόλλυμαι .

μῦθος οὗτος δηλοῖ , ὧς οὐ χρή τινα τῶν ἐν ἑαυτῷ τι ἐπαινεῖν , εἰ μὴ τὰ εὔχρηστα καὶ ἐπωφελῆ .

( 0 ) 0% ARA
( 61 ) 100% ARA - FRA

( 143 ) 89% ARA - FRA
( 18 ) 11% FRA

( 143 ) 89% ARA - FRA
( 18 ) 11% FRA

Loqman Fable 1

Glenn Maur /
 • Created on 2017-09-30 06:21:11
 • Modified on 2017-10-13 03:32:10
 • Aligned by Glenn Maur
العربية
français
Ἑλληνική
أَسَدٌ وَثَوْرَانِ

أَسَدٌ مَرَّةً خَرَجَ عَلَى ثَوْرَيْنِ فَٱجْتَمَعَا جَمِيعًا وَكَانَا يَنْطَحَانِهِ بِقُرُونِهِمَا وَلَا يُمَكِّنَاهُ مِنَ الدُّخُولِ بَيْنَهُمَا فَٱنْفَرَدَ بِأَحَدِهِمَا وَخَدَعَهُ وَوَعَدَهُ بِأَنْ لَا يُعَارِضَهُمَا إِنْ تَخَلَّى عَنْ صَاحِبِهِ فَلَمَّا ٱفْتَرَقَا ٱفْتَرَسَهُمَا جَمِيعًا

هَذَا مَعْنَاهُ أَنَّ مَدِينَتَيْنِ إِذَا ٱتَّفَقَ رَأْىُ أَهْلِهَمَا فَإِنَّهُ لَا يُمْكَنُ مِنْهُمَا عَدُوٌّ فَإِذَا ٱفْتَرَقَا هَلِكَا جَمِيعًا
Un lion et deux taureaux .

Un lion attaqua un jour deux taureaux . Ceux-ci s ' unirent ensemble , et , le visant de leurs cornes , le mirent hors d ' état de pénétrer au milieu d ' eux . Alors le lion , s ' adressant à un des taureaux à part , le trompa par la promesse qu ' il ne lui ferait rien , si celui-ci se séparait de son compagnon . Mais dès qu ' ils furent séparés le lion les déchira tous deux .

Cela signifie qu ' aucun ennemi ne peut se rendre maître de deux villes tant que l ' avis de leurs habitants est le même ; mais dès qu ' elles sont séparées , elles périssent ensemble .
Λέων καὶ δύο ταῦροι .

Λέων προσβαλὼν ταύροις δυσὶν , ἐπειρᾶτο τούτους καταθoινήσαθαι . οἱ δὲ τὰ ἑαυτῶν κέρατα ἐπίσης αὐτῷ ἀντιπαρατάξαντες οὐκ εἴων τὸν λέοντα μέσον αὐτῶν παρελθεῖν . Ὁρῶν τοίνυν ἐκεῖνος , ὡς ἀδυνάτως ἔχει πρὸς αὐτοὺς , κατεσοφίσατο τοῦ ἑνὸς , καὶ πρὸς αὐτὸν ἔφησεν , ὡς εἴγε τὸν σὸν ἑταῖρον προδώσεις μοι , ἀβλαβῆ σε διατηρήσω . καὶ τούτῳ τῷ τρόπῳ ἀμφοτέρους τοὺς ταύρους ἀνῄρηκεν .

μῦθος δηλοῖ , ὡς ὅτι καὶ πόλεις καὶ ἄνθρωποι ἀλλήλοις ὁμονοοῦντες , οὐ συγχωροῦσιν αὐτῶν τοὺς ἐχθροὺς περιγίνεσθαι . τῆς δ ' ὁμονοίας περιφρονοῦντες , εὐχερῶς ἄρδην τοῖς ἐναντίοις ἁλίσκονται .

( 0 ) 0% ARA
( 49 ) 100% ARA - FRA

( 115 ) 89% ARA - FRA
( 14 ) 11% FRA

( 115 ) 89% ARA - FRA
( 14 ) 11% FRA

Loqman Fable 3

Glenn Maur /
 • Created on 2017-10-04 21:56:52
 • Modified on 2017-10-13 03:32:37
 • Aligned by Glenn Maur
العربية
français
Ἑλληνική
غَزَالٌ

غَزَالٌ مَرَّةً مَرِضَ فَكَانَ أَصْحَابُهُ مِنَ الْوُحُوشِ يَأْتُونَ إِلَيْهِ وَيَعُودُونَهُ وَيَرْعَوْنَ مَا حَوْلَهُ مِنَ الْحَشِيشِ وَٱلْعُشْبِ فَلَمَّا فَاقَ مِنْ مَرَضِهِ ٱلتَمَسَ شَيْئً لِيَأْكُلَهُ فَلَمْ يَجِدْ فَهلَكَ جَوْعاً

هَذَا مَعْنَاهُ مَنْ كَثُرَ أَهْلُهُ وَإِخْوَانُهُ كَثُرَتْ أَحْزَانُهُ
La gazelle .

Une gazelle tomba malade . Ses amis parmi les animaux vinrent lui rendre visite , et mangèrent le foin et les herbes qui se trouvaient autour de la gazelle . Lorsqu ' elle fut rétablie de sa maladie , elle chercha quelque chose à manger , et ne trouva rien . Elle périt de faim .

Cela signifie que celui qui a beaucoup d ' amis et beaucoup de famille , a aussi beaucoup de chagrins .
Ἔλαφος νοσοῦσα .

Ἔλαφος νόσῳ περιπεσοῦσα ἐπί τινος τόπου πεδινοῦ κατακέκλιτο . τινὰ δὲ τῶν θηρίων εἰς θέαν αὐτῆς ἐλθόντα , τὴν παρακειμένην τῇ ἐλάφῳ νομὴν κατεβοσκήθησαν . εἶτα ἐκείνη τῆς νόσου ἀπαλλαγεῖσα τῇ εἰδείᾳ δεινῶς κατετρύχετο καὶ τῇ νομῇ τὸ φῇν προσαπώλεσεν .

μῦθος δηλοῖ , ὡς οἱ περιττοὺς καὶ ἀνοήτους κτώμενοι φίλους , ἀντὶ κέρδους ὑπ ' αὐτῶν ζημίαν μᾶλλον ὑφίστανται .

( 1 ) 3% ARA
( 35 ) 97% ARA - FRA

( 70 ) 87% ARA - FRA
( 10 ) 13% FRA

( 70 ) 87% ARA - FRA
( 10 ) 13% FRA