, მან , ვინც (ქართული)

Frequency: 1

Translations:

  • Ἑλληνική : (1)