ὑφ’ (Ἑλληνική)

Frequency: 1

Translations:

  • English : to (1)