ὀφειλόμενόν (Ἑλληνική)

Frequency: 1

Translations:

  • Croatian : dug (1)