ἠδὲ καὶ (Ἑλληνική)

Frequency: 4

Translations:

  • English : and (3)