ἔμμεναι (Ἑλληνική)

Frequency: 2

Translations:

  • Español : es (1)

  • English : was (1)