ἐμπέπτωκέ (Ἑλληνική)

Frequency: 3

Translations:

  • Português : caiu (3)