ἄνθρωπος (Ἑλληνική)

Frequency: 121

Translations: