ἄνθρωπος (Ἑλληνική)

Frequency: 106

Translations: