ἄνθρωπος (Ἑλληνική)

Frequency: 107

Translations: