ისინი არსებობენ (ქართული)

Frequency: 2

Translations: