ვიყავი (ქართული)

Frequency: 2

Translations:

  • Ἑλληνική : (2)