ומסתבחרה (Judeo-Arabic)

Frequency: 1

Translations: